intTypePromotion=1
ADSENSE

Xác định chiến lược

Xem 1-20 trên 1674 kết quả Xác định chiến lược
 • Thuyết trình: Xác định chiến lược cho tình huống 4 nhằm trình bày về các nội dung chính: tình huống quản trị chiến lược, phân tích ma trận BCG, ma trận chiến lược chính, phân tích chiến lược phát triển sản phẩm...bài thuyết trình trình bày khá đầy đủ về xác định chiến lược, mời các bạn tham khảo.

  ppt40p slow_12 26-06-2014 156 25   Download

 • Xác định chiến lược Seo cho doanh nghiệp Nhìn lại năm 2012 vừa qua, bạn đã thực sự có một chiến lược seo đúng đắn cho doanh nghiệp của mình chưa. Chúng tôi xin chia sẻ về chiến lược seo 2013 tới đây, giúp các bạn có thể lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp của mình. Một thuật ngữ tôi nghe khá thường xuyên và không được rõ ràng đó là khái niệm tìm kiếm một “chiến lược”

  pdf8p sunshine_8 22-07-2013 91 10   Download

 • Hoạch định chiến lược trong sản xuất là gì? Hoạch định chiến lựơc trong sản xuất là quá trình đề ra hình thức phát triển và họat động của công ty áp dụng cụ thể trong khâu sản xuất.Việc hoạch định cho phép nhà quản trị tăng hay giảm mục tiêu bằng cách xác định giá trị tương lai của những biến nhất định có ảnh hưởng đến kết quả. Một số ứng dụng cụ thể: Lập kế hoạch sản, hỗn hợp thức ăn gia súc.......

  ppt36p yosu009 29-11-2009 1086 415   Download

 • Hoạch định chiến lược là hoạch định tương lai cho một tổ chức. Quản trị viên trước hết đặt vấn đề tổng quát, sau đó nghiên cứu môi trường bên ngoài, rồi định hướng cho tổ chức. Hoạch định khởi đầu từ việc xác định sứ mạng của tổ chức, sau đó mới đặt mục tiêu, khai triển kế hoạch thực hiện mục tiêu, và lập các kế hoạch phụ để yểm trợ kế hoạch chủ yếu của tổ chức....

  doc8p tienlam705 16-05-2010 899 364   Download

 • Mục tiêu là những kết quả khả quan mà doanh nghiệp mong muốn đạt được trong tương lai, từ đó thấy rằng trong hoạch định chiến lược là xác định những mục tiêu cần thiết cho một doanh nghiệp để duy trì và phát triển công ty. Các mục tieu của tổ chức là những điểm cuối về nhiệm vụ của tổ chức đó đã đề ra và đang thực hiện. Nhiệm vụ của tổ chức như một tổ hợp chung vè những mục tiêu cụ thể và khả thi...

  ppt30p yosu009 29-11-2009 1206 262   Download

 • Giới thiệu Tập đoàn Hoa Sen, phân tích môi trường kinh doanh và hoàn cảnh nội bộ, dự báo và xác định mục tiêu chiến lược là những nội dung chính trong đề tài "Hoạch định chiến lược phát triển của Tập đoàn Hoa Sen giai đoạn 2013 - 2020". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc73p xuanthuongvip 22-09-2015 716 140   Download

 • Hoạch định chiến lược là giai đoạn tập trung nghiên cứu, phân tích các yếu tố môi trường và nội bộ của doanh nghiệp. Từ đó xác định chính xác các cơ hội và nguy cơ, điểm mạnh và điểm yếu. Trên cơ sở đó kết hợp và lựa chọn được những chiến lược thích hợp.

  ppt38p nguyendacbun 30-06-2011 397 108   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoạch định chiến lược kinh doanh cá tra xuất khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ y sản Cần Thơ đến năm 2016 nhằm phân tích kết quả kinh doanh của Công ty từ năm 2008 đến năm 2010, phân tích môi trường nội bộ, môi trường bên ngoài, xác định đối thủ cạnh tranh trên cùng địa bàn, hoạch định chiến lược kinh doanh cá tra xuất khẩu của Công ty đến năm 2016, đề xuất các giải pháp để thực hiện chiến lược.

  pdf125p bad_12 03-07-2014 396 97   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Hoạch định chiến lược theo quá trình, phần 2 trình bày các nội dung: Xây dựng chiến lược công ty, xây dựng chiến lược kinh doanh, xác định các biện pháp triển khai, đánh giá và phê chuẩn chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf136p doinhugiobay_02 12-11-2015 80 24   Download

