intTypePromotion=1
ADSENSE

Tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

15
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài viết này, tác giả chỉ ra một số nguyên nhân làm nảy sinh tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp ngăn ngừa tội phạm này trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa

  1. HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP TỘI PHẠM LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA Lại Sơn Tùng1 Tóm tắt: Tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai xảy ra trong thời gian vừa qua đang có chiều hướng gia tăng về số vụ, số đối tượng và hậu quả thiệt hại; nó được phát sinh phát triển bởi những nguyên nhân điều kiện khác nhau. Trong bài viết này, tác giả chỉ ra một số nguyên nhân làm nảy sinh tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp ngăn ngừa tội phạm này trong thời gian tới. Từ khóa: Chức vụ, quyền hạn, công vụ, quản lý và sử dụng đất đai. Nhận bài: 21/9/2020; Hoàn thành biên tập: 25/9/2020; Duyệt đăng: 23/10/2020. Abstract: Crimes of positions and powers in the performance of official duties of managing and using land over the past years have increasing in numbers of cases, objects and losses. That is caused by different reasons and conditions. In this article, the author points out reasons causing crimes of positions and powers in managing and using land and suggests solutions to prevent this type of crime in the coming time. Keywords: Position, power, official duties, managing and using land. Date of receipt: 21/9/2020; Date of revision: 25/9/2020; Date of Approval: 23/10/2020. 1. Nhận thức về tội phạm lợi dụng chức vụ, chưa sửa đổi, bổ sung (nếu mức hình phạt cao quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong nhất quy định tại Điều 221 lúc đầu là năm năm tù lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai thì sau khi sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 vào ngày Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi 10/5/1997 thì mức cao nhất đối với tội phạm này hành công vụ là tội phạm chỉ được quy định từ khi là hai mươi năm tù). Bộ luật Hình sự năm 1985 được ban hành. Trước Đến Bộ luật Hình sự năm 1999, tội lợi dụng khi Bộ luật Hình sự năm 1985 được ban hành, chức vụ quyền hạn được quy định tại Điều 281. hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi So sánh với tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong hành công vụ chỉ được coi là tình tiết tăng nặng khi thi hành công vụ quy định tại Điều 221 Bộ luật trách nhiệm hình sự. Hình sự năm 1985 (sửa đổi năm 1997) thì Điều Bộ luật Hình sự năm 1985 quy định hành vi 281 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định thêm hình lợi dụng chức vụ, quyền hạn và hành vi lạm quyền phạt “cải tạo không giam giữ đến ba năm” ở khoản trong khi thi hành công vụ đều tại một điều luật 1, gộp tình tiết “gây hậu quả rất nghiêm trọng” và (Điều 221). Tuy nhiên, do chưa có thực tiễn xét “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” thành một xử nhiều loại tội phạm này, nên lúc đầu Điều 221 khoản và áp dụng chung một mức hình phạt, bổ chỉ quy định một khung hình phạt, không quy định sung thêm quy định về hình phạt bổ sung: “cấm các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt. đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm Từ năm 1991, do yêu cầu đấu tranh loại tội năm” và “phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi phạm này, Quốc hội liên tục sửa đổi bổ sung triệu đồng”. Điều 221 vào các ngày 12/8/1991, ngày Hiện nay, theo quy định của Bộ luật Hình sự 22/12/1992 và ngày 10/5/1997 theo hướng tách năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, tội lợi dụng hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ ra chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ thành điều luật riêng (Điều 221a); cấu tạo lại được quy định tại Điều 356, cụ thể như sau: thành nhiều khoản khác nhau; mức hình phạt Điều 356. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn cũng nghiêm khắc hơn nhiều so với Điều 221 trong khi thi hành công vụ 1 Thượng úy, Giảng viên Học viện cảnh sát nhân dân.
