Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng thanh toán tiền công tác phí

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

814
lượt xem
75
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy định chế độ công tác phí - Bảng thanh toán tiền công tác phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng thanh toán tiền công tác phí

  1. Mã tài liệu: HC – 12 – BM06 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ Phiên bản: Ver 1.0 CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍ Ngày ban hành: 15/02/08 b¶n thanh to¸n tiÒn kho¸n c«ng t¸c phÝ §¬n vÞ: ……………………………… Th¸ng ….… n¨m 200 … Chøc danh TT Hä vµ tªn c«ng viÖc ®¶m  Sè tiÒn X¸c nhËn Ghi chó nhËn (1 (2) (3) (6) (7) (8) ) Céng B»ng ch÷: ……………………………………………………………………………………………………...         (Ban, phßng, ®¬n vÞ tr×nh)  Phª duyÖt Ngêi lËp Trëng ban, phßng KÕ to¸n trëng Tæng Gi¸m ®èc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2