 • Khái niệm chiến lược, hoạch định chiến lược Bản chất, ý nghĩa của hoạch định chiến lược Lập kế hoạch chiến lược cấp công ty Xác định sứ mệnh Thành lập các đơn vị kinh doanh chiến lược Phân bổ nguồn lực Đánh giá các cơ hội phát triển

  ppt41p home_12 12-08-2013 143 21   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác hoạch định chiến lược nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; xác định rõ nguyên nhân, đánh giá đúng thực trạng để từ đó đưa ra những giải pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả công tác hoạch định chiến lược nguồn nhân lực tại công ty thủy điện Bản Vẽ, từ đó tạo cho công ty có đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu công việc.

  pdf100p trangvo0502 18-05-2017 105 22   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược và hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích, đánh giá những tác động của môi trường bên ngoài và môi trường bên trong công ty để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cũng như thời cơ và thách thức của công ty trong giai đoạn hiện nay; xác định các chiến lược khả thi mà công ty có thể áp dụng trong giai đoạn sắp tới;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf132p bautroibinhyen4 27-11-2016 69 10   Download

 • Luận văn hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng của Công ty cổ phần xi măng La Hiên. Xác định cơ hội và nguy cơ đối với Công ty cổ phần xi măng La Hiên. Xác định điểm mạnh và điểm yếu của Công ty cổ phần xi măng La Hiên. Từ đó xác định các chiến lược kinh doanh phù hợp nhất cho sản phẩm xi măng của Công ty cổ phần xi măng La Hiên ở thị trường phía Bắc.

  pdf134p vuongtuancanh 07-06-2017 88 11   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Vận dụng các vấn đề lý luận và phương pháp luận về hoạch định chiến lược kinh doanh trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình. Xác định được thời cơ, nguy cơ, thế mạnh và điểm yếu để làm cơ sở định hướng chiến lược kinh doanh. Từ đó, xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình giai đoạn 2011-2016, từ đó đưa ra các giải pháp đồng bộ để thực hiện có hiệu quả chiến lược kinh doanh đã đề ra.

  pdf2p nguyenhoanghaneu 11-06-2017 56 6   Download

 • Hoạch định chiến lược kinh doanh là việc xác định các mục tiêu chủ yếu dài hạn của doanh nghiệp. Từ đó, chọn lựa phương thức hành động và phân bổ các tài nguyên thiết yếu của doanh nghiệp để thực hiện các mục tiêu đó. Điều đáng lưu ý là, hoạch định chiến lược đều nhắm vào việc thực hiện mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp là gia tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư ROI (Return on Investment). Và, nội dung cơ bản của chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là hoạch định đường đi để đến đích đã vạch ra.

  doc6p lanxichen 28-04-2020 27 6   Download

 • Hoạch định chiến lược luôn là nội dung quan trọng trong quản trị doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xác định rõ đường hướng phát triển và chiến thắng trong cạnh tranh. Bài viết này sử dụng các công cụ quản trị chiến lược để phân tích sâu về công tác hoạch định chiến lược của Vishipel và đề xuất giải pháp chiến lược cho công ty.

  pdf20p vimaryland2711 05-04-2021 16 1   Download

 • Giúp bạn tìm hiểu khái quát về hoạch định và chiến lược và sự phát triển của các trường phái quản trị chiến lược. Làm rõ những điểm yếu của trường phái hoạch định chiến lược và phân biệt các cấp hoạch định cũng như các loại kế hoạch. Tìm hiểu hoạch định chiến lược cấp công ty với các nội dung xác định sứ mệnh, thiết lập các SBU, phân bổ nguồn lực cho chúng và hoạch định các hoạt động kinh doanh mới, giảm qui mô của các hoạt động kinh doanh cũ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf40p tunghangul 26-09-2010 1468 664   Download

 • Các nội dung của một bản chiến lược PR gồm: tóm lược, phân tích môi trường PR, phân tích SWOT, xác định mục đích/mục tiêu PR, đưa ra các định hướng về chiến lược, lên kế hoạch hành động. Cùng tham khảo nội dung tài liệu để tìm hiểu rõ hơn về các bước hoạch định một chiến lược PR nhé. Chúc các bạn thành công!

  pdf18p dangcap_pro 29-12-2009 1105 478   Download

 • Tham khảo sách 'quản trị chiến lược : giới thiệu quản trị chiến lược', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf113p thaophuong4492 30-07-2012 635 359   Download

 • Xác định chiến lược chủ chốt: Xác định mục tiêu kinh doanh; phân tích nội lực; phân tích ngành; phân tích chiến lược chủ chốt; mở rộng thị trường

  pdf0p sieusaobanhang 05-01-2010 329 184   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1190 lượt tải
320 tài liệu
1062 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Xác định chiến lược
p_strCode=xacdinhchienluoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2