  2. Soá 10/2020 - Naêm thöù möôøi laêm 1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái bên cạnh những thành tựu đã đạt được về mọi công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 mặt, từ việc đổi mới hệ thống chính trị, cơ chế đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt quản lý kinh tế, cải cách hành chính, cải cách tư hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật và hội nhập hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo quốc tế..., Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 nguy cơ, trong đó có tình trạng tham nhũng. năm đến 05 năm. Cùng với lãng phí, tham nhũng đang diễn ra 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, a) Có tổ chức; gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng b) Phạm tội 02 lần trở lên; tin của nhân dân; là một trong những nguy cơ lớn c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Nhận đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. thức sâu sắc về tác hại của tham nhũng, trong 3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản thời gian qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 nhiều chủ trương, chính sách và pháp luật về năm đến 15 năm. phòng, chống tham nhũng. Trong số các tội phạm 4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức về tham nhũng đó, tội phạm lợi dụng chức vụ, vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt quyền hạn trong khi thi hành công vụ luôn chiếm tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. một tỷ lệ đáng kể, đặc biệt là tội phạm lợi dụng So sánh với Điều 281 Bộ luật Hình sự năm chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 1999, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai. Có thể đổi, bổ sung năm 2017) quy định cụ thể, chi tiết kể đến một số vụ án điển hình như: hơn, định lượng rõ hơn về hậu quả thiệt hại do tội - Vụ Nguyễn Tiến D, sinh năm 1960 nguyên phạm lợi dụng, chức vụ quyền hạn trong khi thi Chủ tịch UBND xã HVT, huyện CM, thành phố hành công vụ gây ra. Tại Khoản 1, Điều 356 quy Hà Nội cùng đồng phạm đã lợi dụng chủ trương định “gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng của Nhà nước về việc giao đất, chuyển nhượng đất đến dưới 200.000.000 đồng”, trong khi đó Điều lấy nguồn kinh phí xây dựng điện, đường, trường, 281 chỉ nêu chung chung “gây thiệt hại cho lợi ích trạm và các công trình phúc lợi xã hội ở nông thôn của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp để cấp, giao đất cho thuê thầu trái với thẩm quyền, pháp của công dân”. Tại Khoản 2, tình tiết “phạm thu vụ lợi về xã, thôn và sử dụng chi sai mục đích. tội nhiều lần” tại Điều 281 được quy định lại thành Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định “phạm tội 02 lần trở lên”; tình tiết “gây hậu quả Nguyễn Tiến D trong thời gian làm Chủ tịch nghiêm trọng” được quy định lại thành “gây thiệt UBND xã HVT đã cùng với các đồng phạm là cán hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới bộ UBND xã, cán bộ thôn lợi dụng chức vụ, quyền 1.000.000.000 đồng”. Tại Khoản 3, tình tiết “gây hạn để bán thanh lý tài sản trên đất đối với diện hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm tích đất 1500m2 của Trạm y tế xã HVT cho ông trọng” được quy định lại thành “gây thiệt hại về tài Bùi Viết B – Giám đốc Công ty TNHH Ninh Sơn, sản 1.000.000.000 đồng trở lên”. Ngoài ra, tại Điều thu số tiền 120.000.000đ. Số tiền này không nhập 356 cũng tăng mức mức phạt tiền “từ ba mươi triệu vào ngân sách xã mà đối trừ vào số tiền UBND xã đồng đến ba mươi triệu đồng” lên thành “từ HVT nợ công ty Ninh Sơn trong việc xây dựng 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng”. trường Trung học cơ sở xã.2 2. Thực trạng và nguyên nhân của tội lợi - Vụ Nguyễn Văn N, sinh năm 1954 nguyên dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công Trưởng thôn Vọng Tân kiêm Chủ nhiệm hợp tác vụ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai xã nông nghiệp Vọng Tân cùng các đồng phạm đã 2 Luận văn thạc sĩ “Phòng ngừa tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai theo chức năng của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội” của tác giả Lê Huy Hoàng, Học viện CSND, năm 2018. Tr.54.
