Tiết 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Chia sẻ: Paradise1 Paradise1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
80
lượt xem
10
download

Tiết 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học sinh biết được nước ta có 54 dân tộc. Trong đó dân tộc Kinh chiếm số lượng lớn nhất, các dân tộc luôn đoàn kết trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 2. Trình bày được đặc điểm phân bố các dân tộc ở nước ta 3. Rèn kỹ năng xác định trên bản đồ một số dân tộc ít người, các vùng phân bố chính trong lãnh thổ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

  1. Tiết 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I - Mục đích yêu cầu 1.Giúp học sinh biết được nước ta có 54 dân tộc. Trong đó dân tộc Kinh chiếm số lượng lớn nhất, các dân tộc luôn đoàn kết trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 2. Trình bày được đặc điểm phân bố các dân tộc ở nước ta 3. Rèn kỹ năng xác định trên bản đồ một số dân tộc ít người, các vùng phân bố chính trong lãnh thổ II - Chuẩn bị - Bản đồ dân cư Việt Nam - Bộ tranh ảnh các dân tộc Việt Nam III - Tiến trình lên lớp A - Ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Các dân tộc ở Việt Nam GV treo bộ tranh ảnh các dân tộc Việt Nam ? Theo hiểu biết của em thì hiên - Trên lãnh thổ nước ta hiện nay có 54 dân
  2. nay ở nước ta có bao nhiêu dân tộc khác nhau cùng sinh sống gắn bó. Mỗi tộc? dân tộc có những nét văn hoá riêng tạo nên sự đa dạng trong bản sắc văn hoá Việt Nam. ? Quan sát biểu đồ 1.1 hãy nhận xét về tỉ lệ giữa các dân tộc? - Dân tộc nào có số lượng nhiều - Dân tộc Kinh chiếm 86.2% dân số, là dân nhất tộc có tỉ lệ đông nhất. Các dân tộc khác chỉ chiế m 13.8% - Các dân tộc khác như thế nào ? Đặc điểm thường thấy của dân - Đây là dân tộc có nhiều kinh nghiệm trong tộc Kinh? (Qua bộ tranh ảnh) việc thâm canh lúa nước, các ngành nghề thủ công, lực lượng đông đảo nhất trong nền kinh tế. ? Hãy kể tên một số dân tộc khác - HS mà em biết? ? Các dân tộc khác có đặc điểm - SGK/4 sống như thế nào? + Quan sát hình 1.2 (Lớp học vùng cao) em có nhận xét gì về - Khó khăn đời sống vật chất và sinh hoạt tinh
  3. thần của họ? ? ý kiến trong sách giáo khoa: - Họ có quê hương Việt Nam, là những cộng đồng người Việt Nam ở người Việt Nam nhưng dù ở xa quê hương nước ngoài cũng là người Việt họ vẫn yêu tổ quốc, hướng về tổ quốc, đóng Nam - Em thấy như thế nào? (Có góp vào công cuộc xây dựng tổ quốc. đúng không) - Vì sao? II/ Phân bố các dân tộc + GV treo bản đồ dân tộc Việt Nam - Giải thích phần chú giải ? Dựa vào bản đồ và vốn hiểu biết - Vùng đồng bằng duyên hải: Kinh, Chăm, của en hãy chỉ ra những vùng sinh Kh' me.... sống chủ yếu của các dân tộc? - Vùng núi, cao nguyên: Các dân tộc ít người khác 1. Dân tộc Kinh + GV treo tranh vẽ về dân tộc Kinh ? Nhận xét về đặc điểm và trang - Vùng đồng bằng Sông Hồng, ĐB sông phục? Cưủ Long, duyên hải Trung Bộ, các khu vực
  4. khác.... ? Đặc điểm kinh tế và các hình - Không màu me, đơn giản, ít hoa văn, áo thức quần cư? dài truyền thống - Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.... - Sống theo đơn vị Làng, xóm, thôn.... 2/ Các dân tộc ít người ? Chỉ ra các khu vực phân bố chủ - Khu Đông bắc Bắc bộ: Tày, Nùng, Sán yếu? Của những dân tộc nào Chỉ, Sán Chay, Hà Nhì.... - Khu Tây Bắc Bắc bộ: Thái, Mường, Dao, khác? Mông.... - Trường Sơn: Ê đê, Ba na, Gia lai, Cơ ho..... - Nam Trung bộ: Chăm..... - Tây Nam bộ: Kh'me.... + Mặc dù chỉ chiếm 13.8% dân số và sống ? Nhận xét về số lượng, tỉ lệ dân dải rác ở các vùng núi cao nguyên trung du cư và đời sống, sản xuất? tà bắc vào nam nhưng là một phần không thể thiếu của cộng đồng dân tộc Việt Nam, góp phần tạo nên sự đa dạng trong bản sắc văn hóa Việt Nam.
  5. - Họ sống chủ yếu nhờ vào khai thác nương rẫy, lâm sản, trồng cây ăn quả và nghề rừng.... - Những bộ trang phục sặc sỡ và những nét ? Qua một số tranh ảnh các dân cách điệu về hoa văn và màu sắc là đặc tộc em có nhận xét gì về nét văn trưng của mỗi dân tộc. Cảnh rừng núi, các hoá và đời sống của họ? hoạt động sản xuất gắn với vùng núi và cao nguyên có nhiều tiềm năng về khoáng sản và lâm sản cũng như là những vùng trọng yếu về an ninh quốc phòng. - Khó khăn: đời sống vật chất và tinh thần còn nhiều khó khăn cần được giúp đỡ và cải thiện thông qua các chue trương chính sách như 135, 327.... D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài: IV/ Rút kinh nghiệm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản