intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích tín dụng

Xem 1-20 trên 8784 kết quả Phân tích tín dụng
 • Mục đích của phân tích tín dụng Thông tin phục vụ phân tích tín dụng Nội dung phân tích tín dụng Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Phân tích phương án sản xuất kinh doanh Phân tích thái độ trả nợ vay của khách hàng .

  ppt43p haclong054 02-10-2011 333 88   Download

 • Chương này trình bày các vấn đề chung về phân tích tín dụng ngân hàng để cung cấp nền tảng kiến thức cho sinh viên học tiếp các chương sau. Nghiên cứu các vấn đề về tín dụng, phân loại tín dụng ngân hàng, chính sách tín dụng của Ngân hàng, định giá một khoản cho vay đảm bảo

  doc38p chautran263 01-12-2012 282 74   Download

 • Luận văn: Phân tích tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Công thương An Giang, tập trung phân tích tình hình vốn huy động, phân tích các chỉ tiêu ảnh hưởng đến tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong luận văn này.

  doc74p kimkhanhkh 18-03-2014 117 42   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 2 phân tích tín dụng và cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp - cđ tài chính ngân hàng qui nhơn', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p lathucuoicung123 29-10-2013 153 22   Download

 • Bài giảng Phân tích tín dụng nhằm phân tích rủi ro tín dụng, thông tin tín dụng. Phương pháp phân tích, nội dung phân tích. Ngân hàng tiến hành phân tích đánh giá các rủi ro tín dụng cao hay thấp từ đó đưa ra các biện pháp để hạn chế rủi ro.

  pdf24p blue_12 12-05-2014 81 20   Download

 • Để chuẩn hoá quá trình tiếp xúc, phân tích, cho vay và thu nợ đối với khách hàng, các Ngân hàng thường đặt ra quy trình phân tích tín dụng. Đó chính là các bước(hoặc nội dung công việc) mà cán bộ tín dụng, các phòng ban có liên quan trong Ngân hàng phải thực hiện khi tài trợ cho khách hàng.

  pdf9p lathucuoicung123 29-10-2013 146 12   Download

 • Phân tích tín dụng và cho vay sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực sau: - Các cơ chế, chính sách của Nhà nước về hoạt động tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. - Các quy trình công nghệ, kỹ thuật phân tích tín dụng - Kỹ thuật cho vay một số loại hình tài trợ chuyên biệt.

  pdf33p lathucuoicung123 29-10-2013 121 10   Download

 • Chương 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng trong ngân hàng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Quy trình tín dụng, chính sách tín dụng, phân tích tín dụng. Mời các bạn tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf32p tangtuy19 22-07-2016 67 7   Download

 • "Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng" gồm các kiến thức về nội dung, ý nghĩa của quy trình tín dụng, đồng thời giới thiệu các phương pháp phân tích tín dụng đang được sử dụng phổ biến hiện nay tại các Ngân hàng thương mại.

  pdf19p nguathienthan9 11-12-2020 20 5   Download

 • Nghiên cứu nghiệp vụ cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp dưới góc độ các sản phẩm tín dụng và kỹ thuật cấp tín dụng cũng như cách vận dụng các sản phẩm và kỹ thuật đó sao cho thích ứng với từng loại nhu cầu vay vốn, khả năng tàI chính và mức độ rủi ro của doanh nghiệp.

  doc31p sinhvienmoi 23-04-2010 1372 910   Download

 • Trang bị những kiến thức cơ bản để thẩm định đề nghị vay trung dàI hạn của doanh nghiệp bao gồm việc đánh giá mức độ rủi ro, xác định mức cho vay, thời hạn vay, kỳ hạn trả nợ, nguồn trả nợ và xử lý thu nợ. Đây là cơ sở để vận dụng các hình thức đảm bảo tín dụng và định giá các khoản tiền vay khi quyết định cho vay.

