intTypePromotion=1
ADSENSE

5 thách thức để sản xuất thành công thức ăn ủ chua và cách vượt qua chúng

Chia sẻ: Ging Ging | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

41
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với chi phí thức ăn chiếm 50% đến 70% đầu vào của trại bò sữa và nguyên liệu tươi chiếm 40% đến 60% của khẩu phần, điều này rất quan trọng để đảm bảo chất lượng thức ăn tươi để sản xuất cho trại. Có rất nhiều nguyên nhân gây hư hỏng thức ăn mà chúng tôi sẽ trình bày thêm ở đây. Bài viết nghiên cứu các yếu tố tác động đến quá trình ủ chua và hàm lượng dinh dưỡng trong thức ăn ủ chua cho gia súc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 thách thức để sản xuất thành công thức ăn ủ chua và cách vượt qua chúng

5 thách thức để sản xuất thành công<br /> thức ăn ủ chua và cách vượt qua chúng.<br /> Quản lý kỹ thuật thú nhai lại, Zanetta Chodorowska<br /> <br /> <br /> Để sản xuất ra sản phẩm ủ chua chất lượng cao luôn liên quan mật thiết đến tính nghiêm ngặt trong quản lý<br /> ngay từ khi thu hoạch cho đến khi thành phẩm. Đây là 5 thách thức chính mà người sản xuất phải đối mặt, và<br /> những giải pháp của chúng.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tạ p c h í B I O M I N 7<br /> 5 thách thức để sản xuất thành công thức ăn ủ chua và cách vượt qua chúng.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mức pH cao<br /> hơn tạo ra môi<br /> trường kích<br /> thích sự phát triển<br /> của vi khuẩn gây<br /> thối và nấm mốc.<br /> <br /> <br /> Quá trình ủ chua tối ưu<br /> cần đưa pH xuống nhanh<br /> mà không tăng nhiệt độ<br /> đáng kể.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ủ<br /> chua còn được gọi là ủ xi lô, thức ăn, và Biomin® BioStabil Plus được sử<br /> được người chăn nuôi sử dụng dụng cho cỏ, alfalfa và cỏ ba lá.<br /> trên toàn thế giới để bảo quản Với chi phí thức ăn chiếm 50% đến<br /> thức ăn cho gia súc. Đó là một 70% đầu vào của trại bò sữa và nguyên liệu<br /> phương pháp phổ biến dựa trên sự lên men tươi chiếm 40% đến 60% của khẩu phần,<br /> kỵ khí (không cần oxy). Thức ăn tươi thu điều này rất quan trọng để đảm bảo chất<br /> hoạch được làm héo, đặc biệt nếu nó có hàm lượng thức ăn tươi để sản xuất cho trại. Có<br /> lượng vật chất khô (DM) thấp và băm nhỏ rất nhiều nguyên nhân gây hư hỏng thức<br /> trước khi nén chặt và đưa vào lưu giữ trong ăn mà chúng tôi sẽ trình bày thêm ở đây.<br /> xi lô, hầm ủ hoặc là trong môi trường kín.<br /> Những điều kiện này đều được bọc kín và 1. Nhiệt độ<br /> nén chặt không khí để ngăn chặn oxy đi vào, Quá trình ủ tối ưu nên đưa pH xuống<br /> cung cấp một môi trường hoàn hảo cho sự nhanh mà không có sự tăng nhiệt độ đáng<br /> lên men kỵ khí. kể. Một khoảng tăng nhẹ lên 37°C được<br /> Ngay từ khi bắt đầu quá trình lên men, chấp nhận ở giai đoạn bắt đầu quá trình ủ<br /> thức ăn tươi vẫn còn ở dạng nguyên liệu khi mà thực vật vẫn còn hô hấp nhưng nếu<br /> sống với quá trình hô hấp của tế bào thực nhiệt độ tăng cao và kéo dài sẽ gây mất đi<br /> vật vẫn xảy ra. Cây trồng cũng có chứa vi lượng dinh dưỡng đáng kể trong nguyên<br /> khuẩn. Hầu hết các vi khuẩn là Gram âm, liệu được ủ. Ngoài ra, trong thời tiết ấm,<br /> loài hiếu khí (cần oxi) với một số ít hơn là nhiệt độ cao có thể duy trì trong thức ăn ủ<br /> loài kỵ khí hiện diện. Khi sự hô hấp thực qua nhiều tháng.<br /> vật vẫn còn và sự chuyển hóa của vi khuẩn Sự tăng nhiệt độ trong thức ăn ủ đưa<br /> rút hết oxi còn lại ra khỏi thức ăn ủ, điều đến 1) mất năng lượng thông qua mất CO2,<br /> kiện kỵ khí được tạo thành và quá trình lên 2) giảm chất dinh dưỡng sẵn có, và 3) giảm<br /> men có thể bắt đầu. độ ngon miệng của nguyên liệu ủ từ đó làm<br /> Để lên men được hiệu quả, vi khuẩn hiếu giảm lượng ăn vào của thú.