intTypePromotion=1

Thuyết trình: Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại

Chia sẻ: Sdgvfcxg Sdgvfcxg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
153
lượt xem
18
download

Thuyết trình: Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung cơ bản của đề tài Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại nhằm nêu các rủi ro trong thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, giải pháp hạn chế rủi ro thanh toán quốc tế. Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại là vấn đề xảy ra ngoài ý muốn trong quá trình tiến hành hoạt động thanh toán quốc tế và ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại

 1. RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. GVHD: PGS – TS Trầm Thị Xuân Hương CHNH – K22- Đêm 1- Nhóm 10: • Nguyễn Thị Ngọc Anh 1 • Nguyễn Bùi Thiên Lý • Đặng Thị Thu Hương • Nguyễn Hoàng Anh Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
 2. Mục lục: 2 1.Các Rủi ro trong TTQT 2.Các phương thức thanh toán quốc tế 3.Giải pháp hạn chế rủi ro thanh toán quốc tế. Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
 3. 1. Rủi ro trong TTQT: 3 Khái niệm: Rủi ro trong hoạt động TTQT của NHTM là vấn đề xảy ra ngoài ý muốn trong quá trình tiến hành hoạt động TTQT và ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của NHTM. Trong quátrình tiến hành hoạt động TTQT, rủi ro xảy ra khi quyền lợi của một bên tham gia bị vi phạm. Rủi ro không chỉ được hiểu theo nghĩa hẹp là việc chứng từ không được thanh toán, mà còn được hiểu rộng ra là bất kỳ một sự chậm trễ nào trong các khâu của quá trình TTQT. Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
 4. 1. Rủi ro trong TTQT: 4 Giới thiệu các rủi ro Rủi ro quốc gia, rủi ro chính trị pháp lý Rủi ro về quản lý ngoại hối Rủi ro tín dụng Rủi ro đối tác trong các phương thức thanh toán quốc tếRủi ro tác nghiệp Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
 5. 2. Các phương thức thanh toán quốc tế 5 Phương thức chuyển tiền (Remittance) Phương Phương thức thanh toán ghi sổ Phương Phương thức nhờ thu (Collection) Phương thức thanh toán giao chứng từ nhận tiền Phương Phương thức tín dụng chứng từ (Documentary Credit) Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
 6. 2.1 Phương thức chuyển tiền ( (Remittance) 6 - Hình thức trả tiền ngay Bài tập tình huố - Hình thức trả tiền sau - Hình thức trả tiền trước Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
 7. 2.2 Phương thức thanh toán ghi sổ 7  Sơ đồ 1.4 Quy trình trình nghi nghiệp vụ thanh toán ghi sổ Bài tập tình huống Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
 8. 2.3 Phương thức nhờ thu (Collection) 8 Bài tập tình huống Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
 9. 2.4 Phương thức thanh toán giao chứng từ nhận tiền 9  Sơ đồ 1.5 Quy trình phương th ng thức giao chứng từ nhận tiền Bài tập tình huống Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
 10. 2.5 Phương thức tín dụng chứng từ ( (Documentary 10 Credit) Bài tập tình huống Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
 11. 2.5 Phương thức tín dụng chứng từ ( (Documentary 11 Credit)  Rủi ro đối với nhà nhập khẩu:  Rủi ro đối với nhà xuất khẩu:  Rủi ro đối với NH phát hành (NH mở L/C issuing bank) L/C-  Rủi ro đối với NH phát hành  Rủi ro đối với NH thông báo thư tín dụng ( (advising bank):  Rủi ro đối với NH được chỉ định:  Rủi ro đối với NH xác nhận (confirming bank) confirming  Rủi ro đối với NH chiết khấu (negotiating bank): negotiating  Rủi ro do cơ chế chính sách thay đổi hay còn gọi là rủi ro chính trị trị: Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
 12. 12 Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
 13. 13 Rủi Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
 14. 3. Giải pháp hạn chế rủi ro thanh toán quốc tế. 14 4.1 Đối với NHTM: Hiện đại hoá công nghệ hoạt động TTQT của NH theo mặt Hiện bằng trình độ quốc tế. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên về chuyên Chú môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và ý thức phòng ngừa rủi ro. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro đối với đội ngũ cán bộ Nâng quản trị, điều hành các cấp và tăng cường công tác kiểm tra giám sát rủi ro trong hoạt động TTQT. Tăng cường công tác đối ngoại với các NH nước ngoài. Tăng Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
 15. 4. Giải pháp hạn chế rủi ro thanh toán quốc tế. 15 4.2 Đối với khách hàng: Trang bị tốt kiến thức chuyên môn và trình độ ngoại ngữ cho cán bộ chuyên môn nghiệp vụ trực tiếp làm công tác xuất nhập khẩu. Cần am hiểu về thông lệ quốc tế trong buôn bán ngoại thương, am hiểu phong tục, tập quán và pháp luật của nước có quan hệ ngoại thương. Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
 16. 4. Giải pháp hạn chế rủi ro thanh toán quốc tế. 16 4.3 Đối với Nhà nước: Nhà nước cần tạo sự ổn định về môi trường kinh tế vĩ mô, Nhà tiếp tục hoàn thiện các chính sách, pháp luật Củng cố, phát triển và hoàn thiện môi trường pháp luật cho Củng hoạt động TTQT. Nâng cao chất lượng điều hành vĩ mô về tiền tệ, tín dụng. Nâng Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động Tăng TTQT. Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
 17. 4. Giải pháp hạn chế rủi ro thanh toán quốc tế. 17 4.4 Đối với NHNN: Tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát và Tăng đánh giá an toàn đối với hệ thống NHTM Hoàn thiện hoạt động thông tin phòng ngừa Hoàn rủi ro trong hoạt động TTQT cho toàn bộ hệ thống NHTM Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
 18. TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 UCP 600 Paper: Lê Thị Ngọc, Hân. Giải pháp hạn chế rủi ro trong Thanh toán Quốc tế tại ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam. Diss. Đại học Kinh tế TP. HCM, 2010. . Paper: Nguyễn Thị Thanh, Nga. "Quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế tại SGDII-NHCTVN." (2007) Paper: Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại - Lê Thị Phương Liên. Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
 19. Thanks you so much. 19 Ro Thanh Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2