Thư viện Thể thao - Y tế

Văn bản luật Thể thao - Y tế gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Văn bản luật Thể thao - Y tế quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. Ngoài ra, Văn bản luật Thể thao - Y tế còn quy định về hoạt động y tế, chính sách y tế, quy định và quản lý thuốc, quản lý dược . Văn bản luật Thể thao - Y tế giúp các bạn có nhu cầu và quan tâm nắm rõ kiến thức pháp luật, quy định pháp luật về lĩnh vực này.
Hiển thị 1-10 trên 200 kết quả
 • Quyết định số 1357/QĐ-BYT về việc công bố danh mục hướng dẫn của Bộ Y tế về hoạt động tiêm chủng hết hiệu lực toàn bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 12 tháng 04 năm 2019.

  doc3p  sensacoolfree 26-04-2019 13 0   Download

 • Kế hoạch số 383/KH-BYT về việc triển khai các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 của ngành y tế được ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.

  doc4p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 233/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại việt nam - đợt 102 bổ sung.

  doc3p  sensacoolfree 26-04-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 220/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 24 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - đợt 102 bổ sung do Cục trưởng Cục quản lý dược ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2019.

  doc9p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Tài liệu "Quyết định số 75/QĐ-BYT" trình bày việc ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị các bệnh da liễu. Mời các bạn tham khảo!

  pdf330p  furniture 26-12-2018 2 0   Download

 • Thông tư số 43/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương, căn cứ vào Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010.

  pdf38p  tiantian0108 06-12-2018 13 1   Download

 • Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia ...

  doc7p  tiantian0108 06-12-2018 5 0   Download

 • Quyết định số 320/QĐ-BYT do Bộ y tế ban hành về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh. Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 và Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  pdf585p  tiantian0108 06-12-2018 12 0   Download

 • Nghị định số 155/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2018 nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

  doc38p  tiantian0108 06-12-2018 5 0   Download

 • Thông tư số 34/2018/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành nhằm quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

  doc25p  tiantian0108 06-12-2018 13 0   Download

Đồng bộ tài khoản