intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự học AutoIT Toàn tập

Chia sẻ: EntrySKY ESIT's | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

1.020
lượt xem
295
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'tự học autoit toàn tập', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học AutoIT Toàn tập

 1. AutoIt Jellydn – Lớp 06T1 – Khoa CNTT Đai học Bách Khoa Đà Nẵng
 2. Nội dung Giới thiệu về AutoIt n Các ví dụ mở đầu n Cú pháp n Một số thủ thuật n GUI và xử lý sự kiện n Lời kết n
 3. Giới thiệu về AutoIt AutoIt n Là một ngôn ngữ script n Giúp NSD giả lập tự động: n Phím n Kích chuột n Tương tác với chương trình,file khác của máy tính. n Có cấu trúc tựa BASIC n Đơn giản , dễ học n Nhỏ gọn n Miễn phí n Tips: nên gõ và thực thi lại các ví dụ khi học !!! n Tải tại và cài đặt AutoIt tại địa chỉ n http://www.autoitscript.com/autoit3/
 4. Các ví dụ mở đầu HelloWorld n Chuột phải ngoài desktop -> new -> n AutoIt v3 Script
 5. Các ví dụ mở đầu HelloWorld n Đặt tên là helloworld.au3 n
 6. Các ví dụ mở đầu HelloWorld n Chuột phải lên file vừa tạo -> Edit Script n
 7. Các ví dụ mở đầu HelloWorld n SciTE sẽ được mở n
 8. Các ví dụ mở đầu HelloWorld n Bạn thêm vào cuối file helloworld.au3 n MsgBox(0, "Tutorial", "Hello World!") n Save n Kiểm tra cú pháp :Tool->SyntaxCheck Prod n Nhấn F5 (Tool -> Go) n Kết quả n
 9. Các ví dụ mở đầu Tương tác với notepad n Tạo file note.au3 như ví dụ trên n Vào Start -> Run : gõ notepad n Mở công cụ : AutoIt Window Info n Vào Start->Programs->AutoIt v3->AutoIt n Window Info Dùng để lấy thông tin của một cửa sổ ứng n dụng
 10. Các ví dụ mở đầu Tương tác với notepad n Kích chuột vào của sổ notepad sẽ được n thông tin về title
 11. Các ví dụ mở đầu Tương tác với notepad n Thêm vào cuối file note.au3 n Run("notepad.exe") n ; lệnh run sẽ gọi file notepad.exe n WinWaitActive("Untitled - Notepad") n ; đợi tới khi của sổ notepad kích hoạt(active) n ; title : Untitled - Notepad n Send("This is some text.") n ; gởi dòng text tới notepad n
 12. Các ví dụ mở đầu Tương tác với notepad n Chạy thử file ( Tool->Go hoặc F5) n Kết quả n
 13. Các ví dụ mở đầu Tương tác với notepad n Tiếp tục thêm vào cuối file note.au3 n WinClose("Untitled - Notepad") n ;tắt notepad với title:Untitled – Notepad n
 14. Các ví dụ mở đầu Tương tác với notepad n Khi tắt sẽ gặp thông báo -> lấy title n
 15. Các ví dụ mở đầu Tương tác với notepad n Tiếp tục thêm vào cuối file note.au3 n WinWaitActive("Notepad", "Do you want to n save") ;đợi thông báo tắt xuất hiện n Send("!n") n ; !n=Alt+N -> phím tắt của No trong lựa chọn thoát n Save và thực thi (F5) n
 16. Cú pháp Kiểu dữ liệu n AutoIt chỉ 1 kiểu dữ liệu gọi là Variant n Nó có thể chứa số hay chuỗi kí tự n Tùy thuộc vào lúc xử lý n Gồm những loại dữ liệu sau: n Int32 n Int64 n Double n String n Binary n Pointer n
 17. Cú pháp Biến n Định danh: n Bắt đầu với $ n Gồm chữ , số và _ n Ví dụ : $myvar , $my_var n Khai báo: n Dim n Ví dụ : Dim $var1 n Local n Global n Có thể không khai báo mà sử dụng trực tiếp n Ví dụ: $var1 = "create and assign" n
 18. Cú pháp Biến n Hằng n Dùng từ khóa const n Const $const1 = 1, $const2=12 n Phạm vi hoạt động n Global n Sử dụng toàn chương trình n Từ lúc khai báo n Local n Chỉ trong hàm n Hủy khi hàm kết thúc n
 19. Cú pháp Biến n Mảng n Truy cập phần tử qua chỉ số n $Array[0]="A” n Trong 1 mảng có thể chứa nhiều loại dữ liệu n $Array[0]=1 n $Array[1]=true $Array[2]="Text" $Array[3]=$AnotherArray Điều này không bị cấm nhưng không nên dùng n
 20. Cú pháp Macros n Là những biến chỉ đọc n Đặt bởi AutoIt n Tên của macro bắt đầu với @ n Không thể gán giá trị cho macro n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2