intTypePromotion=1

Tiểu luận: Bằng chứng kiểm toán (tt)

Chia sẻ: Hoàng Mai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
138
lượt xem
10
download

Tiểu luận: Bằng chứng kiểm toán (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bằng chứng kiểm toán đặc biệt được hiểu là loại bằng chứng được thu thập từ một số đối tượng đặc biệt và thường được sử dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) như: ý kiến của chuyên gia, sử dụng tài liệu của KTV nội bộ và KTV khác hay bằng chứng về các bên hữu quan ngoài các mẫu bằng chứng cơ bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Bằng chứng kiểm toán (tt)

 1. Nhóm 8 Vấn đề:  Bằng chứng kiểm toán  (phần tiếp theo) Trần Sơn Hoàn  Nguyễn Thị Duyên Mai Văn Hùng Trần Mạnh Tuấn Lương Tuấn Anh Nguyễn Thị Hải 
 2. Bằng chứng Kiểm Toán 
 3.  Bằng chứng đặc biệt  là gì?? Tại sao cần thu thập  bằng chứng đặc biệt ??   
 4. Bằng chứng kiểm toán đặc biệt  Bằng chứng kiểm toán đặc biệt được hiểu là loại bằng chứng được thu  thập từ một số đối tượng đặc biệt và thường được sử dụng trong kiểm  toán báo cáo tài chính (BCTC) như: ý kiến của chuyên gia, sử dụng  tài liệu của KTV nội bộ và KTV khác hay bằng chứng về các bên  hữu quan ngoài các mẫu bằng chứng cơ bản mà KTV thường sử  dụng như tính toán của KTV, điều tra, quan sát vật chất, xác nhận từ  bên thứ ba độc lập, giải trình từ phía khách hàng, tài liệu do bên thứ  ba chuẩn bị, tài liệu do khách hàng chuẩn bị, số liệu tổng hợp... 
 5. Một số bằng  chứng kiểm  toán đặc biệt  cần thu thập
 6. Ý kiến của chuyên gia  Chuyên gia : là 1 cá nhân hoặc tổ chức có năng  lực kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn cao  trong 1 lĩnh vực riêng biệt ngoài lĩnh vực kế toán  kiểm toán. 
 7. Ý kiến chuyên gia
 8. Giải trình của nhà quản lý
 9.  Xem xét hoạt động của kiểm  toán viên nội bộ  Đánh giá về công việc của kiểm  toán viên nội bộ Tài liệu   Vị trí trong cơ cấu tổ chức Kiểm toán viên  Chức năng  Năng lực chuyên môn nội bộ  Tính thận trọng của nghề  nghiệp  Hoạt động và hiệu quả trong  năm tài chính trước
 10. Tài liệu của KTV khác
 11. Bằng chứng các bên liên quan  Các bên được coi là   Các giao dịch có điều khoản bất  liên quan nếu một  thường bên có khả năng   Các giao dịch phát sinh không hợp lý kiểm soát hoặc có   Các giao dịch nội dung khác với hình  ảnh hưởng đáng kể  thức đối với bên kia trong  việc ra quyết định tài   Giao dịch xử lý bất thường chính và hoạt động.   Giao dịch không ghi chép
 12.  Giấy tờ làm việc của  Kiểm Toán Viên là  các tài liệu mà kiểm  toán viên chuẩn bị  Giấy tờ  hay thu thập và duy  trì trong cuộc Kiểm  làm việc của  Toán. Kiểm Toán   Hình thức của giấy tờ  Viên làm việc bao gồm  dạng dữ liệu ghi trên  giấy, phim, thiết bị  điện tử hoặc các  phương tiện khác.
 13. Hồ sơ Kiểm toán với  Bằng chứng Kiểm  toán
 14. Hồ sơ kiểm toán Định nghĩa  Theo chuẩn mực 230:  Khái niệm chung: Hồ sơ kiểm  toán là dẫn chứng bằng tài   Hồ sơ kiểm toán là các tài liệu  liệu về quá trình làm việc của  kiểm toán do kiểm toán viên thu  kiểm toán viên về các bằng  thập phân loại, sử dụng và lưu trữ  chứng thu thập được để hỗ trợ  theo một trật tự nhất định làm  quá trình kiểm toán và làm cơ  bằng chứng cho 1 cuộc kiểm toán  sở cho ý kiến của kiểm toán  cụ thể: tài liệu trong hồ sơ kiểm  viên trên báo cáo kiểm toán toán được thể hiện trên giấy, phim  ảnh, trên phương tiện tin học, hay  bất kỳ phương tiện lưu trữ nào  khác theo quy định của pháp luật  hiện hành
 15. Phạm vi và nội dung  Không cần thiết phải   Yêu cầu đảm bảo đầy  bao gồm toàn bộ các  đủ thông tin làm cơ sở  tài liệu kiểm toán. cho việc đưa ra kết  luận và đảm bảo cho   Quy mô phụ thuộc  việc thanh kiểm tra  vào đánh giá của  sau Kiểm Toán. KTV.
 16.  Vai trò Hồ sơ Kiểm Toán
 17. Hồ sơ kiểm toán Vai trò
 18. Hồ sơ kiểm toán Nội dung Hồ sơ kiểm toán: - Hồ sơ kiểm toán năm - Hồ sơ kiểm toán chung Ví dụ: Công ty ACB thuê công ty kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán: Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 -> Hồ sơ kiểm toán chung Hồ sơ kiểm toán Hồ sơ kiểm Hồ sơ kiểm năm toán năm toán năm
 19. Nội dung  Hồ sơ kiểm toán   Hồ sơ Kiểm Toán  năm: bao gồm toàn  Chung: Là các  bộ hồ sơ kiểm toán  thông tin chung về  để làm cơ sở cho  khách hàng liên  báo cáo kiểm toán  quan từ 2 cuộc  của 1 năm tài chính kiểm toán trỏ lên  và gồm 1 số hồ sơ  được tập hợp riêng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2