<br /> Illustrations: iStockphoto_arcady_31 / Alex Belomlinsky<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> khí cần được thay thế bằng vi khuẩn kỵ khí,<br /> Gram dương, vi khuẩn sinh axit lactic. Điều 2. Độ pH<br /> này có thể đạt được bằng cách đưa thêm vi Vi khuẩn sinh axit lactic lên men hỗn<br /> khuẩn có khả năng áp đảo toàn bộ quá trình tạp (không đồng nhất) (ví dụ: L. kefiri, L.<br /> với sự thất thoát chất dinh dưỡng thấp nhất. brevis, và L. buchneri) sản xuất axit lactic<br /> Những vi khuẩn như vậy có trong sản phẩm và axit acetic trong vòng một tháng ủ. Độ<br /> Biomin® BioStabil. Biomin® BioStabil pH cao hơn tạo ra một môi trường thúc đẩy<br /> Maize được sử dụng cho cây bắp tươi làm sự phát triển của vi khuẩn lên men thối và<br /> <br /> <br /> <br /> 8 Science & Solutions • Số 45<br /> Zanetta Chodorowska<br /> Quản lý kỹ thuật<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Những tác động tiêu cực của nấm<br /> men có thể được làm giảm đi nhờ<br /> vào hàm lượng chất khô thích<br /> hợp lúc thu hoạch, chiều dài đoạn<br /> cắt, độ nén chặt tốt trong quá trình<br /> lưu giữ, và phương pháp lấy thức ăn ra<br /> phù hợp.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bảng 1. Những ảnh hưởng tiêu cực của nấm men trong các giai đoạn kỵ khí và hiếu khí của sản xuất<br /> thức ăn ủ chua<br /> Điều kiện hiếu khí Điều kiện kỵ khí<br /> Phương thức Sản xuất axit acetic và aldehydes thơm Lên men đường của thực vật thành<br /> hoạt động CO2 và ethanol<br /> Kết quả Thay đổi mùi làm giảm lượng ăn Mùi khó chịu làm giảm lượng ăn<br /> Nhiệt độ và pH tăng cao dẫn đến thức Giảm năng lượng và hàm lượng chất<br /> ăn ủ bị thối khô<br /> Nguồn: BIOMIN<br /> <br /> <br /> <br /> nấm mốc, vì thế: làm tăng thêm nguy cơ kỵ khí trong lúc lưu giữ, và cũng sẽ xuất<br /> xuất hiện nhiễm độc tố nấm mốc. Vi khuẩn hiện trong quá trình lấy thức ăn ở giai đoạn<br /> lên men ứng dụng (ví dụ: L. plantarum và cuối cùng của quá trình. Nấm men sử dụng<br /> L. brevis) tận dụng đường của thực vật để 90% đường cũng như sử dụng 90% axit.<br /> sản xuất axit lactic trong vòng 1 – 2 tuần Nấm men sử dụng đường chiếm ưu thế ở<br /> đầu để ổn định cỏ ủ ở mức pH cuối. Nói giai đoạn đầu của quá trình trong suốt giai<br /> cách khác, mức pH thấp hơn này ức chế đoạn ủ hiếu khí và lưu giữ. Nấm men sử<br /> được vi sinh vật lên men thối vốn nhạy cảm dụng axit chiếm ưu thế trong suốt giai đoạn<br /> với các mức pH thấp. Một khi khối ủ hoặc sử dụng thức ăn là nguyên nhân của sự hư<br /> xi lô được mở ra, axit lactic có trong cỏ ủ hỏng hiếu khí của thức ăn ủ. Hoạt động của<br /> sẽ được tiêu thụ bới nấm men hiếu khí – chúng làm tăng nhiệt độ, giảm lên men axit<br /> không cho axit acetic có vai trò như một và tăng pH của thức ăn ủ (Bảng 1).<br /> chất ức chế sinh trưởng Những tác động tiêu cực của nấm men<br /> có thể được làm giảm đi nhờ vào hàm lượng<br /> 3. Nấm men chất khô phù hợp lúc thu hoạch, chiều dài<br /> Tác động tiêu cực của nấm men ở thức đoạn cắt, sự nén chặt tốt lúc lưu kho và<br /> ăn ủ thường được đánh giá thấp. Nấm men phương pháp lấy thức ăn ra phù hợp.<br /> phát triển mạnh ở cả hai giai đoạn kỵ khí Sử dụng chế phẩm ủ chua có chứa<br /> và hiếu khí của quá trình ủ chua. Điều kiện các chủng lên men hỗn tạp (không đồng<br /> thời tiết lúc thu hoạch có một ảnh hưởng nhất) như L. kefiri and L. brevis có trong<br /> đáng kể đến số lượng nấm men trên thức ăn sản phẩm Biomin® BioStabil sẽ tạo ra một<br /> tuơi. Nấm men hiện diện lúc thu hoạch đòi lượng nhỏ axit acetic trong suốt quá trình<br /> hỏi oxi để hô hấp sẽ bị giảm bởi giai đoạn lên men, vì thế làm ức chế được nấm men.<br /> <br /> <br /> <br /> Tạ p c h í B I O M I N 9<br /> 5 thách thức để sản xuất thành công thức ăn ủ chua và cách vượt qua chúng.