  3. HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP tổ chức nhiều cuộc họp với dân để bàn bạc, thống động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức.4 nhất chia 4.575m2 đất nông nghiệp tại khu vực ao Thực tiễn hoạt động phát hiện, xử lý tội phạm Đũng và cánh đất làn ven đường quốc lộ 428 thành lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành 54 suất để bán với giá từ 300.000đ đến công vụ trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai 1.000.000đ/m2, tiền đơn đăng ký mỗi hộ phải nộp trong thời gian qua cho thấy, các đối tượng phạm là 1.000.000đ/suất. Sau khi đã thống nhất, ngày tội chủ yếu là những người có chức vụ, quyền hạn, 07/12/2007, Nguyễn Văn N đã tổ chức bán 54 suất có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn trong đất cho 35 hộ dân và thông qua hợp tác xã nông lĩnh vực quản lý đất đai; phương thức thủ đoạn nghiệp Vọng Tân để thu tiền của các hộ mua đất phạm tội rất tinh vi nên phần nào đã gây ra những (đã tạm thu 34 hộ với tổng số tiền 811.450.000đ). khó khăn nhất định cho các cơ quan chức năng Khi UBND xã ĐT phát hiện thôn Vọng Tân bán trong việc phát hiện, xử lý loại tội phạm này. Qua đất nông nghiệp không đúng quy định, thành lập khảo sát cho thấy tội phạm này xảy ra xuất phát từ tổ công tác kiểm tra thì chính các cán bộ trong tổ một số nguyên nhân chủ yếu sau đây: công tác này là cán bộ địa chính xã ĐT lại đến Một là, xuất phát từ mặt trái của nền kinh tế Phòng Tài nguyên và môi trường huyện ƯH xin thị trường đã và đang tác động sâu sắc đến đời làm thủ tục cấp đất giãn dân nhằm hợp thức hóa sống xã hội. diện tích đất nông nghiệp đã bán trái thẩm quyền. Dưới tác động của mặt trái của nền kinh tế thị Số tiền thu được từ việc bán đất đã được các đối trường làm cho nhiều hiện tượng tiêu cực trong tượng đứng tên gửi tiết kiệm tại Ngân hàng, cho đời sống xã hội nảy sinh, sự phân hóa giàu nghèo một số hộ dân trong thôn vay để lấy lãi và sử dụng một lớn. Tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh, các cho các mục đích khác.3 khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh - Vụ Nguyễn Thành V, sinh năm 1972 nguyên nghiệp… có nhu cầu sử dụng đất lớn, trong khi đó cán bộ địa chính xã TD cùng với các đồng phạm đất đai là nguồn tài nguyên hữu hạn, quỹ đất bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong không đủ để đáp ứng được nhu cầu. khi thi hành công vụ. Kết quả điều tra của Cơ quan Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản CSĐT Công an thành phố Hà Nội xác định lý và sử dụng đất đai chưa thống nhất, thiếu đồng Nguyễn Thành V cùng với Nguyễn Đăng T bộ, thậm chí còn chồng chéo và chưa phản ánh hết (Trưởng thôn Lễ Pháp), Hoàng Ngọc T (Chủ tịch thực tế quan hệ đất đai hiện nay, trình tự thủ tục UBND xã TD), Dương Xuân H (Cán bộ Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn bất Tài nguyên môi trường huyện ĐA) và Nguyễn cập, quy trình đền bù giải phóng mặt bằng còn Văn S (Trưởng phòng Tài nguyên môi trường chưa rành mạch, rõ ràng, ở một số nơi thiếu công huyện ĐA) với chức trách và nhiệm vụ được giao khai, minh bạch. quản lý nhà nước về đất đai tại địa bàn, thẩm định Sự phối kết hợp giữa các ban ngành, các cấp hồ sơ trước khi trình ký cấp Giấy chứng nhận trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức học quyền sử dụng đất cho các hộ. Bản thân phải có tập, tập huấn về luật đất đai, các văn bản hướng trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Nhà dẫn thi hành đến với các tầng lớp nhân dân chưa nước về quản lý đất đai nhưng Nguyễn Thành V, được thường xuyên, liên tục, thậm chí ngay như Nguyễn Đăng T, Hoàng Ngọc T, Dương Xuân H cán bộ xã, phường ở nhiều địa phương cũng không và Nguyễn Văn S đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nắm chắc các quy định về quản lý, sử dụng đất đai của mình làm trái nhiệm vụ được giao, cố ý xác lại được giao làm phụ trách hoặc đảm nhiệm nhận sai nguồn gốc đất cho Lê Công L (đất thuê những công việc liên quan đến đất đai cho nên giải thầu thành đất do bố mẹ cho tặng sử dụng lâu dài) quyết không đúng quy trình mà pháp luật về đất để UBND huyện ĐA cấp giấy chứng nhận quyền đai quy định. Chính từ những yếu tố này, tội phạm sử dụng đất cho Lê Công L, xâm phạm vào hoạt lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành 3 http://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/Nguyen-Chu-tich-xa-va-can-bo-thon-bi-truy-to-vi-ban-dat-cong-trai- tham-quyen-462935/. 4 https://tinnhanhchungkhoan.vn/cuu-giam-doc-bat-tay-voi-quan-xa-tien-duong-dong-anh-ha-noi-phu-phep-dat- cong-post176088.html.
