intTypePromotion=1
ADSENSE

Trợ cấp xuất khẩu

Xem 1-20 trên 304 kết quả Trợ cấp xuất khẩu
 • Trợ cấp xuất khẩu hiểu theo nghĩa thông thường là trợ cấp chỉ dành riêng cho hoặc liên quan tới hoạt động xuất khẩu, hay mục đích của trợ cấp là đẩy mạnh xuất khẩu. Do đó, căn cứ để trợ cấp thông thường là lượng hàng hóa xuất khẩu thực sự hoặc dự kiến xuất khẩu. Ví dụ: chương trình thưởng xuất khẩu của Chính phủ theo đó doanh nghiệp được thưởng 100 đồng cho mỗi sản phẩm xuất khẩu được. Tuy nhiên, việc chính phủ đơn thuần trợ cấp cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu không thể nghiễm nhiên dẫn...

  doc16p tro1choi2 02-04-2011 1400 245   Download

 • Tìm hiểu các cam kết của Việt nam trong WTO về cắt giảm trợ cấp xuất khẩu đối với hàng công nghiệp. Đánh giá tình hình thực hiện các cam kết cắt giảm trợ cấp xuất khẩu đối với các sản phẩm công nghiệp của Việt nam trong thời gian qua. Đặc biệt là làm rõ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cam kết.

  pdf101p one_12 10-01-2014 176 41   Download

 • Lịch sử phát triển của thương mại quốc tế gắn liền với sự hình thành và phát triển của hoạt động xuất khẩu. Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường và chủ động hội nhập kinh tế với thế giới và khu vực, Đảng và Nhà nước đã chủ trương đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu để làm động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để đẩy mạnh xuất khẩu, Nhà nước phải có những biện pháp chính sách khuyến khích ở mức cao nhất...

  pdf78p trungtri 27-07-2009 1775 568   Download

 • Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương 10 (phần 2) trình bày các biện pháp, chính sách tài chính nhằm khuyến khích sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu. Chương này gồm có các nội dung cơ bản như: Nhà nước bảo lãnh và cung cấp tín dụng, trợ cấp xuất khẩu, chính sách tỷ giá hối đoái, Thuế xuất khẩu và các ưu đãi về thuế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt23p namthangtinhlang_01 31-10-2015 90 8   Download

 • 1/ Khái niệm về tài trợ và tài trợ xuất khẩu - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có hai bộ tiêu chuẩn về trợ cấp. Một bộ áp dụng cho nông sản, được đề cập trong Hiệp định Nông nghiệp. Một bộ áp dụng cho sản phẩm phi nông nghiệp, được quy định trong Hiệp định về Trợ cấp và Biện pháp đối kháng (SCM). Đối với nông sản, cho tới trước Hội nghị Hồng Kông 12-2005, WTO không cấm hình thức trợ cấp nào cả, kể cả trợ cấp xuất khẩu. ...

  pdf26p hayateuw125 11-10-2011 408 150   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm chè xuất khẩu của công ty cổ phần chè quân chu, thái nguyên trư ớc thềm hội nhập kinh tế quốc tế', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf98p matbuon_266 20-07-2012 204 50   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 5: Các rào cản thương mại quốc tế phi thuế quan, trình bày các nội dung chính: hạn ngạch xuất khẩu, trợ cấp xuất khẩu, bán phá giá, hạn chế xuất khẩu tự nguyện, cartel xuất khẩu hàng sơ chế, rào cản hành chánh - kỷ thuật. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh tế.

  pdf93p berybr 18-04-2014 268 48   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 5 Rào cản phi thuế quan trình bày về những rào cản phi thuế quan hiện nay là hạn ngạch(quota), trợ cấp xuất khẩu 3, rào cản kỹ thuật 4, phá giá (dumping), các rào cản khác; tác động cục bộ của hạn ngạch nhập khẩu.

  pdf31p thin_12 25-07-2014 73 18   Download

 • Đề tài Trợ cấp nông nghiệp của các nước phát triển nêu trợ cấp là "những lợi ích mà Chính phủ đem lại cho một đối tượng nhất định và có thể lượng hoá về mặt tài chính". Hỗ trợ trong nước là những lợi ích được Chính phủ dành cho một hoặc một số đối tượng mà không trực tiếp gắn với hoạt động hay kết quả XK của đối tượng đó.

  pdf30p vespa_12 15-04-2014 175 12   Download

 • Bài giảng Chính sách ngoại thương bài 4: Mô hình thương mại chuẩn trình bày nội dung về cung tương đối và cầu tương đối, tỉ lệ thương mại và phúc lợi, tác động tăng trưởng kinh tế - thuế nhập khẩu và trợ cấp xuất khẩu, vay và cho vay Quốc tế. Hãy tham khảo bài giảng để công việc học tập và giảng dạy.

  pdf10p phuongpham357 26-07-2014 63 6   Download

 • Tổ chức nguồn hàng và cải biến cơ cấu xuất khẩu Xây dựng mặt hàng xuất khẩu chủ lực Gia công xuất khẩu Đầu tư Xây dựng các khu kinh tế mở Tín dụng xuất khẩu Trợ cấp xuất khẩu Tỷ giá hối đoái Thuế xuất khẩu Chính sách hỗ trợ xuất khẩu

  pdf7p chaen_12 10-12-2013 76 5   Download

 • Bài giảng "Chương 4: Các hình thức hạn chế mậu dịch khác" có nội dung trình bày về quota (hạn ngạch), trợ cấp xuất khẩu, các hình thức hạn chế mậu dịch khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  ppt32p jangni5 26-04-2018 76 5   Download

 • Nội dung Bài giảngTranh chấp giữa: EU - Hàn Quốc về việc trợ cấp chính phủ nhằm nêu: Tranh chấp này liên quan đến khiếu nại của các Cộng đồng Châu Âu về việc Hàn Quốc trợ cấp để hỗ trợ ngành đóng tàu trong nước. Các Cộng đồng Châu Âu khiếu nại rằng trợ cấp thông qua KEXIM và các chương trình của KEXIM là trợ cấp xuất khẩu bị cấm theo Điều 3.1(a) Hiệp định SCM.

  pdf10p acc_12 01-04-2014 70 3   Download

 • Bài 15 & 16: Phân tích thị trường cạnh tranh. Các nội dung chính trong bài giảng gồm: Hiệu quả của thị trường cạnh tranh; chính sách kiểm soát giá: giá tối đa, giá tối thiểu; tác động của thuế và trợ cấp hàng phi ngoại thương; thuế và hạn ngạch nhập khẩu; thuế và hạn ngạch xuất khẩu; trợ cấp xuất khẩu; trợ cấp sản xuất và có xuất khẩu.

  pdf25p estupendo2 10-08-2016 63 3   Download

 • Sau khi trở thành thành viên chính thức của WTO, Việt Nam đã thực hiện nhiều điều chỉnh quản lý và lộ trình này sẽ được tiếp tục cho đến năm 2010. Việc thực thi các cam kết, tận dụng cơ hội và giảm tới mức thấp nhất các thách thức, khó khăn ngoài nỗ lực của người dân, doanh nghiệp, còn phụ thuộc rất lớn vào Chính phủ trong việc điều chỉnh quản lý các chính sách “Hộp xanh” và Phát triển mới thực hiện cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Nông nghiệp của WTO....

  doc19p yeulagi123 19-05-2011 342 117   Download

 • Khái niệm và vai trò của xuất khẩu hàng hoá Xuất khẩu là hoạt động bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho người nước ngoài trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương thức thanh toán. Trong xuất khẩu luồng tiền tệ dịch chuyển từ nước nhập khẩu sang nước xuất khẩu và có một luồng hàng hoá dịch chuyển theo hướng ngược lại từ nước xuất khẩu sang nước nhập khẩu. Xuất khẩu là sự mở rộng của hoạt động buôn bán trong nước là một bộ phận của thương mại quốc tế. Một hoạt động giao dịch...

  pdf93p kungfu_gautruc 21-07-2010 135 42   Download

 • Từ khi mở cửa thị trường, xuất nhập khẩu có vai trò quan trọng đối với quốc gia nói chung và đối với doanh nghiệp nói riêng. Riêng về xuất khẩu, xuất khẩu đem lại nhiều lới ích cho một quốc gia, cho các doanh nghiệp của một quốc gia. Về khía cạnh doanh nghiệp, xuất khẩu tạo nguồn thu lớn cho doanh nghiệp, nó là điều kiện giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Ngoài những vai trò của xuất khẩu đối với một doanh nghiệp thì xuất khẩu cũng mang lại cho doanh nghiệp nhiều thách thức...

  pdf90p hotmoingay6 21-01-2013 186 42   Download

 • Bài giảng môn học "Chính sách thương mại quốc tế - Chương 10: Chính sách xuất khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: vai trò của xuất khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế, mục tiêu xuất khẩu, chính sách xuất khẩu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p doinhugiobay_14 28-01-2016 43 2   Download

 • Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Việt Nam đang thực hiện chiến lược hướng về xuất khẩu kết hợp song song với chiến lược thay thế nhập khẩu. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong các kỳ đại hội của Đảng đã khẳng định tiếp “Đẩy mạnh sản xuất, coi xuất khẩu là hướng ưu tiên và là trọng điểm của kinh tế đối ngoại.” Đối với Việt Nam cũng như tất cả các nước trên thế giới, hoạt động xuất khẩu đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong...

  doc90p tiencuong 20-07-2009 1407 768   Download

 • Khi đánh giá các thành tựu kinh tế đã đạt được trong những năm đổi mới vừa qua, chắc chắn chúng ta không thể không đề cập đến những thành tựu vượt bậc trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, nhiều thập kỷ qua phải nhập siêu về lương thực, chủ yếu mặt hàng gạo, đến nay Việt Nam không những đảm bảo được an ninh lương thực quốc gia mà còn trở thành một trong những cường quốc về xuất khẩu gạo trên thế giới. Điều này góp một phần quan trọng vào việc...

  pdf101p trungtri 27-07-2009 1437 730   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trợ cấp xuất khẩu
p_strCode=trocapxuatkhau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2