intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phương thức thanh toán quốc tế

Xem 1-20 trên 865 kết quả Phương thức thanh toán quốc tế
 • Giáo trình "Nghiệp vụ thanh toán (Ngành: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Khái quát về hoạt động thanh toán quốc tế; các phương tiện thanh toán quốc tế; bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p gaupanda035 03-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt: Nhân tố góp phần phát triển kinh tế số ở Việt Nam" đánh giá thực trạng phát triển của dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt ở nước ta. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong thời gian vừa qua dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đã có sự gia tăng về quy mô dịch vụ, cơ sở hạ tầng phục kỹ thuật phục vụ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đã được cải thiện, nhiều phương tiện thanh toán và dịch vụ thanh toán mới, hiện đại, tiện ích đã ra đời trên cơ sở ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ.

  pdf8p tonhiemm 07-06-2024 2 1   Download

 • Việt Nam đang phấn đấu trở thành một trong những trung tâm chế biến gỗ xuất khẩu hàng đầu thế giới. Mục tiêu giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đến năm 2025 đạt 18 - 20 tỷ USD, đến năm 2030 đạt 23 - 25 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu này, cần xây dựng và vận hành Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam phù hợp với các cam kết và thỏa thuận quốc tế, qua đó đảm bảo rằng 100% nguyên liệu gỗ sử dụng trong toàn bộ các chuỗi giá trị là hợp pháp.

  pdf10p viamancio 03-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ thanh toán (Ngành: Quản trị khách sạn - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Khái quát về hoạt động thanh toán quốc tế; các phương tiện thanh toán quốc tế; bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế; nghiệp vụ chuyển tiền qua ngân hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p gaupanda035 03-06-2024 0 0   Download

 • Đề cương bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu gồm có những nội dung: Chương 1: Tổng quan về quản trị xuất nhập khẩu; Chương 2: INCOTERMS (International commercial terms - các điều kiện thương mại quốc tế); Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu; Chương 4 : Kỹ thuật đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu; Chương 5: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; Chương 6: Các chứng từ chủ yếu trong kinh doanh xuất nhập khẩu; Chương 7: Nghiệp vụ hải quan; Chương 8: Các tranh chấp, bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyết.

  pdf60p zizaybay1101 09-05-2024 5 2   Download

 • Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế - Chương 3: Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái quát hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế; Nhóm điều kiện hàng hoá; Nhóm điều kiện giao nhận, vận tải và bảo hiểm; Nhóm điều kiện giá bán và thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf167p khanhchi2550 10-05-2024 3 1   Download

 • Đề cương bài giảng Nghiệp vụ thanh toán gồm có những chương sau: Chương I tỷ giá hối đoái, chương II các điều kiện về tài chính và tiền tệ trong hợp đồng du lịch, chương III các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch, chương IV các phương tiện thanh toán quốc tế trong du lịch, chương V các phương thức thanh toán trong nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 5: Quản trị tài chính trong kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Những vấn đề tài chính trong kinh doanh quốc tế; quản trị rủi ro Ngoại hối; Các biện pháp phòng chống rủi ro tỷ giá; Các phương thức thanh toán quốc tế; Quản trị vốn lưu động; Hoạch định ngân sách về vốn trên phạm vi quốc tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 3: Chứng từ trong thanh toán quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Chứng từ vận tải; Chứng từ bảo hiểm hàng hóa; Các chứng từ hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p khanhchi2550 10-05-2024 4 3   Download

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 4: Các phương tiện thanh toán quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Hối phiếu đòi nợ (Bill of Exchange/ Draft); Lệnh phiếu (Promissory Note); Séc (Cheque); Thẻ thanh toán (Payment Card). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p khanhchi2550 10-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 5: Các phương thức thanh toán quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Phương thức chuyển tiền; Phương thức nhờ thu; Phương thức ghi sổ; Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ; Phương thức giao chứng từ trả tiền ngay; Phương thức thư ủy thác mua; Phương thức thư đảm bảo trả tiền. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf125p khanhchi2550 10-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 2: Tỷ giá hối đoái, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm; Phương pháp yết tỷ giá; Phân loại tỷ giá hối đoái; Xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo; Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến sự biến động tỷ giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p khanhchi2550 10-05-2024 2 2   Download

 • Giáo trình "Thanh toán quốc tế trong du lịch: Phần 1" trình bày những nội dung chính sau đây: Tỷ giá hối đoái; Các điều kiện về tài chính và tiền tệ trong các hợp đồng du lịch quốc tế; Các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình!

  pdf97p gaupanda026 25-04-2024 7 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Thanh toán quốc tế trong du lịch" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Các phương thức thanh toán quốc tế thông dụng trong lĩnh vực thương mại quốc tế; Các phương thức thanh toán quốc tế thông dụng trong lĩnh vực du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình!

  pdf184p gaupanda026 25-04-2024 4 2   Download

 • Việt Nam đã và đang có nhiều nỗ lực để hòa nhập và tiến kịp với sự phát triển nhanh chóng không ngừng, đặc biệt quan trọng là về phương diện kinh tế và ngoại giao. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang tiến hành thảo luận dự thảo về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện về tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hiệp định CPTPP khi được thống nhất phê chuẩn và đi vào triển khai sẽ góp phần tăng cường sự đan xen lợi ích, làm sâu sắc mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước thành viên CPTPP, nhất là các nước có quan hệ đối tác đặc biệt quan trọng trong quan hệ chiến lược với Việt Nam.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 3 2   Download

 • Nghiên cứu "Xác định thực trạng đầu tư quá mức của các doanh nghiệp điện niêm yết tại Việt Nam qua mô hình định lượng" nhằm đánh giá thực trạng về đầu tư quá mức tại các công ty điện lực Việt Nam. Bằng phương pháp hồi quy SGMM và dữ liệu bảng không cân bằng thu thập từ 41 doanh nghiệp điện lực niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), sàn UPCoM trong giai đoạn 2013 - 2022, tương ứng với bộ dữ liệu toàn diện gồm 410 quan sát, kết quả nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp điện lực Việt Nam chủ yếu có dấu hiệu đầu tư quá mức.

  pdf18p tukhauquantuong1011 22-04-2024 3 3   Download

 • Bài viết "Chiến lược “Trung Quốc + 1” (China-plus-one strategy) và lợi thế của nền kinh tế Việt Nam" sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn nhằm phân tích lý do các công ty đa quốc gia áp dụng Chiến lược “Trung Quốc + 1”, các lợi thế của Việt Nam trong việc trở thành địa điểm dịch chuyển sản xuất thay cho Trung Quốc và đề xuất khuyến nghị nhằm tận dụng các lợi thế này để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

  pdf10p tukhauquantuong1011 22-04-2024 6 3   Download

 • Bài viết trình bày một phần kết quả khảo sát thực trạng xe cứu thương, thuốc, trang thiết bị y tế nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cấp cứu trước viện tại Việt Nam. Nghiên cứu đã tổng hợp số liệu báo cáo của 53/63 Sở Y tế tỉnh, thành phố và khảo sát thực tế tại 5 tỉnh, thành phố. Kết quả cho thấy số lượng xe cứu thương trên đầu dân tại của nhiều vùng và toàn quốc chưa đủ như khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

  pdf13p virichard 28-03-2024 7 3   Download

 • Bài giảng "Thanh toán quốc tế: Chương 5 - Phương tiện thanh toán quốc tế" được thực hiện với mục đích giúp người học biết lập, kiểm tra, phát hiện sai sót, và biết vận dụng lựa chọn sử dụng các phương tiện thanh toán quốc tế vào hoạt động thanh toán quốc tế của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p gaupanda020 21-03-2024 5 1   Download

 • Bài giảng "Thanh toán quốc tế: Chương 6 - Các phương thức thanh toán quốc tế" trình bày những nội dung chính sau đây: Phương thức thanh toán chuyển tiền; Phương thức thanh toán ghi sổ; Phương thức thanh toán giao chứng từ nhận tiền;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p gaupanda020 21-03-2024 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1224 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2