  4. Soá 10/2020 - Naêm thöù möôøi laêm công vụ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai Quá trình điều tra khám phá các vụ án phạm có điều kiện phát sinh, phát triển. tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành Hai là, xuất phát từ công tác quản lý nhà nước công vụ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai về đất đai còn nhiều hạn chế, thiết sót. còn bị kéo dài nên còn để cho đối tượng ở ngoài xã Trong công tác quản lý xã hội, quản lý Nhà hội tiếp tục hoạt động phạm tội, tỷ lệ điều tra khám nước về đất đai của các cơ quan chức năng, cấp phá các vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong chính quyền vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu khi thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý và sử thực tiễn đặt ra. Công tác quản lý của các cấp dụng đất đai còn thấp. chính quyền, cơ quan công an ở các địa phương, Công tác truy tố, xét xử các vụ án tội phạm lợi địa bàn trọng điểm, địa bàn khu vực nông thôn, dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công thành phố, thị xã chưa liên tục, thường xuyên nên vụ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai của dẫn đến việc chưa lên được kế hoạch đấu tranh cơ quan pháp luật nhiều khi chưa kịp thời, đối phòng, chống tội phạm này có hiệu quả. tượng chưa được xử lý nghiêm minh đúng người, Công tác về hoạt động quản lý nhà nước về đất đúng tội. Nhiều đối tượng gây ra các vụ án còn xử đai chưa được thực hiện tốt, việc quản lý đất đai lý với mức hình phạt thấp hoặc xử lý cho hưởng án còn chưa đáp ứng kịp thời với tốc độ phát triển treo nên chưa có tính giáo dục, răn đe các đối của xã hội. Dẫn đến việc tội phạm lợi dụng những tượng khác. Đây cũng là những tồn tại thiếu sót, kẽ hở của pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội. dẫn đến tình hình tội phạm lợi dụng chức vụ, Thực trạng này, cũng là vấn đề mà các cơ quan quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong lĩnh chức năng cần nghiên cứu, xem xét để đề ra các vực quản lý và sử dụng đất đai hàng năm vẫn biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn phù hợp. chiếm tỷ lệ cao. Cơ chế quản lý của các cơ quan chức năng 3. Giải pháp phòng ngừa tội phạm lợi dụng chưa phù hợp với thực tiễn, trách nhiệm của cán chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ bộ quản lý chưa cao, trình độ nhận thức không trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai đồng đều, chắp vá, phẩm chất đạo đức xuống cấp, Từ thực trạng và nguyên nhân nêu trên, tác giả tha hóa biến chất... Do cơ chế, thiếu hiểu biết, vì đưa ra một số giải pháp phòng ngừa tội phạm lợi lòng tham nên dễ bị tội phạm lợi dụng, mua chuộc dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công và đi theo con đường tiếp tay cho tội phạm thậm vụ trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai như sau: chí chính bản thân thực hiện hành vi phạm tội. Một là, hoàn thiện hệ thống các quy định của Ba là, xuất phát từ công tác thanh tra, kiểm tra, pháp luật liên quan đến hoạt động phòng ngừa tội phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi vực quản lý và sử dụng đất đai chưa được quan tâm, hành công vụ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng triển khai đồng bộ, chưa đem lại hiệu quả. đất đai. Cấp ủy, chính quyền địa phương, buông lỏng Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung việc kiểm tra, thanh tra đất đai, cách thức giải năm 2017) chính thức có hiệu lực kể từ ngày quyết các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai 01/01/2018 đã bổ sung, sửa đổi quy định về tội chưa nhất quán, thiếu kiên quyết, các vi phạm phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi không được xử lý dứt điểm, việc phê duyệt hồ sơ hành công vụ theo hướng quy định cụ thể, chi tiết giao đất nhiều nơi còn chồng chéo, qua trung gian hơn, định lượng rõ hơn về hậu quả thiệt hại do môi giới từ đó tạo kẽ hở cho tội phạm phát triển. tội phạm lợi dụng, chức vụ quyền hạn trong khi Ở một số địa phương cán bộ cấp cơ sở vì vụ lợi thi hành công vụ gây ra.Như vậy, Bộ luật Hình sự nên cố ý làm trái trong quản lý, sử dụng đất đai, năm 2015 đã khắc phục được những hạn chế không lắng nghe ý kiến thắc mắc của nhân dân, bao trước đó. Tuy nhiên, một điểm mà Bộ luật Hình che dung túng cho nhau, khi phát hiện thì xử lý sự 2015 chưa khắc phục được so với Bộ luật thiếu kiên quyết dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu Hình sự năm 1999, theo tác giả đó là luật vẫn quy kiện kéo dài, nhiều nơi nhân dân đã khiếu nại khiếu định yếu tố “gây thiệt hại về tài sản hoặc thiệt hại kiện tập thể gây mất trật tự xã hội, ví dụ như vụ việc khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức năm 2017. pháp của tổ chức, cá nhân” là yếu tố bắt buộc.
