intTypePromotion=3

Thư viện Thể thao - Y tế

Văn bản luật Thể thao - Y tế gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Văn bản luật Thể thao - Y tế quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. Ngoài ra, Văn bản luật Thể thao - Y tế còn quy định về hoạt động y tế, chính sách y tế, quy định và quản lý thuốc, quản lý dược . Văn bản luật Thể thao - Y tế giúp các bạn có nhu cầu và quan tâm nắm rõ kiến thức pháp luật, quy định pháp luật về lĩnh vực này.
Hiển thị 1-10 trên 612 kết quả
 • Công văn số 5595/QLD-KD năm 2020 về việc xuất khẩu trở lại thuốc phòng, chống COVID19 do Cục Quản lý dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc1p  lanhuann 16-05-2020 1 0   Download

 • Công văn số 5556/QLD-MP năm 2020 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 1 0   Download

 • Công văn số 5555/QLD-CL năm 2020 về việc đình chỉ lưu hành thuốc Dekasiam không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 5403/QLD-KD năm 2020 về việc cung ứng thuốc Protamine do Cục Quản lý dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc3p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 4565/QLD-ĐK năm 2020 về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc5p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 4347/QLD-KD năm 2020 về việc đảm bảo hoạt động cung ứng thuốc trong giai đoạn dịch Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc1p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 3847/QLD-GT năm 2020 về việc đảm bảo an toàn, hiệu quả công tác trong phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc1p  lanhuann 16-05-2020 2 0   Download

 • Công văn số 3685/BTC-TCNH năm 2020 về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 3669/QLD-KD năm 2020 về việc tăng cường phòng chống lây lan dịch Covid-19 ra công đồng do Cục Quản lý dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 3517/QLD-CL năm 2020 về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 72) do Cục Quản lý dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản