intTypePromotion=1
ADSENSE

Đối tượng nộp thuế

Xem 1-20 trên 413 kết quả Đối tượng nộp thuế
 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là để làm rõ một số nội dung pháp lý, cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề TNPL của đối tượng nộp thuế do vi phạm pháp luật HQ về TXK, TNK. Qua đó, đánh giá tổng thể thực trạng áp dụng trong những năm qua, chỉ ra những tồn tại, đồng thời có sự so sánh quy định này với quy định của một số nước trên thế giới để kiến nghị việc hoàn thiện pháp luật về HQ khi thực hiện việc quản lý TXK, TNK trước yêu cầu đổi mới và hoàn thiện các quy định pháp luật này tại Việt Nam.

  pdf102p badbuddy07 11-03-2022 3 2   Download

 • Nghiên cứu trình bày vấn đề thu thuế thu nhập cá nhân của nhà nước từ những đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn. Hệ thống pháp lí hiện nay đối mặt với sự tồn tại nhiều kẽ hở, văn bản pháp luật chồng chéo khó hiểu, hình thức kê khai thuế phức tạp, các hình thức trốn thuế ngày càng tinh vi, ý thức của người dân trong việc nộp thuế thu nhập cá nhân chưa cao.

  pdf11p huangminghao_1902 27-02-2022 6 1   Download

 • Bài viết trình bày cơ sở lý thuyết tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp cùng với các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Tiền Giang. Tác giả đã đi vào phân tích thực trạng quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn 2015 – 2017.

  pdf7p vialexanderfleming 09-02-2022 7 2   Download

 • Thuế giá trị gia tăng là công cụ rất quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế, tạo được nguồn thu lớn và tương đối ổn định cho ngân sách Nhà nước. Chính vì thế, quản lý thuế giá trị gia tăng là việc đề ra các biện pháp để quản lý đối tượng nộp thuế và đối tượng tính thuế nhằm hạn chế được ở mức thấp nhất số tiền thuế không thu được vào ngân sách Nhà nước.

  pdf4p vialexanderfleming 09-02-2022 7 1   Download

 • Chi cục thuế huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là một cơ quan chuyên môn nằm trong hệ thống thu thuế Nhà nước, được giao nhiệm vụ quản lý thuế, trong đó có quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

  pdf11p vialexanderfleming 09-02-2022 4 1   Download

 • Luận văn đi sâu vào phân tích thực trạng thi hành pháp luật cũng như một số bất cập còn tồn tại về ưu đãi thuế TNDN nói chung và trên địa bàn thành phố Hải Dương nói riêng với mục tiêu cuối cùng là chỉ ra những thiếu sót về mặt luật pháp, những vướng mắc khi thi hành những quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp gây khó khăn cho đối tượng nộp thuế và cán bộ thu thuế của, từ đó đưa ra những kiến nghị và giải pháp nhằm cải thiện những thực trạng đã nêu.

  pdf111p badbuddy04 11-02-2022 15 6   Download

 • Bài giảng Thuế: Bài 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp; Đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp; Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt25p caphesuadathemot 20-12-2021 17 1   Download

 • Bài giảng Thuế: Bài 2 Thuế xuất nhập khẩu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và đặc điểm; Đối tượng chịu thuế; Đối tượng không chịu thuế; Người nộp thuế; Phương pháp tính thuế; Kê khai và nộp thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt16p caphesuadathemot 20-12-2021 7 0   Download

 • Bài giảng Thuế: Bài 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thuế tiêu thụ đặc biệt; Đặc điểm thuế tiêu thụ đặc biệt; Đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt18p caphesuadathemot 20-12-2021 23 0   Download

 • Bài giảng Thuế: Bài 4 Thuế giá trị gia tăng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thuế giá trị gia tăng; Đặc điểm thuế giá trị gia tăng; Đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế giá trị gia tăng; Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt15p caphesuadathemot 20-12-2021 8 0   Download

 • Bài giảng chương 2: Khai thuế xuất nhập khẩu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng chịu thuế; Đối tượng không chịu thuế; Người nộp thuế; Phương pháp tính thuế; Khai hải quan; Hồ sơ khai thuế xuất-nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt18p caphesuadathemot 20-12-2021 4 1   Download

 • Bài giảng chương 3: Khai thuế tiêu thụ đặc biệt cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Phương pháp tính thuế; Trách nhiệm nộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt; Kỳ tính thuế tiêu thụ đặc biệt; Hướng dẫn lập hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt12p caphesuadathemot 20-12-2021 10 1   Download

 • Bài giảng chương 4: Khai thuế giá trị gia tăng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Phương pháp tính thuế; Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng; Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt27p caphesuadathemot 20-12-2021 5 0   Download

 • Bài giảng chương 5: Khai thuế thu nhập doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Phương pháp tính thuế; Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp; Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt34p caphesuadathemot 20-12-2021 15 0   Download

 • Bài giảng chương 6: Khai thuế thu nhập cá nhân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Phương pháp tính thuế; Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân; Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt28p caphesuadathemot 20-12-2021 9 0   Download

 • Tập bài giảng “Kế toán thuế” được biên soạn nhằm hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về sắc thuế đang được áp dụng liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp. Nội dung cuốn sách gồm 7 chương trình bày những vấn đề cơ bản về thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB, thuế xuất nhập khẩu, thuế TNCN…), sinh viên có thể tìm thấy ở tập bài giảng này những quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, thuế suất cũng như các phương pháp tính, cách lập biểu mẫu kê khai các loại thuế, các thủ tục hoàn thuế, quyết toán thuế, v.v… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf166p cucngoainhan3 19-11-2021 23 6   Download

 • Với mong muốn đóng góp một phần công sức giúp Cục Thuế An Giang cải thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ ngày càng tốt hơn, dần đi vào hoàn thiện, tác giả chọn đề tài "Hoàn thiện hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ ĐTNT trong quản lý thuế ở Cục Thuế An Giang" để nghiên cứu.

  pdf102p closefriend06 01-11-2021 4 1   Download

 • Luật số 15/VBHN-VPQH quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

  doc16p xuanhoamedia 31-10-2021 37 0   Download

 • Dựa trên dữ liệu thứ cấp thu thập trong các báo cáo của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, bài viết này phân tích thực tiễn quy định giảm trừ gia cảnh, kết quả cho thấy: Tỷ lệ giảm trừ gia cảnh so với mức tiền lương bình quân đầu người tương đối cao trong khu vực; Cơ sở điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh chưa đầy đủ, chưa cân nhắc đến các biến động có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng nộp thuế của người nộp thuế. Bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách giảm trừ đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam.

  pdf8p vivacation2711 23-10-2021 17 4   Download

 • Nghiên cứu dựa trên sự kết hợp mô hình lý thuyết TRA và lý thuyết lan tỏa công nghệ (DOI) để đánh giá nhận thức và thái độ ủng hộ của doanh nghiệp (DN) đối với tiếp tục áp dụng thuế điện tử tại Việt Nam. Dựa trên phân tích độ tin cậy của thang đo (Cronbach’s Alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA-Exploratory Factor Analysis), phân tích tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính, nghiên cứu sẽ cung cấp những bằng chứng thực nghiệm để xác định được mức độ nhận thức và thái độ ủng hộ của DN cũng như những yếu tố tác động đến nhận thức và thái độ ủng hộ tiếp tục áp dụng thuế điện tử.

  pdf14p vijihyo2711 25-09-2021 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đối tượng nộp thuế
p_strCode=doituongnopthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2