Tài liệu địa lý 9

Xem 1-20 trên 463 kết quả Tài liệu địa lý 9
 • Tài liệu " Thiết kế bài giảng địa lý 9 " dùng cho các giáo viên đang dạy các trường trung học cơ sở tham khảo, tài liệu giới thiệu cách thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Ngoài ra tài liệu còn mở rộng, bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến bài giảng bằng nhiều hoạt động nhằm cung cấp thêm tư liệu để các thầy, cô giáo tham khảo vận dụng tùy theo đối tượng và mục...

  pdf22p artemis03 05-09-2011 33 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 2 part 2', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p artemis03 05-09-2011 34 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 1 part 8', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p artemis03 05-09-2011 30 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 1 part 10', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p artemis03 05-09-2011 28 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 2 part 3', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p artemis03 05-09-2011 27 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 1 part 2', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p artemis03 05-09-2011 31 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 1 part 3', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p artemis03 05-09-2011 32 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 2 part 1', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p artemis03 05-09-2011 25 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 2 part 4', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p artemis03 05-09-2011 26 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 2 part 5', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p artemis03 05-09-2011 25 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 1 part 4', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p artemis03 05-09-2011 34 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 1 part 5', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p artemis03 05-09-2011 29 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 1 part 6', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p artemis03 05-09-2011 30 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 1 part 7', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p artemis03 05-09-2011 33 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 1 part 9', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p artemis03 05-09-2011 23 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 2 part 6', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p artemis03 05-09-2011 23 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 2 part 7', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p artemis03 05-09-2011 25 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 2 part 8', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p artemis03 05-09-2011 19 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 2 part 9', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p artemis03 05-09-2011 26 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 9 tập 2 part 10', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p artemis03 05-09-2011 22 4   Download

Đồng bộ tài khoản