intTypePromotion=1
ADSENSE

20 câu trắc nghiệm chuyên đề Công dân vs chính trị ôn thi THPT QG năm 2021 có đáp án

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

6
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "20 câu trắc nghiệm chuyên đề Công dân vs chính trị ôn thi THPT QG năm 2021 có đáp án" sau đây sẽ giúp bạn đọc nắm bắt được cấu trúc đề thi, từ đó có kế hoạch ôn tập và củng cố kiến thức một cách bài bản hơn, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 20 câu trắc nghiệm chuyên đề Công dân vs chính trị ôn thi THPT QG năm 2021 có đáp án

  1. 20 câu trắc nghiệm chuyên đề công dân với chính trị xã hội CHẮC CHẮN XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI NĂM 2021 Câu 1: Chế độ xã hội nào dưới đây có nền kinh tế dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu? A. Chiếm hữu nô lệ. B. Phong kiến. C. Chủ nghĩa tư bản. D. Chủ nghĩa xã hội. Câu 2: Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức A. quá độ trực tiếp. B. quá độ gián tiếp. C. quá độ toàn diện. D. quá độ lâu dài. Câu 3: Nhà nước xuất hiện từ khi A. Con người xuất hiện. B. Xuất hiện chế độ cộng sản nguyên thủy. C. Mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được. D. Phân hóa lao động Câu 4: Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta thể hiện tập trung nhất ở nội dung nào dưới đây? A. Lợi ích, ý chí và nguyện vọng của giai cấp công nhân. B. Lợi ích, ý chí và nguyện vọng của nhân dân lao động. C. Sự đông đảo và trưởng thành của giai cấp công nhân. D. Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với nhà nước. Câu 5: Trong nhà nước pháp quyền mọi hoạt động cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân phải A. thực hiện trên cơ sở các chính trị. B. thực hiện trên cơ sở pháp luật. C. thực hiện trên cơ sở kinh tế. D. thực hiện trên cơ sở các quy định. https://thuvientoan.net/
  2. Câu 6: Để góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, mọi công dân cần A. thực hiện đúng pháp luật. B. thực hiện các nghĩa vụ công dân. C. thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân đối với nhà nước. D. thực hiện tốt chính sách của nhà nước. Câu 7: Chức năng nào của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là cơ bản nhất? A. Chức năng tổ chức và xây dựng. B. Chức năng quản lý giáo dục. C. Chức năng xây dựng pháp luật. D. Chức năng quản lý kinh tế XHCN Câu 8: Một yếu tố không thể thiếu trong xây dựng nền dân chủ XHCN là A. pháp luật, kỷ luật, kỷ cương. B. pháp luật, nhà tù. C. pháp luật, kỷ luật. D. pháp luật, quân đội Câu 9: Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ trong đó: A. Mọi người đều có quyền làm chủ. B. Mọi người dân đều được tham gia biểu quyết mọi công việc của đất nước. C. Mọi người đều được quyền quyết định các công việc quan trọng của đất nước. D. Nhân dân có quyền thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của nhà nước. Câu 10: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là gì? A. Tập trung giải quyết việc làm ở nông thôn. B. Tập trung giải quyết việc làm ở thành thị. C. Tập trung giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn. D. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật. Câu 11: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta là gì? A. Nâng cao trình độ của người dân. B, Nâng cao hiểu biết của người dân. C. Nâng cao đời sống nhân dân. https://thuvientoan.net/
  3. D. Tăng cường nhận thức thông tin. Câu 12: Đâu không phải là phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm. A. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ. B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. C. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn. D. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục. Câu 13: Đâu là biện pháp hiệu quả lâu dài để giữ gìn bảo vệ môi trường trong sạch? A. Các nhà máy phải có hệ thống xử lí chất gây ô nhiễm. B. Thu gom, xử lí tốt rác thải sinh hoạt. C. Mỗi người phải chấp hành tốt luật bảo vệ môi trường và tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi trường. D. Xử phạt nặng những hành vi vi phạm môi trường. Câu 14: Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là gì? A. Khai thác nhanh, nhiều tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế. B. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng. C. Cải thiện môi trường, tránh xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt để gây hại cho môi trường. D. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phất triển kinh tế - xã hội bền vững. Câu 15: Hành vi nào dưới đây gây hại cho tài nguyên và môi trường? A. Tích cực tham gia vệ sinh khu dân cư. B. Sử dụng chất kích thích, chất hóa học trong nuôi trồng sinh vật. C. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên. D. Trồng nhiều cây xanh ở khu dân cư Câu 16: Học sinh khối 11 trường THPT X đi dã ngoại tại vườn Quốc gia Ba Vì. Trong chuyến đi các bạn luôn có ý thức vệ sinh và giữ gìn cảnh quan. Hành động đó của các bạn học sinh thể hiện ý thức trách nhiệm trong việc A. giữ gìn bảo tồn thiên nhiên B. sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên C. ngăn chặn phá hủy môi trường tự nhiên D. chông ô nhiễm đất, không khí https://thuvientoan.net/
  4. Câu 17: Quan điểm sức mạnh dân tộc trong chính sách quốc phòng và an ninh được hiểu là: A. Quân đội chính quy, hiện đại B. Nền kinh tế hiện đại C. Truyền thống đánh giặc của ông cha ta D. Những truyền thống tốt đẹp, sức mạnh của văn hoa stinh thần và sức mạnh vật chất của dân tộc Câu 18: Hành vi nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân học sinh trong việc góp phần thực hiện chính sách quốc phòng an ninh? A. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự B. Thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng C. Thấy việc sai trái mà không nói ra D. Tham gia các cuộc tụ tập gây mất ổn định Câu 19: Bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân trong đó lực lượng nòng cốt là A. Quân đội nhân dân B. Công an nhân dân C. Quân đội nhân dân và công an nhân dân D. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Câu 20: Nội dung nào dưới đây thể hiện nguyên tắc của chính sách đối ngoại? A. Chủ động tạo mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới B. Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi C. Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau D. Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người vì an ninh thế giới Đáp án 1. D 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. A 8. A 9. D 10. C 11. B 12. D 13. C 14. D 15. B 16. A 17. D 18. A 19. C 20. C https://thuvientoan.net/
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2