30 bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số

Chia sẻ: Nguyen Van Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

1
1.471
lượt xem
402
download

30 bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn tập môn toán tham khảo gồm 30 câu trắc nghiệm ứng dụng của đạo hàm đề khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Bài tập đã được chọn lọc bám sát đề thi đại học giúp các bạn thí sinh nắm vững kiến thức toán 12, qua đó củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm toán nhanh và chính xác hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 30 bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số

  1. 21, 11, đại và giá trị cực tiểu trái dấu nhau, điều kiện cho tham số m là:  Chọn câu trả lời đúng:  A.  hay m > 1 B.  C. 6> m > 1  D.  2,  Cho hàm số  . Tập xác định của hàm số là R thì m thuộc khoảng nào sau  đây: Chọn câu trả lời đúng:  A.  B.  C.  D.  3,  Cho hàm số  . Chọn phương án Đúng.  Chọn câu trả lời đúng:  A. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên R  B. Hàm số nghịch biến trên miền D có chứa đường thẳng x = 1. C. Cả 3 phương án kia đều sai  D. Hàm số luôn luôn đồng biến trên R  4,  Cho hàm số  . Tập xác định của hàm số là:  Chọn câu trả lời đúng:  A.  B.  C. 
  2. D.  5,  Cho hàm số:  Số điểm cực trị của đồ thị hàm số là:  Chọn câu trả lời đúng:  A. 1  B. 3  C. 0  D. 2  6,  Cho hàm số  . Tập xác định của hàm số là:  Chọn câu trả lời đúng:  A. (2;4]  B. [2;4]  C. [­1;2)  D. [­1;4]  7,  Hàm số  đồng biến trên (1;2) thì m thuộc khoảng nào sau đây:  Chọn câu trả lời đúng:  A.  B.  C.  D.  8,  Cho hàm số:  Số điểm cực đại của đồ thị hàm số là:  Chọn câu trả lời đúng:  A. 0  B. 3  C. 2  D. 1  9, 
  3. Cho   hàm   số   y   =   x3  +   3x2  +   3x   +   1   (C). Lựa chọn phương án sai. Chọn câu trả lời đúng:  A. (C) chỉ cắt trục hoành Ox tại một điểm duy nhất.  B. Trên (C) tồn tại hai điểm A(x1, y1) và B(x2, y2) sao cho hai tiếp tuyến của (C) tại A và B vuông  góc với nhau.  C. Phương trình tiếp tuyến tại điểm uốn của (C) là: y = 0  D. Hàm số đồng biến trên R.  10,  Cho hàm số  . Tập xác định của hàm số là: Chọn câu trả lời đúng:  A.  B.  C.  D.  Cho hàm số  . Tập xác định của hàm số là Chọn câu trả lời đúng:  A.  B.  C.  D.  12,  Cho hàm số:  Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:  Chọn câu trả lời đúng:  A.  B.  C.  D. 
  4. 13,  Cho hàm số:  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề đúng là:  Chọn câu trả lời đúng:  A. Hàm số chỉ có một cực tiểu  B. Hàm số không có cực trị  C. Hàm số chỉ có một cực đại  D. Hàm số có cực đại và cực tiểu  14,  Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  :  Chọn câu trả lời đúng:  A. 2  B. 1  C.  D.  15,  Cho hàm số  . Tập xác định của hàm số là:  Chọn câu trả lời đúng:  A.  B.  C.  D.  16,  Hàm số:  Có hoành độ 3 điểm cực trị tạo thành một cấp số cộng thì m bằng:  Chọn câu trả lời đúng:  A.  B.  C.  D. 
  5. 17,  Đồ thị hàm số  có bao nhiêu tiệm cận:  Chọn câu trả lời đúng:  A. 2  B. 0  C. 1  D. 3  18,  Cho hàm số  . Để hàm số có cực đại và cực tiểu thỏa mãn ycực đại ­ ycực tiểu >  ,  giá trị thích hợp của m là:  Chọn câu trả lời đúng:  A. m  1  B. ­5 
  6. Cho đường cong  (C) Chọn phương án đúng  Chọn câu trả lời đúng:  A. Đường thẳng y = 2x ­ 1 là tiếp tuyến của (C)  B. Ycđ > Yct  C. Đường thẳng y = ­3x + 9 không cắt (C).  D. Cả 3 phương án kia đều sai  22,  Hàm số  đồng biến trên các khoảng:  Chọn câu trả lời đúng:  A.  B.  C.  D.  23,  Cho hàm số  . Tập xác định của hàm số là R thì m thuộc khoảng nào  sau đây: Chọn câu trả lời đúng:  A.  B.  C.  D.  24,  Hàm số:  Có cực đại, cực tiểu thì điều kiện của a, b là:  Chọn câu trả lời đúng:  A.  B.  C. 
  7. D.  25,  Cho hàm số  có đồ thị (C). Biết có ít nhất một điểm M có tổng khoảng cách từ M tới hai  đường tiệm cận nhỏ nhất thì tổng đó bằng: Chọn câu trả lời đúng:  A. 8  B. 4  C. 10  D. 12  26,  Hàm số  đồng biến trên R thì m thuộc khoảng nào sau đây?  Chọn câu trả lời đúng:  A.  B.  C.  D.  27,  Hàm số:  có bao nhiêu điểm cực tiểu?  Chọn câu trả lời đúng:  A. 0  B. 1  C. 2  D. 3  28, 
  8. Cho hàm số  . Tập xác định của hàm số là: Chọn câu trả lời đúng:  A.  B.  C.  D.  29,  Cho hàm số  . Hai điểm cực đại và cực tiểu của (Cm) đối xứng  nhau qua đường thẳng y = x khi:  Chọn câu trả lời đúng:  A.  B.  C.  D.  30,  Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  :  Chọn câu trả lời đúng:  A.  B.  C.  D. 
Đồng bộ tài khoản