  5. HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP Thực tiễn hoạt động điều tra, xử lý tội phạm lợi thể lợi dụng để phạm tội, qua đó, nhân dân nắm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công được và tố giác tội phạm. Việc tuyên truyền đòi vụ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai cho hỏi phải sử dụng nhiều hình thức linh hoạt, thấy trong nhiều trường hợp có hành vi lợi dụng phong phú và thiết thực như: Phát các chuyên chức vụ, quyền hạn vì mục đích vụ lợi để làm trái mục về an ninh trật tự có đề cập đến tình hình, quy định của nhà nước trong quản lý, sử dụng đất thủ đoạn hoạt động, nguyên nhân, điều kiện của đai nhưng hậu quả thiệt hại chưa xảy ra, hoặc tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi không chứng minh được hậu quả thiệt hại cụ thể, thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý và sử rõ ràng nên không thể xử lý được hành vi này. dụng đất đai; lồng ghép các nội dung tuyên Do đó, việc định lượng thiệt hại do tội phạm gây truyền trong các buổi sinh hoạt dân cư; đưa các ra cần quy định là căn cứ để xác định mức độ của vụ án điểm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong hành vi phạm tội để quyết định hình phạt chứ khi thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý và sử không nên là yếu tố bắt buộc của cấu thành tội dụng đất đai ra xét xử công khai và lưu động để phạm. Vì vậy, để tiếp tục hoàn thiện quy định của đảm bảo tính răn đe giáo dục chung đối với Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Lợi dụng chức những đối tượng có ý định thực hiện loại tội vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo phạm này. Bên cạnh đó, lực lượng CSKT cũng tác giả cần thiết bỏ cụm từ “gây thiệt hại về tài cần phối hợp với các lực lượng chức năng để tổ sản hoặc thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, chức tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” ở nhân dân ý thức tôn trọng pháp luật, các chuẩn định khung cơ bản để vừa trừng trị nghiêm tội mực đạo đức, lối sống và các quy tắc của cộng phạm này ngay cả khi nó chưa gây ra hậu quả, đồng xã hội. Phát động nhân dân đấu tranh xóa vừa giúp cho việc xử lý được thuận lợi, dễ dàng, bỏ các loại tệ nạn xã hội, có nguy cơ tác động và tránh tình trạng bỏ lọt tội phạm chỉ vì không ảnh hưởng xấu đến các cá nhân hoặc những đối chứng minh được “thiệt hại” mà hành vi lợi dụng tượng nhất định trong xã hội có thể làm cho họ chức vụ, quyền hạn gây ra. thực hiện tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn Hai là, các cơ quan có thẩm quyền cụ thể là trong khi thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lực lượng Cảnh sát kinh tế (CSKT) với vai trò là lý và sử dụng đất đai. lực lượng chủ công, nòng cốt trong công tác đấu Ba là, lực lượng CSKT cần tăng cường phối tranh phòng chống tội phạm lợi dụng chức vụ hợp với các ngành chức năng trong thanh tra kiểm quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong lĩnh tra phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về quản lý vực quản lý sử dụng đất đai cần tăng cường mối và sử dụng đất đai. quan hệ phối hợp với các lực lượng có liên quan Để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ trên, lực lượng để tuyên truyền, vận động và tổ chức hướng dẫn CSKT chủ động phối hợp với ngành địa chính, quần chúng tham gia quản lý đất đai, mạnh dạn thanh tra, kiểm tra, phát thanh, truyền hình, báo chí phát hiện tố giác các hành vi vi phạm về quản lý để tuyên truyền giáo dục người dân ý thức đấu tranh và sử dụng đất đai ở từng địa bàn cơ sở. phòng chống tội phạm. Thông qua các hoạt động Cụ thể lực lượng CSKT phải chủ động phối đó, lực lượng CSKT phát hiện những thủ đoạn hoạt hợp với các ban ngành đoàn thể xã hội ở từng địa động của tội phạmlợi dụng chức vụ, quyền hạn phương để tổ chức tuyên truyền nâng cao cảnh trong khi thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý và giác cho nhân dân trước các phương thức, thủ sử dụng đất đai, để kiến nghị với các ngành, các lực đoạn hoạt động lợi dụng chức vụ, quyền hạn lượng chức năng, một mặt khắc phục những sơ hở, trong khi thi hành công vụ trong lĩnh vực quản thiếu sót trong các khâu giao đất, thu hồi đất, giải lý và sử dụng đất đai của các đối tượng phạm tội; phóng mặt bằng, cho phép chuyển mục đích sử những nguyên nhân, điều kiện của loại tội dụng đất, chuyển nhượng đất, trình tự, thủ tục cấp phạmlợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua đó góp hành công vụ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng phần củng cố, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực đất đai, đặc biệt là những thiếu sót từ các khâu tham gia phòng ngừa tội phạm trong quần chúng quản lý và sử dụng đất đai mà các đối tượng có nhân dân và cán bộ công chức Nhà nước./.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2