intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Thủ Thuật Excel: Xử lý các hàm lượng giác trong Excel

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

1
589
lượt xem
43
download

Thủ Thuật Excel: Xử lý các hàm lượng giác trong Excel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh mục và cách xử lý các hàm lượng giác trong Excel : ACOS (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ 0 đến Pi, là arccosine, hay nghịch đảo cosine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1; ACOSH (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo cosine-hyperbol của một số lớn hơn hoặc bằng 1;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ Thuật Excel: Xử lý các hàm lượng giác trong Excel

 1. Học Excel - Thủ Thuật Excel
 2. Xử lý các hàm lượng giác trong Excel Danh mục và cách xử lý các hàm lượng giác trong Excel : ACOS (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ 0 đến Pi, là arccosine, hay nghịch đảo cosine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1 ACOSH (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo cosine-hyperbol của một số lớn hơn hoặc bằng 1 ASIN (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong đoạn từ -Pi/2 đến Pi/2, là arcsine, hay nghịch đảo sine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1 ASINH (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo sine-hyperbol của một số ATAN (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ -Pi/2 đến Pi/2, là arctang, hay nghịch đảo tang của một số ATAN2 (x_num, y_num) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng (nhưng không bao gồm) từ -Pi đến Pi, là arctang, hay nghịch đảo tang của một điểm có tọa độ x và y ATANH (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo tang-hyperbol của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1 COS (number) : Trả về một giá trị radian, là cosine của một số COSH (number) : Trả về một giá trị radian, là cosine-hyperbol của một số DEGREES (angle) : Chuyển đổi số đo của một góc từ radian sang độ RADIANS (angle) : Chuyển đổi số đo của một góc từ độ sang radian SIN (number) : Trả về một giá trị radian là sine của một số
 3. SINH (number) : Trả về một giá trị radian, là sine-hyperbol của một số TAN (number) : Trả về một giá trị radian, là tang của một số TANH (number) : Trả về một giá trị radian, là tang-hyperbol của một số Hàm DEGREES() Chuyển đổi số đo của một góc từ radian sang độ (1 radian = Pi/1800) Cú pháp: = DEGREES(angle) angle : là số đo góc tính theo radian Ví dụ: Hàm SIN() Trả về một giá trị radian là sine của một số Cú pháp: = SIN(number) number : là số đo góc, tính theo radian Lưu ý: Nếu bạn muốn tính SIN() của một góc tính theo độ, hãy nhân nó với PI()/180, hoặc sử dụng RADIANS() để chuyển nó từ độ sang radian
 4. Ví dụ: Hàm ASIN() Trả về một giá trị radian nằm trong đoạn từ -Pi/2 đến Pi/2, là arcsine, hay nghịch đảo sine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1 Cú pháp: = ASIN(number) number : Là sine của một góc và phải nằm trong khoảng từ -1 đến 1 Lưu ý: · Nghịch đảo sine của một number là một giá trị mà sine của nó thì bằng number, hay ASIN(SIN(number)) = number · Nếu muốn chuyển đổi kết quả từ radian thành độ, bạn nhân kết quả với 180/PI() hoặc sử dụng hàm DEGREES() để chuyển kết quả ra độ Ví dụ:
 5. Hàm SINH() Trả về một giá trị radian, là sine-hyperbol của một số. Cú pháp: = SINH(number) number : Là một số thực bất kỳ Ghi chú: Sine-hyperbol của một số được tính theo công thức: Ví dụ: Hàm ASINH() Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo sine-hyperbol của một số Cú pháp: = ASINH(number) number : Là một số thực bất kỳ Lưu ý: Nghịch đảo sine-hyperbol của một number là một giá trị mà sine-hyperbol của nó thì bằng number, hay ASINH(SINH(number)) = number Ví dụ:
 6. Hàm COS() Trả về một giá trị radian, là cosine của một số Cú pháp: = COSIN(number) number : Là số đo góc, tính theo radian Lưu ý: Nếu bạn muốn tính COSIN() của một góc tính theo độ, hãy nhân nó với PI()/180, hoặc sử dụng RADIANS() để chuyển nó từ độ sang radian Ví dụ: Hàm ACOS() Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ 0 đến Pi, là arccosine, hay nghịch đảo cosine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1 Cú pháp: = ACOS(number)
 7. number : Là cosine của một góc và phải nằm trong khoảng từ -1 đến 1 Lưu ý: · Nghịch đảo cosine của một number là một giá trị mà cosine của nó thì bằng number, hay ACOS(COS(number)) = number · Nếu muốn chuyển đổi kết quả từ radian thành độ, bạn nhân kết quả với 180/PI() hoặc sử dụng hàm DEGREES() để chuyển kết quả ra độ Ví dụ: Hàm COSH() Trả về một giá trị radian, là cosine-hyperbol của một số Cú pháp: = COSH(number) number : Là một số thực bất kỳ Ghi chú: Cosine-hyperbol của một số được tính theo công thức:
 8. Ví dụ: Hàm ACOSH() Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo cosine-hyperbol của một số lớn hơn hoặc bằng 1 Cú pháp: = ACOSH(number) number : Là một số thực bất kỳ lớn hơn hoặc bằng 1 Lưu ý: Nghịch đảo cosine-hyperbol của một number là một giá trị mà cosine-hyperbol của nó thì bằng number, hay ACOSH(COSH(number)) = number Ví dụ: Hàm TAN() Trả về một giá trị radian, là tang của một số Cú pháp: = TAN(number)
 9. number : Là số đo góc, tính theo radian Lưu ý: Nếu bạn muốn tính TAN() của một góc tính theo độ, hãy nhân nó với PI()/180, hoặc sử dụng RADIANS() để chuyển nó từ độ sang radian Ví dụ: Hàm ATAN() Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ -Pi/2 đến Pi/2, là arctang, hay nghịch đảo tang của một số Cú pháp: = ATAN(number) number : Là tang của một góc Lưu ý: · Nghịch đảo tang của một number là một giá trị mà tang của nó thì bằng number, hay ATAN(TAN(number)) = number · Nếu muốn chuyển đổi kết quả từ radian thành độ, bạn nhân kết quả với 180/PI() hoặc sử dụng hàm DEGREES() để chuyển kết quả ra độ
 10. Ví dụ: Hàm ATAN2() Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng (nhưng không bao gồm) từ -Pi đến Pi, là arctang, hay nghịch đảo tang của một điểm có tọa độ x và y Cú pháp: = ATAN(x_num, y_num) x_num : Là tọa độ x của điểm y_num : Là tọa độ y của điểm Lưu ý: · Kết quả là dương nếu góc ngược chiều kim đồng hồ tính từ trục x, và kết quả là âm nếu góc thuận chiều kim đồng hồ tính từ trục x · ATAN2(a, b) thì bằng ATAN(b/a), ngay cả khi a = 0 trong ATAN2 · Nếu x_num và y_num đều bằng 0, thì ATAN2 báo lỗi #DIV/0! · Nếu muốn chuyển đổi kết quả từ radian thành độ, bạn nhân kết quả với 180/PI() hoặc sử dụng hàm DEGREES() để chuyển kết quả ra độ
 11. Ví dụ: Hàm TANH() Trả về một giá trị radian, là tang-hyperbol của một số. Cú pháp: = TANH(number) number : Là một số thực bất kỳ Ghi chú: Tang-hyperbol của một số được tính theo công thức: Ví dụ:
 12. Hàm ATANH() Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo tang-hyperbol của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1 Cú pháp: = ATANH(number) number : Là một số thực bất kỳ nằm trong khoảng từ -1 đến 1 Lưu ý: Nghịch đảo tang-hyperbol của một number là một giá trị mà tang-hyperbol của nó thì bằng number, hay ATANH(TANH(number)) = number Ví dụ: Hàm RADIANS() Chuyển đổi số đo của một góc từ độ sang radian Cú pháp: = RADIANS(angle) angle : là số đo góc tính theo độ
 13. Ví dụ:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản