Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật Việt Nam

Xem 1-20 trên 15552 kết quả Pháp luật Việt Nam
 • Bài viết Quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá: Thực trạng và giải pháp tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá ở Việt Nam và kinh nghiệm chống chuyển giá của một số nước trên thế giới từ đó tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra một số gợi ý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống chuyển giá ở Việt Nam.

  pdf6p vijaguar 16-11-2022 3 0   Download

 • Bài viết Tổng quan và so sánh hiện trạng quản lý bùn thải giữa các trạm xử lý nước thải tập trung tại Tp. Đà Nẵng, Việt Nam y được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng quản lý bùn thải cũng như sự hiểu biết về bùn thải của các nhân viên chuyên trách, so sánh cách thức quản lý bùn thải giữa các trạm xử lý nước thải tập trung và đề xuất giải pháp phù hợp. Kết quả của nghiên cứu được thực hiện từ các phiếu điều tra, khảo sát trực tiếp và các thông tin thu thập tại mỗi trạm xử lý.

  pdf4p vijaguar 16-11-2022 4 0   Download

 • Bài viết Yêu cầu pháp lý của trách nhiệm sản phẩm theo pháp luật Liên minh Châu Âu bài học cho Việt Nam khái quát pháp luật Châu Âu và Việt Nam về yêu cầu pháp lý của trách nhiệm sản phẩm Chủ thể chịu trách nhiệm sản phẩm; Những điểm hạn chế của pháp luật Việt Nam.

  pdf4p vispyker 16-11-2022 0 0   Download

 • Mẫu "Giấy chứng nhận phần vốn góp" được lập ra nhằm xác nhận các thành viên hoặc cổ đông của công ty đã thực hiện việc góp vốn vào công ty theo quy định để đảm bảo góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết và thực hiện góp vốn đúng thời hạn mà pháp luật quy định. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu tại đây.

  doc2p phuongyenlam205 13-11-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 4: Các hoạt động trung gian thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: những vấn đề lý luận trung gian thương mại; các hoạt động trung gian thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf50p duonghoanglacnhi 07-11-2022 15 1   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: nguồn gốc nhà nước; khái niệm, bản chất nhà nước; thuộc tính nhà nước; chức năng nhà nước; kiểu và hình thức nhà nước; bộ máy nhà nước; nhà nước CHXHCN Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p duonghoanglacnhi 07-11-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 5: Luật Hiến pháp. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát Luật Hiến pháp; khái quát lịch sử lập hiến Việt Nam; nội dung cơ bản Hiến pháp năm 2013; bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p duonghoanglacnhi 07-11-2022 4 1   Download

 • Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; này công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.

  pdf94p duonghoanglacnhi 07-11-2022 5 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vấn đề lý luận cơ bản của Luật kinh tế ở Việt Nam; địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước; địa vị pháp lý của hợp tác xã; địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân; chế độ pháp lý về người kinh doanh; địa vị pháp lý của công ty; địa vị pháp lý của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; pháp luật về phá sản doanh nghiệp;...

  pdf319p duonghoanglacnhi 07-11-2022 7 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế; cơ quan giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam; thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế; Luật doanh nghiệp nhà nước; Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (12/11/1996); Luật khuyến khích đầu tư trong nước; Luật hợp tác xã (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1997); pháp lệnh hợp đồng kinh tế (25/09/1989);...

  pdf407p duonghoanglacnhi 07-11-2022 15 1   Download

 • Phần 1 của "Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh" gồm những nội dung về: đồng chí Lê Quang Đạo với vấn đề xây dựng nền dân chủ và pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đồng chí Lê Quang Đạo - nhà chính trị, quân sự tài năng của Đảng, Quân đội và cách mạng Việt Nam; đồng chí Lê Quang Đạo - nhà chính trị, quân sự song toàn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf244p duonghoanglacnhi 07-11-2022 4 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật "Pháp luật Việt Nam về chứng cứ điện tử" trình bày các nội dung chính sau: Phân tích cơ sở lý luận về chứng cứ điện tử; Phân tích cơ sở lý luận về thu thập, chấp nhận và sử dụng chứng cứ điện tử; Phân tích các nguyên tắc, phương pháp, biện pháp thu thập chứng cứ điện tử cũng như các nhân tố tác động đến quá trình thu thập chứng cứ điện tử.

  pdf169p vispyker 14-11-2022 8 3   Download

 • Bài viết Pháp luật về ngoại lệ quyền tác giả qua sao chép, trích dẫn và gợi ý cho Việt Nam trình bày khái quát về hành vi sao chép, trích dẫn và các trường hợp ngoại lệ quyền tác giả qua hành vi sao chép, trích dẫn tác phẩm; đối chiếu các quy định của pháp luật quốc tế và đưa ra kinh nghiệm cho Việt Nam; phân tích một số bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật ở Việt Nam đã qua; từ đó đưa ra một số giải pháp gợi ý cho pháp luật Việt Nam.

  pdf10p vispyker 14-11-2022 6 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu các phương pháp xây dựng giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện của Việt Nam tóm lược các phương pháp xác định giá nước tưới và phân tích sự phù hợp của từng phương pháp để khuyến nghị lựa chọn áp dụng trong bối cảnh hiện đại hóa hệ thống thủy lợi và thực hiện chính sách giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam.

  pdf10p vispyker 14-11-2022 7 1   Download

 • Bài giảng môn "Pháp luật đại cương" của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội biên soạn với mục tiêu giúp các em sinh viên nhớ và hiểu được những kiến thức cơ bản có liên quan đến nhà nước và pháp luật nói chung. Vận dụng kiến thức đã học phân biệt được những kiến thức cơ bản về bản chất nhà nước, bản chất pháp luật của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam so với các kiểu nhà nước khác. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf118p phuongduy205 06-11-2022 9 2   Download

 • Bài giảng "Lịch sử nhà nước và pháp luật hoàn chỉnh" được biên soạn với nội dung tìm hiểu Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới; Nhà nước và pháp luật thời kỳ Trung đại; Nhà nước và pháp luật thời kỳ hiện đại; Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf103p phuongduy205 06-11-2022 10 1   Download

 • Tập bài giảng học phần 1: Đường lối quân sự của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được thực hiện nhằm bảo đảm cho người học có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết khóa luận tại đây.

  pdf127p phuongduy205 06-11-2022 12 1   Download

 • Biển đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và phát triển của đất nước. Do có vị trí quan trọng trên biển Đông nên hai quần đảo này luôn có sự tranh chấp giữa các quốc gia và trở thành một trong những điểm nóng của thế giới trong những năm gần đây.

  pdf11p vimaybach 04-11-2022 8 1   Download

 • Bài viết Một số vấn đề vướng mắc trong pháp luật đất đai năm 2013 tác động đến hoạt động đầu tư ở Việt Nam hiện nay phân tích những điểm bất cập tồn tại trong Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản liên quan ngăn cản hoạt động thu hút đầu tư ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, đưa ra những giải pháp, kiến nghị hữu ích góp phần hoàn thiện Luật Đất đai năm 2013.

  pdf7p viporsche 03-11-2022 6 1   Download

 • Bài viết Nâng cao vai trò của bên mua nợ xấu hướng tới xây dựng thị trường mua bán nợ sơ cấp ở Việt Nam trình bày thực trạng pháp luật điều chỉnh về bên mua nợ của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam; Khuyến nghị nâng cao vai trò của bên mua nợ xấu của tổ chức tín dụng trên thị trường mua bán nợ sơ cấp ở Việt Nam.

  pdf9p vimaybach 04-11-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật Việt Nam
p_strCode=phapluatvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2