intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài liệu Quản trị chiến lược

Xem 1-20 trên 2567 kết quả Tài liệu Quản trị chiến lược
 • Chuyển đổi số đã và đang được thúc đẩy mạnh mẽ tại Việt Nam. Khi nhận thức về chuyển đổi số của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đã được nâng cao thì cần cung cấp cho mọi người cách thức để tự trả lời câu hỏi “thực hiện chuyển đổi số như thế nào?”. Dữ liệu và kết nối chính là vấn đề mấu chốt. Tác giả đề ra ý tưởng liên kết giữa các hệ cơ sở dữ liệu rời rạc để khai phá tri thức tiềm ẩn, giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đưa ra những chiến lược để liên tục đổi mới sáng tạo và phát triển toàn diện.

  pdf9p phuong798 26-12-2023 3 3   Download

 • Cuốn Tài liệu hỏi đáp các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội và tuyên truyền trong nhân dân): Phần 1 trình bày các nội dung chính như sau: ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội XI; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p hoahogxanh07 16-11-2023 7 4   Download

 • Bài viết tiếp cận từ lăng kính địa - chính trị thông qua sử dụng phương pháp phân tích nội dung từ dữ liệu thứ cấp trong và ngoài nước được thu thập vào tháng 6/2023. Kết quả nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ vai trò địa - chính trị Việt Nam đối với Hoa Kỳ trong chiến lược ngăn chặn Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, bài viết kết luận địa chính trị Việt Nam có vai trò quan trọng đối với Hoa Kỳ tại Đông Nam Á.

  pdf7p vipierre 30-09-2023 9 6   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại Việt Nam hiện nay (Hỏi & đáp)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chính sách đối ngoại của một số nước và Việt Nam hiện nay; Tại sao chính quyền Bush coi Châu Á - Thái Bình Dương là trọng điểm số 1 trong chiến lược toàn cầu của Mỹ; Chính sách đối ngoại hiện nay của Trung Quốc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf95p vimurdoch 18-09-2023 4 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phát triển ngành công nghiệp của tỉnh Savannakhet theo hướng bền vững" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan tài liệu nghiên cứu về phát triển công nghiệp theo hướng bền vững; Cơ sở lý luận về phát triển ngành công nghiệp theo hướng bền vững; Thực trạng phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Savannakhet theo hướng bền vững; Một số giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp tỉnh Savannakhet theo hướng bền vững.

  pdf167p vipierre 29-09-2023 8 8   Download

 • Giáo án Lịch sử lớp 11 - Bài 12: Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông (Sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh tìm hiểu được tư liệu lịch sử về vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông; xác định được vị trí của Biển Đông trên bản đồ; xác định được vị trí các đảo và quần đảo ở Biển Đông trên bản đồ; giải thích được tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông về giao thông biển, vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên thiên nhiên biển.

  doc14p trieungocchan 07-09-2023 2 2   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm đánh giá ảnh hưởng nhận thức của giảng viên về trách nhiệm xã hội trường đại học (USR) đến sự hài lòng của họ đối với công việc thông qua hình ảnh nhà trường. Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ 140 giảng viên từ 15 trường đại học tại Việt Nam thông qua phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên.

  pdf11p viengels 25-08-2023 4 2   Download

 • Tài liệu "Quản trị marketing (Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa bổ sung)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bản chất của marketing và quản trị marketing; Phát triển các kế hoạch và chiến lược marketing; Quản trị hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing; Phân tích môi trường marketing; Các khách hàng của doanh nghiệp; Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu; Chiến lược khác biệt hóa và định vị;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf230p vibranson 10-08-2023 11 10   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quản trị marketing" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chiến lược phát triển sản phẩm mới và chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm; Chiến lược marketing theo vị thế của doanh nghiệp trên thị trường và theo chuỗi giá trị; Quản trị sản phẩm và thương hiệu; Quản trị giá. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf235p vibranson 10-08-2023 8 8   Download

 • Bài viết này đề cập đến những yếu tố rào cản trong việc ứng dụng đổi mới sáng tạo mở của các doanh nghiệp gồm rào cản chiến lược, rào cản tri thức, rào cản kinh tế tài chính, rào cản hợp tác và rào cản tổ chức. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 187 nhà quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  pdf16p kimphuong1124 28-08-2023 9 5   Download

