intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng tự động hóa

Xem 1-20 trên 4808 kết quả Bài giảng tự động hóa
 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 1: Tổng quan về Kinh doanh quốc tế, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu rõ kiến thức tổng quan về hoạt động Kinh doanh Quốc tế (KDQT) và quản trị Kinh doanh Quốc tế, từ đó người học phải hiểu được sự khác biệt của hoạt động Kinh doanh Quốc tế và kinh doanh nội địa, các tranh luận về vấn đề toàn cầu hoá;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf63p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Lập trình nâng cao - Chương 4: Refactoring & Optimizing (Cải tiến và tối ưu hóa). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: các vấn đề tồn đọng; tiếp tục cải tiến và tối ưu hóa; kỹ thuật truyền tham số bằng giá trị, tham chiếu, tham chiếu hằng; từ khóa const;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf13p codabach1016 03-05-2024 3 0   Download

 • Bài giảng Thuế giá trị gia tăng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được bản chất của thuế GTGT; Mô tả được cơ chế hoạt động của thuế GTGT: thuế đầu vào, thuế đầu ra, thuế được khấu trừ, thuế phải nộp; Nắm vững các quy định liên quan đến vấn đề hóa đơn, chứng từ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu; Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu; Các chứng từ trong kinh doanh xuất nhập khẩu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt86p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt: Mở đầu, cung cấp cho người học những kiến thức như Một số khái niệm; Sơ đồ cấu trúc của hệ thống; Quy trình thiết kế hệ thống điều khiển;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p khanhchi2540 07-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt" Chương 1 Cơ sở phân tích hệ thống, cung cấp cho người học những kiến thức như Phương trình vi phân mô tả hệ thống; Tuyến tính hóa; Toán tử Laplace; Hàm truyền; Đặc tính tần số;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p khanhchi2540 07-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt" Chương 2 Những khâu động học cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm về khâu động học; Khâu tỷ lệ; Khâu tích phân; Khâu quán tính bậc nhất; Khâu quán tính bậc 2 và khâu dao động;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p khanhchi2540 07-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt" Chương 3 Sơ đồ cấu trúc hệ thống, cung cấp cho người học những kiến thức như Liên kết nối tiếp giữa các khâu; Liên kết song song giữa các khâu; Liên kết vòng kín; Chuyển dịch vị trí khối cộng từ phía trước ra phía sau hoặc từ phía sau ra phía trước một khâu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p khanhchi2540 07-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt" Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như Đối tượng điều chỉnh trong công nghiệp; Phân loại đối tượng công nghiệp; Mô hình đối tượng tĩnh (đối tượng có tự cân bằng); Sơ đồ thực nghiệm nhận dạng đối tượng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p khanhchi2540 07-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt" Chương 5 Các quy luật điều chỉnh tuyến tính cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như Quy luật tỷ lệ; Quy luật tích phân; Quy luật tỷ lệ - tích phân - vi phân; Sai số xác lập; ai số điều chỉnh và bậc phi tĩnh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p khanhchi2540 07-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt" Chương 6 Tính chất ổn định của hệ thống điều khiển, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm về sự ổn định của hệ thống; Điều kiện ổn định của hệ tuyến tính; Các tiêu chuẩn đại số đánh giá ổn định;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p khanhchi2540 07-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt" Chương 7 Dự trữ ổn định của hệ thống điều khiển, cung cấp cho người học những kiến thức như Các khái niệm về dự trữ ổn định; Dự trữ ổn định theo Pha và Biên độ của hệ; Dự trữ ổn định theo chỉ số biên độ; Dự trữ ổn định theo chỉ số dao động mềm; Tiêu chuẩn dự trữ ổn định theo parabol và điều kiện đủ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p khanhchi2540 07-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt" Chương 8+9 Chất lượng điều chỉnh, cung cấp cho người học những kiến thức như Chất lượng chuyển trạng thái; Chỉ tiêu tích phân sai số điều chỉnh; Khái quát về bài toán tổng hợp hệ thống; Quan điểm điều khiển bền vững tối ưu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p khanhchi2540 07-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 12: Tự động hóa các thao tác. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: cơ chế tự động hóa; nhập các thông số crond; các trường trong tệp crontab; hiển thị và xóa các thông tin cấu hình của crond;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf16p codabach1016 03-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng LINUX và phần mềm nguồn mở - Chương 6: Tự động hóa các thao tác. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: Cơ chế tự động hóa; crontab và nhập các thông số crond; các trường trong tệp crontab; hiển thị và xóa các thông tin cấu hình của crond;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf14p codabach1016 03-05-2024 3 2   Download

 • Bài viết phân tích được nguyên lý hoạt động của máy mài điện hoá. Từ những số liệu thiết kế tính toán, tác giả đã chế tạo thành công máy mài điện hoá. Với máy này có thể mài được các loại vật liệu khó gia công thường dùng trong phân xưởng Cơ khí của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và bên ngoài thị trường.

  pdf3p gaupanda030 03-05-2024 5 2   Download

 • Bài viết trao đổi về thực trạng chương trình đào tạo ngành Kiểm toán ở các trường đại học tại Việt Nam và so sánh với yêu cầu thị trường lao động ngành nghề này, từ đó đưa ra kiến nghị một số giải pháp nhằm cải tiến chương trình đào tạo ngành Kiểm toán để phù hợp với thời đại 4.0 hiện nay hơn.

  pdf3p gaupanda030 03-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 22 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đồng phân hóa keto–enol; độ phản ứng của enol: cơ chế phản ứng thế; tính acid của nguyên tử hydrogen alpha: quá trình tạo thành ion enolate; độ phản ứng của ion enolate;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p khanhchi2530 04-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 30 cung cấp cho người học những kiến thức như: vân đạo phân tử và phản ứng tạo vòng kiểu phối hợp trong hệ thống pi liên hợp; phản ứng đóng vòng điện tử; hóa học lập thể của phản ứng tạo vòng điện tử do nhiệt; phản ứng tạo vòng điện tử do quang hóa; phản ứng cộng tạo vòng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p khanhchi2530 04-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Tổng hợp hoá dược" Chương 1 Các yếu tố hóa lý và cấu trúc hóa học ảnh hưởng đến tác dụng sinh học, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Mối liên quan giữa cấu trúc hóa học và tác dụng sinh học; Mối liên quan giữa tính chất vật lý và tác dụng sinh học; Vai trò của đẳng cấu điện tử (isosteres) và đẳng cấu điện tử sinh học (bio-isosteres) trong thiết kế thuốc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p khanhchi2530 04-05-2024 3 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2