TÌM HIỂU KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Chia sẻ: Hoàng Anh Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
446
lượt xem
190
download

TÌM HIỂU KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phím nóng F4 – Thêm mới F2 – Sửa F3 – Xóa Ctr+F3 sửa mẫu chứng từ F7 – In F11 – Lọc Thêm mới chứng từ, bạn ấn nút “Thêm” hoặc phím “F4” Sửa chứng từ, bạn ấn nút “Sửa” hoặc phím “F2” Xóa chứng từ, bạn ấn nút “Xóa” hoặc phím “F3” In Bạn ấn nút “In Phiếu” hoặc ấn phím “F7”. Bạn muốn in nhiều phiếu bạn chỉ cần dùng phím “Space Bar” đánh dấu (màu xanh) các chứng từ và bạn ấn nút “In Phiếu” ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÌM HIỂU KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 1. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Tổng quát về các chứng từ Chương trình sẽ hiển thị 30 phiếu gần nhất, nếu bạn muốn hiện lên nhiều chứng từ bạn có thể chọn chức năng “ Lọc” 1 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 2. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Các phím nóng F4 – Thêm mới F2 – Sửa F3 – Xóa Ctr+F3 sửa mẫu chứng từ F7 – In F11 – Lọc Thêm mới chứng từ, bạn ấn nút “Thêm” hoặc phím “F4” Sửa chứng từ, bạn ấn nút “Sửa” hoặc phím “F2” Xóa chứng từ, bạn ấn nút “Xóa” hoặc phím “F3” In Bạn ấn nút “In Phiếu” hoặc ấn phím “F7”. Bạn muốn in nhiều phiếu bạn chỉ cần dùng phím “Space Bar” đánh dấu (màu xanh) các chứng từ và bạn ấn nút “In Phiếu” . Lọc chứng từ Chọn phím lọc hoặc ấn F11 2 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 3. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Có rất nhiều tiêu chí để bạn lọc. 1. Kế toán tổng hợp Phiếu kế toán tổng hợp dùng để xử lý các bút toán liên quan đến tiền Phiếu kế toán thể hiện các bút toán kết chuyển, khóa sổ, khấu hao Tài sản, phân bổ chi phí. 3 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 4. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Mã Đvcs: Thu cho đơn vị,chi nhánh của công ty Ngày chứng từ: chương trình lấy ngày hiện thời của hệ thống; nếu không đúng bạn có thể nhập lại, chứng từ tiếp theo sẽ lấy ngày của chứng từ trước đó Số chứng từ : Tự tăng Mã Nguyên tệ : Mặc định là đồng tiền hạch toán, Bạn chọn loại tiền khác bạn chỉ cần ấn “ Space Bar” hoặc gõ chữ cái đầu tiên của loại tiền đó; Tỷ giá ghi sổ : Tỷ giá do chương trình tự tính; hoặc người dùng có thể tự gõ Tỷ giá hạch toán: tỷ giá thu tiền thưc tế; Nếu có chêch lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá hach toán thì chương trình tự động hoạch toán vào N 515, C635 hoặc tự định khoản TK N413 hoặc C413 Mã Hợp đồng : 4 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 5. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Mã Đối tượng: Mã khách, Mã nhà nhà cung cấp Mã Bộ Phận: Mã Nhân viên : TK nợ : TK có : Tiền Ps nt : Tiền phát sinh Tiền Ps = Tiền Ps_nt * Tỷ giá hạch toán ; Bạn cũng có thể khai báo thuế trên phiếu kế toán tổng hợp Mã đối tượng : bạn có chọn đối tượng khác; nếu không chương trình lấy mặc định mã đối tượng ở trên. Diễn giải : Diễn giải chi tiết cac nghiệp vụ phát sinh. Bạn cũng có thể in ngay chứng từ khi nhập xong “ In ngay chứng từ” C- Có, K- Không. 5 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 6. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 2. Bù Trừ công nợ Bù trừ công nợ hai đối tượng Mã Đvcs: Thu cho đơn vị,chi nhánh của công ty Ngày chứng từ: chương trình lấy ngày hiện thời của hệ thống; nếu không đúng bạn có thể nhập lại, chứng từ tiếp theo sẽ lấy ngày của chứng từ trước đó Số chứng từ : Tự tăng Mã Nguyên tệ : Mặc định là đồng tiền hạch toán, Bạn chọn loại tiền khác bạn chỉ cần ấn “ Space Bar” hoặc gõ chữ cái đầu tiên của loại tiền đó; Tỷ giá ghi sổ : Tỷ giá do chương trình tự tính; hoặc người dùng có thể tự gõ 6 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 7. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Tỷ giá hạch toán: tỷ giá thu tiền thưc tế; TK nợ : Tài khoản công nợ Đối tượng nợ: Đối tượng bù trừ TK có : Tài khoản công nợ Đối tượng có: Đối tượng bù trừ Tiền Ps nt : Tiền phát sinh Tiền Ps = Tiền Ps_nt * Tỷ giá hạch toán ; Diễn giải : Diễn giải chi tiết cac nghiệp vụ phát sinh. Bút toán kết chuyển Bút toán kết chuyển bạn thực hiện vào cuối tháng, hoặc cuối ký, hoặc cả năm Chọn tất cả bút toán kết chuyển Bạn ấn Ctr +A Hủy chọn tất cả bút toán kết chuyển Bạn ấn Ctr +U Chọn từng bút toán kết chuyển dùng phím “Space Bar” Thực hiện bút toán kết chuyển Ban ấn F10 7 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 8. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Bạn chọn từ ngày đến ngày; trong khoảng thời gian một tháng, hoặc 1 quý, hoặc một năm. Bạn ấn “Chấp nhận” để thực hiện kết chuyển. Thực hiện xong, bạn có thể xem trên phiếu kế toán tổng hợp vào ngày cuối tháng; Để không thực hiện bạn chọn “ Hủy bỏ” Để Xóa bút toán đã kết chuyển Bạn chon Ctr+F10 Bạn chọn từ ngày đến ngày; trong khoảng thời gian một tháng, hoặc 1 quý, hoặc một năm. Bạn ấn “Chấp nhận” để thực hiện kết chuyển. 8 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 9. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Thực hiện xong, bạn có thể xem trên phiếu kế toán tổng hợp vào ngày cuối tháng; Để không thực hiện bạn chọn “ Hủy bỏ” Bút toán này Bạn có thể thực hiện lặp lại nhiều lần không sợ sai số liệu, nếu có bút toán kết chuyển có trước thì chương trình tự động xóa. Thêm danh sách bút toán kết chuyển - F4 Stt : Số TT không được phép trùng nhau Diễn giải : Diễn giải bút toán kết chuyển Kết chuyển từ tài khoản Kết chuyển đến tài khoản Loại kết chuyển : 1 hoặc 2 Bạn có thể chọn tài khoản kết chuyển là tài khoản tổng hợp, chương trình tự nhận biết kết chuyển từ tài khoản nợ sang tk có hoặc ngược lại. Bạn sửa danh sách bút toán kết chuyển – F3 9 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 10. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Xóa danh sách bút toán kết chuyển – F3 Bạn chọn “Yes” chương trình sẽ xóa danh sách bút toán kết chuyển mà bạn chọn. 3. Vào số dư đầu kỳ Các phím nóng 10 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 11. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 F4 – Thêm mới F2 – Sửa F3 – Xóa Bạn thêm số dư đầu ký tài khoản bạn ấn F4 Bạn nhập Tài khoản, nếu là Tk công nợ thì chương trình yêu cầu bạn chọn chi tiết mã khách hàng, nhà cung cấp; Bạn nhập tiền vào số dư nơ 01, hoặc dư có 01 Dư nợ 01, hoặc dư có 01 cũng là số dư đầu năm, trương hợp công ty bạn bắt đầu hoạt động từ tháng 08 thì dư nợ 08 và dư có 08 là số dư đầu năm Tài khoản khế ước thì bạn phải vào phần “ Số dư đầu kỳ khế ước” Sửa số dư đầu kỳ tài khoản – F2 11 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 12. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Để xóa số dư đầu kỳ tài khoản bạn chon F3 Bạn chọn “Yes” để xóa. 12 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản