intTypePromotion=1

Tiểu luận: Thị trường vốn hiệu quả và hành vi tài chính

Chia sẻ: Hgnvh Hgnvh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
297
lượt xem
12
download

Tiểu luận: Thị trường vốn hiệu quả và hành vi tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận: Thị trường vốn hiệu quả và hành vi tài chính trình bày lý thuyết hành vi tài chính. Từ thị trường hiệu quả đến tài chính hành vi. Đánh giá tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó rút ra kết luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Thị trường vốn hiệu quả và hành vi tài chính

 1. THỊ TRƯỜ NG VỐ N H VÀ HÀNH IỆU QUẢ VI TÀI CH Í NH NHÓM 13-NH ĐÊM 2-K22 1. Tạ Thị Lê Na LOGO 2. Nguyễn Thị Tâm Thương 3. Bùi Thị Thúy Vân
 2. LOGO Nội dung trình bày 1 Thị trường vốn hiệu quả 2 Hành vi tài chính 3 Từ thị trường hiệu quả đến tài chính hành vi Đánh giá tính hiệu quả của thị trường chứng 4 khoán Việt Nam 5 Kết luận
 3. LOGO Khái niệm về thị trường hiệu quả  Một thị trường được coi là hiệu quả khi nó đảm nhiệm được chức năng của nền kinh tế cạnh tranh hoàn hảo, tức là nó sử dụng các đầu vào khan hiếm một cách hiệu quả.  Một thị trường được coi là hiệu quả khi nó hiệu quả về các mặt: Phân phối hiệu quả, tổ chức hoạt động hiệu quả, thông tin hiệu quả.
 4. LOGO Khái niệm về thị trường hiệu quả Tổ chức Phân phối Thông tin hoạt động Tạo thuận lợi cho khách Giá cả của loại hàng Các nguồn tài hàng trong việc tham hóa giao dịch trên thị nguyên khan hiếm gia vào thị trường với được phân phối để trường được phản chi phí thấp nhất, đạt sử dụng một cách ánh đầy đủ và tức đến độ thanh khoản tốt nhất thời bởi các thông tin cao; có biện pháp chống lại các hoạt động mới có liên quan đầu cơ gây hại đến đa số khách hàng
 5. LOGO Các dạng thị trường vốn hiệu quả Giá cả hàng hóa đã phản ánh đầy đủ và kịp thời  Dạng yếu những  thông  tin  trong  quá  khứ  về  giao  dịch  của  thị  trường  như  tỷ  suất  thu  nhập,  khối  lượng  giao  dịch, giá cả chứng khoán Giá cả của hàng hóa sẽ điều chỉnh nhanh chóng  trước  bất  kỳ  thông  tin  công  khai  nào,  tức  là  mức  Dạng vừa phải giá  hiện  tại  phản  ánh  đầy  đủ  mọi  thông  tin  công  khai trong hiện tại cũng như trong quá khứ Giá chứng khoán phản ánh tất cả các thông tin  từ  công  khai  đến  đến  nội  bộ.  Thị  trường  hiệu  Dạng mạnh quả  dạng  mạnh  không  cho  phép  tồn  tại  phân  tích kỹ thuật lẫn cơ bản.
 6. LOGO Ví dụ minh họa Giả sử: Ngày 24/07/2013, cổ phiếu của công ty ABC đang giao dịch ở mức giá 20.000 VNĐ/cp, giá cổ phiếu rất nhạy cảm với mọi thông tin có liên quan đến giám đốc điều hành của công ty. Vào ngày 24/07/2013, có lệnh bắt ông X – Giám đốc điều hành của công ty ABC và ngày 25/07/2013 thông tin này được công bố rộng rãi. Thông tin này có ảnh hưởng hay không ảnh hưởng mạnh hay yếu đến giá cổ phiếu ABC tùy thuộc vào hình thức hiệu quả của thị trường.  Với hình thức hiệu quả yếu: Giá cổ phiếu ABC ngày 25/07/2013 vẫn không giảm. Điều này có nghĩa là giá cổ phiếu không ph ản ánh đ ược thông tin có liên quan vừa mới xảy ra mà chỉ ph ản ánh được thông tin quá khứ, tức là thông tin lúc chưa có lệnh bắt ông X.  Với hình thức hiệu quả vừa phải (hay trung bình): Giá cổ phiếu ABC ngày 25/07/2013 sẽ giảm xuống . Sự giảm giá cổ phiếu ABC cho th ấy rằng, giá cả cổ phiếu ABC có phản ứng lại với thông tin được công bố.  Với hình thức hiệu quả mạnh: Giá cổ phiếu ABC giảm ngay lập tức mặc dù thông tin chưa được công bố.
 7. LOGO Một số thiếu sót của thị trường vốn hiệu quả Một thị trường Thị trường vốn không thể nào hiệu quả lại luôn đạt hiệu quả không đưa ra tối đa bởi phải một định nghĩa mất thời gian cụ thể giá cả nhất định thì giá cần bao nhiêu của các cổ phiếu Thiếu sót Ngành kinh tế thời gian để có mới có thể phản Qui ô thể vận động ứng lại một thông đến mức đúng tin mới được đưa đắn. ra cho nhà đầu tư
 8. LOGO Sáu bài học của thị trường vốn hiệu quả Thị trường không có trí nhớ Hãy tin vào giá thị trường Đã xem một cổ phần, hãy xem tất cả Bài học Hãy đọc sâu Phương án tự làm lấy Không có các ảo tưởng tài chính
 9. LOGO Sáu bài học của thị trường vốn hiệu quả • Bài học 1: Thị trường không có trí nhớ Theo hình thức yếu của giả thuyết thị trường hiệu quả, chuỗi các thay đổi giá cả trong quá khứ không chứa đựng thông tin về thay đổi giá trong tương lai. • Bài học 2: Hãy tin vào giá thị trường Trong một thị trường hiệu quả, bạn có thể tin vào hiệu quả, vì giá cả chứa đựng tất cả thông tin có sẵn về giá trị của mỗi chứng khoán.
 10. LOGO Sáu bài học của thị trường vốn hiệu quả • Bài học 3: Hãy đọc sâu Nếu thị trường hiệu quả, giá cả chứa đựng tất cả thông tin có sẵn. Vì vậy chỉ cần chúng ta biết cách đọc sâu, giá cổ phần có thể cho ta biết nhiều về tương lai. • Bài học 4: Không có các ảo tưởng tài chính Trong một thị trường hiệu quả, không có các ảo tưởng tài chính. Các nhà đầu tư chỉ quan tâm một cách thực tế đến các dòng tiền của doanh nghiệp và phần của các dòng tiền này mà họ có quyền hưởng.
 11. LOGO Sáu bài học của thị trường vốn hiệu quả • Bài học 5: Phương án tự làm lấy Trong một thị trường hiệu quả, các nhà đầu tư sẽ không trả tiền cho người khác để nhờ làm việc mà tự họ cũng làm được tốt như vậy. • Bài học 6: Đã xem một cổ phần, hãy xem tất cả Các nhà đầu tư không mua một cổ phần vì các tính chất độc đáo của nó; mà vì nó cung ứng một triển vọng tỷ suất sinh lợi phải chăng so với rủi ro của nó.
 12. LOGO Nội dung trình bày 1 Thị trường vốn hiệu quả 2 Hành vi tài chính 3 Từ thị trường hiệu quả đến tài chính hành vi Đánh giá tính hiệu quả của thị trường chứng 4 khoán Việt Nam 5 Kết luận
 13. LOGO Hành vi tài chính Tài chính học hành vi là lĩnh vực tài chính sử dụng các lý thuyết cơ bản dựa trên tâm lý con người để giải thích những bất thường trên thị trường tài chính. Trong đó, lý thuyết tài chính hành vi chỉ ra rằng cơ chế điều chỉnh thị trường về trạng thái cân bằng không phải lúc nào cũng có thể xảy ra.
 14. LOGO Điều kiện tồn tại lý thuyết tài chính hành vi Hành vi Hành vi Giới hạn khả không hợp lý không hợp lý năng kinh doanh mang tính chênh lệch giá hệ thống Nhà đầu tư sẽ có Lý thuyết thị trường hành vi không hợp lý Có nghĩa là một nhóm hiệu quả tin rằng nếu khi họ không phân nhiều nhà đầu tư cùng tồn tại định giá sai thì tích và xử lý “đúng” có một hành vi không sẽ tồn tại cơ hội để những thông tin mà hợp lý như nhau, thì kinh doanh chênh lệch họ có và thị trường việc định giá sai sẽ xuất giá thu lợi nhuận, và cung cấp, từ đó dẫn hiện và có thể bắt đầu chính hành vi kinh đến những kỳ vọng kéo dài. doanh chênh lệch giá “lệch lạc” về tương sẽ điều chỉnh giá trên lai của cổ phiếu đầu thị trường về cân tư vào bằng.
 15. LOGO Ứng dụng của lý thuyết hành vi tài chính Ứng dụng của tài chính hành vi không chỉ dừng lại trong việc giải thích các hành vi không hợp lý của nhà đầu tư, mà đi xa hơn, nó có thể điều chỉnh các mô hình định giá các tài sản tài chính bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, sản phẩm phái sinh, hàng hóa… cho đến ứng dụng trong lý thuyết quản trị công ty hay cấu trúc vốn trong tài chính doanh nghiệp, lẫn giải thích tính tương tác giữa các thị trường khác nhau.
 16. LOGO Những nguyên lý cơ bản của tài chính hành vi Lý thuyết kỳ vọng Sự không yêu thích rủi ro Lý thuyết tâm lý đám đông Phụ thuộc vào kinh Bài Tính toán bất hợp lý nghiệm học Tính bảo thủ Quá tự tin và phản ứng thái quá hay bi quan Lệch lạc do tình huống điển hình
 17. LOGO Những nguyên lý cơ bản của tài chính hành vi o Lý thuyết kỳ vọng: Nhà đầu tư có khuynh hướng xem khả năng bù đắp một khoản lỗ quan trọng hơn khả năng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. o Sự không yêu thích rủi ro: Tính không cân xứng trong tâm lý rõ ràng giữa những giá trị mà con người kỳ vọng vào lợi nhuận và thua lỗ, được gọi là sự ghét rủi ro. Những bằng chứng thực nghiệm chỉ ra rằng thua lỗ thì được cân nặng gấp nhiều lần so với lợi nhuận
 18. LOGO Những nguyên lý cơ bản của tài chính hành vi o Tính toán bất hợp lý: Nhà đầu tư có xu hướng tách riêng các quyết định mà đúng ra phải được kết hợp lại với nhau vào các tài khoản ảo trong trí tưởng tượng của chúng ta và tối đa hoá lợi ích từng tài khoản. o Quá tự tin và phản ứng thái quá hay bi quan : Nhà đầu tư thường xem bản thân họ tốt hơn những nhà đầu tư khác, đánh giá cao bản thân hơn những gì người khác đánh giá, và họ thường phóng đại những hiểu biết của mình
 19. LOGO Những nguyên lý cơ bản của tài chính hành vi o Lệch lạc do tình huống điển hình: Nhà đầu tư có xu hướng không quan tâm nhiều đến những nhân tố dài hạn, mà thường đặt nhiều quan tâm đến những tình huống điển hình ngắn hạn. o Tính bảo thủ: Khi điều kiện kinh tế vĩ mô hay vi mô thay đổi người ta có xu hướng chậm phản ứng với những thay đổi đó, và gắn nhận định của mình với tình hình chung trong một giai đoạn dài hạn trước đó.
 20. LOGO Những nguyên lý cơ bản của tài chính hành vi o Phụ thuộc vào kinh nghiệm: Các kinh nghiệm, hay quy tắc học được thường giúp chúng ta ra quyết định nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều. o Lý thuyết tâm lý đám đông: Một quan sát cơ bản về xã hội con người cho thấy con người có mối liên hệ giao tiếp với người khác có cùng suy nghĩ. Điều này khá quan trọng để hiểu nguồn gốc của sự suy nghĩ tương tự nhau dưới tác động của các mối quan hệ giao tiếp, dẫn đến những hành động giống nhau trong cùng một khoảng thời gian và làm thay đổi giá cả các tài sản.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2