  doc17p sinhvienmoi 23-04-2010 1860 767   Download

 • 5C- một trong những nhóm chỉ số quan trọng khi tiến hành thẩm định tín dụng một hợp đồng vay vốn. Capacity-Cash flow (Năng lực-Luồng tiền dự tính trả nợ). Yếu tố được coi là quan trọng nhất trong số năm yếu tố. Năng lực đề cập đến khả năng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn trả khoản vay thành công của khách hàng. Ngân hàng muốn biết chính xác khách hàng sẽ trả nợ bằng cách nào. Đánh giá năng lực được dựa trên việc đánh giá các yếu tố: kinh nghiệm điều hành, báo cáo...

  pdf5p gau_baloo 25-08-2010 598 287   Download

 • Quỹ tín dụng được lập ra để thực hiện việc thu hút tiền gửi và cho vay đối với mọi đối tượng có nhu cầu, kèm theo nhu cầu thế chấp tài sản. Quỹ hoạt động dưới sự bảo trợ của ngân hàng nhà nước, lãi suất tiền gửi và cho vay thường là linh hoạt. Thành viên của quỹ là các cá nhân, các pháp nhân, thực chất là của quỹ...

  pdf64p vovantungqtkd5a 04-01-2013 259 105   Download

 • Thay thế cảm nhận chủ quan về khả năng trả nợ của khách hàng chứng cứ và lý lẽ khoa học, làm cơ sở đưa ra quyết định tín dụng, hạn chế các sai lầm cho vay khách hàng tồi, từ chối cho vay khách hàng tốt. Thông tin từ hô sơ khách hàng vay vốn : thông tin về tư cách pháp nhân của khách hàng vay vốn...

  ppt44p flp662456 12-10-2011 193 53   Download

 • Tín dụng, đặc biệt là tín dụng doanh nghiệp, là hoạt động sinh lời lớn nhất song cũng đem lại rủi ro cao nhất cho NHTM. Khi rủi ro này xảy ra có thể gây ra tổn thất, làm giảm thu nhập của ngân hàng, nhiều khoản tài trợ mà tổn thất có thể chiếm phần lớn vốn chủ, đẩy ngân hàng đến phá sản, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. ..

  pdf61p notonline1122 24-02-2013 160 50   Download

 • Đến với nội dung bài giảng "Quản trị tín dụng ngân hàng" để nắm bắt được tổng quan về tín dụng ngân hàng, phân tích tín dụng, chất lượng tín dụng ngân hàng, những biểu hiện và các bước xử lý nợ có vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf17p hoaitrinhphuong 06-09-2015 131 17   Download

 • Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức về phân tích tích dụng. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Mục đích phân tích tín dụng, cơ sở phân tích tín dụng, phương pháp phân tích tín dụng, nội dung phân tích tín dụng, phân tích tín dụng theo phương pháp hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf39p allbymyself_10 24-02-2016 99 12   Download

 • Tiểu luận tìm hiểu rõ hơn về hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng đặc biệt là trong các công tác thẩm định tài sản đảm bảo. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf13p nganthao101622 23-06-2020 50 6   Download

 • Mục tiêu: Chương này sẽ nghiên cứu những nét đặc thù trong hoạt động nông nghiệp, từ đó vận dụng các phương pháp cho vay và thẩm định đề nghị vay vốn thích hợp đối với khách hàng là hộ gia đình trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là nghiên cứu cách thức cho vay và thẩm định đối với hộ nông dân, một hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chủ yếu hiện nay.

  doc8p sinhvienmoi 23-04-2010 763 416   Download

 • Dự án đầu tư xây dựng mới phòng khám và khu điều trị. Địa điểm và qui mô dự án: - Địa điểm xây dựng: trung tâm thị trấn a ai, huyện Đồng Xuân...

  pdf12p mquanik 06-10-2011 163 46   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích tín dụng
p_strCode=phantichtindung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2