intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

Chia sẻ: Sdgvfcxg Sdgvfcxg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
292
lượt xem
66
download

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược nằm trong bài giảng Quản trị chiến lược trình bày về nguồn gốc, khái niệm và vai trò của quản trị chiến lược.Chiến lược là tổng hòa hệ thống các mục tiêu, các chính sách chủ yếu, cách thức tiến hành và các nguồn lực thực hiện được phối hợp một cách hợp lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

 1. 4/7/2014 2/25
 2. CÂU CHUYỆN RÙA VÀ THỎ 4/7/2014 3/25
 3. CHIẾN LƯỢC Nguồn gốc Khái Phân niệm Vai trò loại Quản trị chiến lược 4/7/2014 4/25
 4. NGUỒN GỐC Thời Alexander (năm 330 trước công nguyên), “Chiến lược” được xem như là kỹ năng khai thác các lực lượng và tạo dựng hệ thống thống trị toàn cục. Luận điểm cơ bản của chiến lược quân sự là: có thể đè bẹp đối thủ - thậm chí là đối thủ mạnh hơn, đông hơn – dẫn dắt thế trận và đưa đối thủ vào trận địa thuận lợi cho việc triển khai các khả năng của mình. 4/7/2014 5/25
 5. KHÁI NIỆM Trong kinh doanh, khái niệm “Chiến lược” được hình thành vào thập niên 50 và 60 của thế kỷ trước, nổi bật nhất là những quan điểm của Alfred D. Chandler, Philip Selznick, Igor Ansoff, và Peter Drucker 4/7/2014 6/25
 6. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ KINH DOANH - Tầm nhìn, sứ mệnh -Tầm nhìn, sứ mệnh - Mục tiêu, nhiệm vụ - Mục tiêu, nhiệm vụ - Cách thức tiến hành - Cách thức tiến hành - Cách xác định đối thủ - Cách xác định đối thủ - Môi trường: đối kháng - Môi trường: cạnh tranh 4/7/2014 7/25
 7. KHÁI NIỆM Chiến lược là việc xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi các hành động và phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu này. (Chandler - 1962) 4/7/2014 8/25
 8. KHÁI NIỆM Chiến lược là một kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách và chuỗi hành động vào một tổng thể một cách chặt chẽ (Quinn – 1980) 4/7/2014 9/25
 9. KHÁI NIỆM Chiến lược là tổng hòa hệ thống các mục tiêu, các chính sách chủ yếu, cách thức tiến hành và các nguồn lực thực hiện được phối hợp một cách hợp lý. Chiến lược sẽ mang lại lợi thế cho tổ chức thông qua việc sắp xếp tối ưu các nguồn lực trong một môi trường cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và kỳ vọng của các nhà đầu tư… 4/7/2014 10/25
 10. VAI TRÒ Chiến lược được xây dựng để nâng cao tính cạnh tranh hoặc đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp, trong khi đó các sản phẩm và dịch vụ lại được phát triển ở cấp độ các đơn vị kinh doanh Vai trò của doanh nghiệp là quản lý các đơn vị kinh doanh sao cho các hoạt động sản xuất kinh doanh có tính cạnh tranh và có khả năng đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp 4/7/2014 11/25
 11. PHÂN LOẠI Tổng thể Lựa chọn hoạt động kinh doanh, doanh phối hợp, điều chỉnh các đơn vị nghiệp Đơn vị Phát triển và bảo vệ lợi thế cạnh kinh tranh cho sản phẩm và dịch vụ mà doanh đơn vị quản lý. Các quy trình tác nghiệp của các Bộ phận hoạt động kinh doanh và các bộ chức năng phận của chuỗi giá trị 4/7/2014 12/25
 12. YÊU CẦU - Tăng thêm sức mạnh của DN và giúp giành được lợi thế cạnh tranh - Đảm bảo an toàn kinh doanh - Xác định rõ phạm vi, mục tiêu và những điều kiện cơ bản để thực hiện mục tiêu - Xây dựng dưa trên dự báo về môi trường tương lai - Bên cạnh chiến lược chính thức, DN cần phải có chiến lược dự phòng - Chiến lược phải là kết quả của sự phối hợp giữa 3R: Resource (Nguồn lực), Reality (Thời cơ), Ripeness (Chín muồi) 4/7/2014 13/25
 13. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC • Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các quyết định liên quan đến chức năng quản trị cho phép tổ chức đạt được mục tiêu đề ra. 4/7/2014 14/25
 14. GIAI ĐOẠN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG Hoạch định Tổ chức Phân tích và chiến lược nghiên cứu lựa chọn chiến lược Thực hiện Đề ra kế hoạch, Phân bổ nguồn lực chiến lược chính sách Kiểm tra So sánh kết quả Khắc phục, chiến lược với mục tiêu điều chỉnh 4/7/2014 15/25
 15. GIAI ĐOẠN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu của DN Phân tích môi trường KD Hoạch định chiến lược Phân tích nội bộ DN Phân tích và lựa chọn chiến lược 4/7/2014 16/25
 16. GIAI ĐOẠN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Đề ra mục tiêu thường niên, chính sách và phân bổ nguồn lực Thực hiện chiến lược Triển khai chiến lược trong công tác marketing, tài chính kế toán, sản xuất, nghiên cứu phát triển 4/7/2014 17/25
 17. GIAI ĐOẠN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Quy định nội dung kiểm tra Đo lường kết quả thực hiện Kiểm tra chiến lược So sánh kết quả với mục tiêu Khắc phục, điều chỉnh 4/7/2014 18/25
 18. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Mô hình quản trị chiến lược F. David 4/7/2014 19/25
 19. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1. Mô hình hoạch định chiến lược cơ bản 2. Mô hình hoạch định dựa trên mục tiêu 3. Mô hình liên kết 4. Mô hình hoạch định kịch bản 5. Mô Hình hoạch định "hữu cơ" (Mô hình tự tổ chức). 4/7/2014 20/25
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2