 • Nghiên cứu này đề cập tới ảnh hưởng của tố chất, năng lực chiến lược của nhà quản trị cấp trung đến kết quả triển khai chiến lược của các doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng để kiểm định mô hình nghiên cứu thông qua khảo sát từ 220 nhà quản trị cấp trung trong doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Việt nam, các dữ liệu được xử lý bằng mô hình phương trình cấu trúc dựa trên bình phương tối thiểu từng phần.

  pdf20p viberbers 09-08-2023 6 5   Download

 • Tài liệu "40 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thành quả và triển vọng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản; Việt Nam trong chính sách Đông Nam Á của Nhật Bản thập niên đầu thế kỷ XXI; Chiến lược nâng cao vai trò chính trị của Nhật Bản hai thập niên sau Chiến tranh lạnh và tác động đến quan hệ Nhật Bản - Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf75p vihulk 20-07-2023 5 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp" tiếp trình bày các nội dung chính sau: Quản lý, điều hành và tư vấn; Năng lực điều hành doanh nghiệp trên đường hoạt động; Chiến lược bành trướng toàn cầu; Lên kế hoạch cho cuộc chuyển nhượng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf149p vithor 20-07-2023 16 11   Download

 • Tài liệu "Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các kiểu doanh nghiệp; Quá trình lập kế hoạch; Kế toán và pháp chế; Vốn đầu tư; Quỹ đầu tư mạo hiểm; Marketing và bán hàng; Xây dựng kế hoạch marketing và bán hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf138p vithor 20-07-2023 13 10   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản" tiếp trình bày các nội dung chính sau: Kế hoạch bù tiền lương; Xác định và tuyển dụng nhân viên môi giới; Hoạch định tài chính; Kế hoạch chiến lược; Quản trị rủi ro; Phát triển ban lãnh đạo công ty. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf217p vithor 20-07-2023 10 8   Download

 • Bài tổng quan này cung cấp những hiểu biết hiện tại về vai trò của hệ vi sinh vật đường ruột trên hành vi và chức năng não bộ và các rối loạn dạ dày ruột thông qua vai trò trục não – ruột. Đồng thời, nhận diện các liệu pháp tiềm năng trong chiến lược điều trị các rối loạn dạ dày ruột và rối loạn chức năng của não.

  pdf13p phuong3676 03-07-2023 3 2   Download

 • Bài viết "Quan hệ quốc phòng Việt - Pháp trong bối cảnh chiến lược mới ở Ấn Độ - Thái Bình Dương" đánh giá xu hướng phát triển của mối quan hệ từ năm 1991 đến nay thông qua thu thập và phân tích các sự kiện lịch sử; giải thích và phân tích chính sách đối ngoại và chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Việt Nam và Pháp thông qua những diễn ngôn, phát biểu của các chính trị gia và các tài liệu chính thống từ các Bộ và Chính phủ hai nước.

  pdf8p phuong3128 23-06-2023 4 3   Download

 • Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng HĐKD của Agribank Đức Linh tỉnh Bình Thuận và dựa vào số liệu hoạt động của NH trong 05 băn 2017-2021; luận văn "Nâng cao hiệu quả hoạt động tại Ngân hàng Agribank huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận" đánh giá những thuận lợi và khó khăn, đề xuất các giải pháp nhằm tăng hiệu quả hoạt động tại NH.

  pdf96p besfriend06 02-06-2023 3 3   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra môn Quản trị chiến lược để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi.

  pdf2p lanngoc22 01-06-2023 4 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu tài liệu hệ thống về ứng dụng lý thuyết hành vi dự định (TPB) đối với du khách tại điểm đến du lịch trình bày việc đánh giá khái quát việc ứng dụng Lý thuyết hành vi dự định (TPB) trong các nghiên cứu ý định hành vi lựa chọn điểm đến du lịch trên phương diện vai trò giải thích ý định hành vi của các nhân tố cơ bản trong mô hình gốc và sự cải thiện năng lực dự báo ý định hành vi khi mở rộng mô hình.

  pdf10p vifalcon 18-05-2023 7 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2