intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ Thuật Excel: Xử lý các hàm lượng giác trong Excel

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

650
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh mục và cách xử lý các hàm lượng giác trong Excel : ACOS (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ 0 đến Pi, là arccosine, hay nghịch đảo cosine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1; ACOSH (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo cosine-hyperbol của một số lớn hơn hoặc bằng 1;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ Thuật Excel: Xử lý các hàm lượng giác trong Excel

 1. Học Excel - Thủ Thuật Excel
 2. Xử lý các hàm lượng giác trong Excel Danh mục và cách xử lý các hàm lượng giác trong Excel : ACOS (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ 0 đến Pi, là arccosine, hay nghịch đảo cosine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1 ACOSH (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo cosine-hyperbol của một số lớn hơn hoặc bằng 1 ASIN (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong đoạn từ -Pi/2 đến Pi/2, là arcsine, hay nghịch đảo sine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1 ASINH (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo sine-hyperbol của một số ATAN (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ -Pi/2 đến Pi/2, là arctang, hay nghịch đảo tang của một số ATAN2 (x_num, y_num) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng (nhưng không bao gồm) từ -Pi đến Pi, là arctang, hay nghịch đảo tang của một điểm có tọa độ x và y ATANH (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo tang-hyperbol của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1 COS (number) : Trả về một giá trị radian, là cosine của một số COSH (number) : Trả về một giá trị radian, là cosine-hyperbol của một số DEGREES (angle) : Chuyển đổi số đo của một góc từ radian sang độ RADIANS (angle) : Chuyển đổi số đo của một góc từ độ sang radian SIN (number) : Trả về một giá trị radian là sine của một số
 3. SINH (number) : Trả về một giá trị radian, là sine-hyperbol của một số TAN (number) : Trả về một giá trị radian, là tang của một số TANH (number) : Trả về một giá trị radian, là tang-hyperbol của một số Hàm DEGREES() Chuyển đổi số đo của một góc từ radian sang độ (1 radian = Pi/1800) Cú pháp: = DEGREES(angle) angle : là số đo góc tính theo radian Ví dụ: Hàm SIN() Trả về một giá trị radian là sine của một số Cú pháp: = SIN(number) number : là số đo góc, tính theo radian Lưu ý: Nếu bạn muốn tính SIN() của một góc tính theo độ, hãy nhân nó với PI()/180, hoặc sử dụng RADIANS() để chuyển nó từ độ sang radian
 4. Ví dụ: Hàm ASIN() Trả về một giá trị radian nằm trong đoạn từ -Pi/2 đến Pi/2, là arcsine, hay nghịch đảo sine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1 Cú pháp: = ASIN(number) number : Là sine của một góc và phải nằm trong khoảng từ -1 đến 1 Lưu ý: · Nghịch đảo sine của một number là một giá trị mà sine của nó thì bằng number, hay ASIN(SIN(number)) = number · Nếu muốn chuyển đổi kết quả từ radian thành độ, bạn nhân kết quả với 180/PI() hoặc sử dụng hàm DEGREES() để chuyển kết quả ra độ Ví dụ:
 5. Hàm SINH() Trả về một giá trị radian, là sine-hyperbol của một số. Cú pháp: = SINH(number) number : Là một số thực bất kỳ Ghi chú: Sine-hyperbol của một số được tính theo công thức: Ví dụ: Hàm ASINH() Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo sine-hyperbol của một số Cú pháp: = ASINH(number) number : Là một số thực bất kỳ Lưu ý: Nghịch đảo sine-hyperbol của một number là một giá trị mà sine-hyperbol của nó thì bằng number, hay ASINH(SINH(number)) = number Ví dụ:
 6. Hàm COS() Trả về một giá trị radian, là cosine của một số Cú pháp: = COSIN(number) number : Là số đo góc, tính theo radian Lưu ý: Nếu bạn muốn tính COSIN() của một góc tính theo độ, hãy nhân nó với PI()/180, hoặc sử dụng RADIANS() để chuyển nó từ độ sang radian Ví dụ: Hàm ACOS() Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ 0 đến Pi, là arccosine, hay nghịch đảo cosine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1 Cú pháp: = ACOS(number)
 7. number : Là cosine của một góc và phải nằm trong khoảng từ -1 đến 1 Lưu ý: · Nghịch đảo cosine của một number là một giá trị mà cosine của nó thì bằng number, hay ACOS(COS(number)) = number · Nếu muốn chuyển đổi kết quả từ radian thành độ, bạn nhân kết quả với 180/PI() hoặc sử dụng hàm DEGREES() để chuyển kết quả ra độ Ví dụ: Hàm COSH() Trả về một giá trị radian, là cosine-hyperbol của một số Cú pháp: = COSH(number) number : Là một số thực bất kỳ Ghi chú: Cosine-hyperbol của một số được tính theo công thức:
 8. Ví dụ: Hàm ACOSH() Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo cosine-hyperbol của một số lớn hơn hoặc bằng 1 Cú pháp: = ACOSH(number) number : Là một số thực bất kỳ lớn hơn hoặc bằng 1 Lưu ý: Nghịch đảo cosine-hyperbol của một number là một giá trị mà cosine-hyperbol của nó thì bằng number, hay ACOSH(COSH(number)) = number Ví dụ: Hàm TAN() Trả về một giá trị radian, là tang của một số Cú pháp: = TAN(number)
 9. number : Là số đo góc, tính theo radian Lưu ý: Nếu bạn muốn tính TAN() của một góc tính theo độ, hãy nhân nó với PI()/180, hoặc sử dụng RADIANS() để chuyển nó từ độ sang radian Ví dụ: Hàm ATAN() Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ -Pi/2 đến Pi/2, là arctang, hay nghịch đảo tang của một số Cú pháp: = ATAN(number) number : Là tang của một góc Lưu ý: · Nghịch đảo tang của một number là một giá trị mà tang của nó thì bằng number, hay ATAN(TAN(number)) = number · Nếu muốn chuyển đổi kết quả từ radian thành độ, bạn nhân kết quả với 180/PI() hoặc sử dụng hàm DEGREES() để chuyển kết quả ra độ
 10. Ví dụ: Hàm ATAN2() Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng (nhưng không bao gồm) từ -Pi đến Pi, là arctang, hay nghịch đảo tang của một điểm có tọa độ x và y Cú pháp: = ATAN(x_num, y_num) x_num : Là tọa độ x của điểm y_num : Là tọa độ y của điểm Lưu ý: · Kết quả là dương nếu góc ngược chiều kim đồng hồ tính từ trục x, và kết quả là âm nếu góc thuận chiều kim đồng hồ tính từ trục x · ATAN2(a, b) thì bằng ATAN(b/a), ngay cả khi a = 0 trong ATAN2 · Nếu x_num và y_num đều bằng 0, thì ATAN2 báo lỗi #DIV/0! · Nếu muốn chuyển đổi kết quả từ radian thành độ, bạn nhân kết quả với 180/PI() hoặc sử dụng hàm DEGREES() để chuyển kết quả ra độ
 11. Ví dụ: Hàm TANH() Trả về một giá trị radian, là tang-hyperbol của một số. Cú pháp: = TANH(number) number : Là một số thực bất kỳ Ghi chú: Tang-hyperbol của một số được tính theo công thức: Ví dụ:
 12. Hàm ATANH() Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo tang-hyperbol của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1 Cú pháp: = ATANH(number) number : Là một số thực bất kỳ nằm trong khoảng từ -1 đến 1 Lưu ý: Nghịch đảo tang-hyperbol của một number là một giá trị mà tang-hyperbol của nó thì bằng number, hay ATANH(TANH(number)) = number Ví dụ: Hàm RADIANS() Chuyển đổi số đo của một góc từ độ sang radian Cú pháp: = RADIANS(angle) angle : là số đo góc tính theo độ
 13. Ví dụ:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2