intTypePromotion=1

BÀI 5 KẾT NỐI C/C++ VỚI MAPLE/MATLAB VÀ TỐI ƯU HOÁ CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG

Chia sẻ: Nguyen Quang Hien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
240
lượt xem
99
download

BÀI 5 KẾT NỐI C/C++ VỚI MAPLE/MATLAB VÀ TỐI ƯU HOÁ CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Việc sử dụng các hàm tính toán của Maple, Matlab hay các gói phần mềm tính toán khác trong chương trình C/C++ có rất nhiều lợi ích. Bài này sẽ giới thiệu những khả năng này. • Phần thứ hai sẽ bàn về một số cách để tối ưu hoá chương trình mô phỏng. Kết nối C/C++ với Maple/Matlab • Những lợi ích của việc kết nối • Kết nối với Maple • Kết nối với Matlab Tối ưu hoá chương trình mô phỏng • Tối ưu hoá tính toán • Tối ưu hoá mô hình hiển thị • Tối ưu hoá...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 5 KẾT NỐI C/C++ VỚI MAPLE/MATLAB VÀ TỐI ƯU HOÁ CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG

 1. BÀI 5 KẾT NỐI C/C++ VỚI MAPLE/MATLAB VÀ TỐI ƯU HOÁ CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG 1
 2. Tóm tắt • Việc sử dụng các hàm tính toán của Maple, Matlab hay các gói phần mềm tính toán khác trong chương trình C/C++ có rất nhiều lợi ích. Bài này sẽ giới thiệu những khả năng này. • Phần thứ hai sẽ bàn về một số cách để tối ưu hoá chương trình mô phỏng. 2
 3. Nội dung Kết nối C/C++ với Maple/Matlab • Những lợi ích của việc kết nối • Kết nối với Maple • Kết nối với Matlab Tối ưu hoá chương trình mô phỏng • Tối ưu hoá tính toán • Tối ưu hoá mô hình hiển thị • Tối ưu hoá đồ hoạ 3
 4. NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC KẾT NỐI 4
 5. Những lợi ích của việc kết nối • Các hệ chương trình tính toán như Maple, Matlab được sử dụng rộng rãi trong tính toán kỹ thuật • Các công cụ này có thư viện các hàm tính toán rất mạnh, chưa kể có rất nhiều các thư viện chương trình được viết trên các môi trường này (SpaceLib, Robotics Toolbox…) • Các hệ chương trình này đều cho phép kết nối giữa chương trình viết bằng C/C++ (hoặc Fortran, Java…) kết nối, tương tác với chúng 5
 6. Những cách khác nhau để kết nối • Có một số kịch bản kết nối giữa C/C++ và Maple/Matlab 1. Một chương trình C/C++ độc lập (standalone) gọi các hàm tính toán của Maple/Matlab 2. Người dùng Maple/Matlab xuất đoạn mã tính toán của mình thành mã C/C++ để có thể được sử dụng trong một chương trình C/C++ độc lập 3. Người dùng Maple/Matlab gọi các hàm tính toán được viết bằng C/C++ trong một thư viện liên kết động (các file dll trong Windows) • Bài giảng này tập trung chủ yếu vào kịch bản thứ nhất: Gọi hàm Maple/Matlab trong C/C++ 6
 7. KẾT NỐI VỚI MAPLE 7
 8. Kết nối với Maple • Chương trình cài đặt Maple copy các tệp tin cần thiết để cho phép lập trình kết nối với một chương trình C/C++ • Các tệp tin cần thiết là \extern\include\maplec.h \bin.win\maplec.lib Trong đó là thư mục cài đặt Maple (ví dụ C:\Program Files\Maple 13). Một số ví dụ có ở thư mục \samples\OpenMaple\ • Trên Windows có thể sử dụng Visual C++ để lập trình kết nối. Khi chạy chương trình, máy tính cần có Maple cài đặt sẵn 8
 9. Các bước kết nối với Maple: Chuẩn bị • Chuẩn bị – Để có thể sử dụng các hàm cần cho kết nối, chương trình C/C++ cần có dòng #include “maplec.h” – Và để kết nối thư viện cần thiết cần có dòng #pragma comment(lib, "maplec.lib") • Chú ý: Để Visual C++ tìm được hai tệp maplec.h và maplec.lib ở trên, cần đặt các đường dẫn tương ứng vào trong môi trường phát triển – Trong Visual C++ chọn menu Tools/Options… – Trong cửa sổ hiện ra chọn Projects and Solutions, VC++ Directories – Cần thay đổi Include files và Library files 9
 10. Các bước kết nối với Maple • Một chương trình C/C++ cần thực hiện 3 bước sau để có thể gọi hàm của Maple 1. Gọi hàm StartMaple() để khởi tạo bộ máy tính toán của Maple 2. Gọi hàm EvalMapleStatement() để thực hiện một lệnh trong Maple. Ngoài ra có thể sử dụng các hàm khác trong maplec.h 3. Gọi hàm StopMaple() sau khi kết thúc tính toán 10
 11. Ví dụ #include ALGEB r, l; /* Maple data-structures */ #include #include "maplec.h“ /* initialize Maple */ #pragma comment(lib, "maplec.lib") if( (kv=StartMaple (argc,argv,&cb,NULL,NULL,err)) == NULL ) { /* callback used for directing result output */ printf("Fatal error, %s\n",err); static void M_DECL textCallBack( void *data, return( 1 ); int tag, char *output ) } { printf("%s\n",output); char s[] = "int(x^2+1,x);"; } printf("Evaluate an integral: %s\n\t", s); r = EvalMapleStatement (kv, s); int main( int argc, char *argv[] ) { StopMaple(kv); char err[2048]; MKernelVector kv; /* Maple kernel handle return( 0 ); */ } MCallBackVectorDesc cb = { textCallBack, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }; 11
 12. Kết quả 12
 13. Minh hoạ 13
 14. KẾT NỐI VỚI MATLAB 14
 15. Kết nối với Matlab • Chương trình cài đặt Matlab copy các tệp tin cần thiết để cho phép lập trình kết nối với một chương trình C/C++ • Các tệp tin cần thiết là \extern\include\engine.h \extern\lib\win32\microsoft\libeng.lib \extern\lib\win32\microsoft\libmx.lib Trong đó là thư mục cài đặt Matlab (ví dụ C:\Program Files\MATLAB\R2010b). Một số ví dụ lập trình có ở đây \extern\examples\ • Trên Windows có thể sử dụng Visual C++ để lập trình kết nối. Khi chạy chương trình trên một máy tính, cần cài đặt Matlab Compiler Runtime trước. Bộ cài có tại \toolbox\compiler\deploy\win32\MCRInstaller.exe 15
 16. Các bước kết nối với Matlab: Chuẩn bị • Chuẩn bị – Để có thể sử dụng các hàm cần cho kết nối, chương trình C/C++ cần có dòng #include “engine.h” – Và để kết nối thư viện cần thiết cần có dòng #pragma comment(lib, "libeng.lib”) #pragma comment(lib, "libmx.lib") • Chú ý: Để Visual C++ tìm được các tệp tin trên, cần đặt các đường dẫn tương ứng vào trong môi trường phát triển – Trong Visual C++ chọn menu Tools/Options… – Trong cửa sổ hiện ra chọn Projects and Solutions, VC++ Directories – Cần thay đổi Include files và Library files 16
 17. Các bước kết nối với Matlab • Một chương trình C/C++ cần thực hiện 3 bước sau để có thể gọi hàm của Matlab 1. Gọi hàm engOpen() để khởi tạo bộ máy tính toán của Matlab 2. Gọi hàm engEvalString() để thực hiện một lệnh trong Matlab. 3. Gọi hàm engClose() sau khi kết thúc tính toán 17
 18. Ví dụ #include buffer[BUFSIZE] = '\0'; #include engOutputBuffer(ep, buffer, BUFSIZE); #include #include "engine.h" char s[] = "X = 1:5"; #define BUFSIZE 256 #pragma comment(lib, "libeng.lib") printf("Evaluating: %s!\n", s); #pragma comment(lib, "libmx.lib") engEvalString(ep, s); int main() { Engine *ep; printf("%s", buffer); mxArray *T = NULL, *result = NULL; char buffer[BUFSIZE+1]; printf("Done!\n"); engOpen engClose(ep); if (!(ep = ("\0"))) { fprintf(stderr, "\nCan't start MATLAB engine\n"); return EXIT_SUCCESS; return EXIT_FAILURE; } } 18
 19. Kết quả 19
 20. Minh hoạ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2