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sự giảm pH nhanh và hiệu<br /> quả trong suốt quá trình 70-90%<br /> ủ chua sẽ ngăn chặn nấm mốc và<br /> được sự phát triển độc tố nấm<br /> của Clostridia. mốc xuất hiện<br /> ở thực vật vào<br /> lúc thu hoạch.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> _ dec ade 3d<br /> .c om<br /> o to<br /> ph<br /> ck<br /> to<br /> : iS<br /> nh<br /> Ả<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nấm thực địa 4. Clostridia di chuyển xuống qua các rãnh nhỏ trong quá<br /> Nguyên liệu có độ ẩm cao, kẻ thù lớn trình thụ phấn hoặc qua những vết thương<br /> (ví dụ: Aspergillus và nhất là Clostridia; một loại vi khuẩn sinh nội thực vật từ tổn thương do môi trường hoặc<br /> Fusarium spp.) có khả bào tử kỵ khí và các chủng thuộc Bacillus côn trùng. Nấm thực địa (ví dụ: Aspergillus<br /> spp. Trong suốt quá trình thu hoạch và ủ và Fusarium spp.) có khả năng sản xuất<br /> năng sản sinh ra độc tố chua, Clostridia xâm nhiễm cây trồng và đi ra độc tố nấm mốc bao gồm cả aflatoxin,<br /> nấm mốc gây ra các vấn vào các kho chứa và hố ủ xi lô qua 1) phân deoxynivalenol (vomitoxin), fumonisin,<br /> từ việc bón phân trên đồng hoặc 2) đất (ví zearalenone và T-2 toxin sẽ gây ra các vấn<br /> đề về sức khỏe khi gia dụ: do mưa bắn tóe vào trong quá trình cây đề về sức khỏe khi gia súc ăn phải. Không<br /> súc ăn phải. héo, đất được cày xới do máy móc). có bất cứ một phụ gia ủ chua hoặc chế phẩm<br /> Clostridia chỉ phát triển trong điều kiện nào có mặt trên thị trường hiện nay có khả<br /> kỵ khí, lên men đường, protein và amino năng làm giảm độc tố nấm mốc có nguồn<br /> axit thành axit butyric và ammonia cũng gốc từ thực địa vì chúng đề kháng được với<br /> như các amine độc. Những sản phảm lên các điều kiện pH thấp và yếm khí.<br /> men do Clostridia sinh ra là nguyên nhân Khi thử thách thức ăn ủ trong điều kiện<br /> gây giảm lượng ăn vào (FI), tăng mối nguy hiếu khí, nấm đã phát triển trong giai đoạn<br /> cơ hội chứng ketosis, hội chứng ruột xuất lưu giữ sẽ bắt đầu sản sinh thêm các chất<br /> huyết (HBS), và gây chết đột ngột cho gia được gọi là độc tố “do ủ chua sinh ra” khi<br /> súc. Nên tránh cho ăn thức ăn ủ chua có chúng tiếp xúc với không khí trong suốt<br /> mức axit butyric cao, đặc biệt là bò ở thời quá trình lấy thức ăn ra.<br /> kỳ nhạy cảm ví dụ: giai đoạn đầu của chu Penicillium spp. thường có màu hơi<br /> kì cho sữa. xanh lá cây và độc tố của chúng (ví dụ:<br /> Sự giảm pH nhanh và hiệu quả trong PR toxin, patulin, citrinin, axit mycophe-<br /> suốt quá trình ủ chua sẽ ngăn chặn được sự nolic và roquefortine C) là mối quan tâm<br /> phát triển của Clostridia. Điều này cũng lớn nhất trong thức ăn ủ. Người ta khuyến<br /> đã được chứng minh rằng vi khuẩn sinh cáo nên kiểm tra độc tố nấm mốc của thức<br /> axit lactic như L. brevis trong sản phẩm ăn ủ chua trong phòng thí nghiệm trên cơ<br /> Biomin® BioStabil có thể ức chế việc tạo sở thường xuyên, hoặc ít nhất mỗi khi có<br /> ra axit butyric trong nguyên liệu ủ chua. sự giảm lượng ăn vào. Khi phát hiện độc<br /> tố nấm mốc, hoặc rất nghi ngờ từ việc nhận<br /> 5. Nấm mốc diện sự xuất hiện của nấm, thì nên bổ sung<br /> 70-90% độc tố nấm mốc có nguồn gốc Mycofix® Plus vào khẩu phần này. Để có<br /> từ mốc và nấm đều hiện diện ở thực vật lúc thêm thông tin và hỗ trợ kỹ thuật cho sản<br /> thu hoạch và đi vào hố ủ và xi lô cùng với xuất thức ăn ủ, xin vui lòng liên hệ với đại<br /> nguyên liệu thu hoạch. Chúng theo các cây diện của BIOMIN tại địa phương/quốc gia<br /> trưởng thành qua rễ cây ở giai đoạn cây con, của bạn.<br /> <br /> <br /> <br /> 10 Science & Solutions • Số 45<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2