intTypePromotion=3

Bài giảng Bài 3: Sử dụng excel để trích khấu hao TSCĐ

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
36
lượt xem
6
download

Bài giảng Bài 3: Sử dụng excel để trích khấu hao TSCĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bài 3: Sử dụng excel để trích khấu hao TSCĐ trình bày về các phương pháp tính khấu hao như phương pháp khấu hao đều, phương pháp kết toán giảm nhanh DB; phương pháp kết toán giảm nhanh kép DDB; phương pháp tổng số năm sử dụng SYD và một số phương pháp khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 3: Sử dụng excel để trích khấu hao TSCĐ

 1. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ TSCĐ trong các doanh nghiệp là những tài sản  có giá trị lớn và dự tính mang lại lợi ích kinh tế  lâu  dài  cho  doanh  nghiệp.  Điều  đó  cũng  có  nghĩa nó phải đảm bảo 4 tiêu chuẩn sau: Chắc  chắn  thu  được  lợi  ích  kinh  tế  trong  tương lai từ việc sử dụng tài sản đó Giá trị ban đầu của tài sản được xác định một  cách tin cậy. Có giá trị hữu dụng 1 năm trở lên. Có giá trị 10.000.000đồng trở lên.
 2. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ 3.1 Bài toán. Máy  ép  của  công  ty  DS  có  nguyên  giá  là  260  triệu  đồng với thời gian khấu hao là 7 năm, giá trị thanh lý  ước tính là 45 triệu đồng. Hãy tính số khấu hao, luỹ  kế khấu hao, giá trị còn lại qua các năm theo phương  pháp khấu hao đều
 3. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ 3.2 Các phương pháp tính khấu hao. 3.2.1 Tính theo phương pháp khấu hao đều (Đường thẳng)          Việc tính toán khấu hao theo phương pháp đường  thẳng  khá  đơn  giản  ta  có  thể  tính  toán  trực  tiếp  hoặc  dùng  hàm  SLN  (Straight  Line)  trong  Excel  để  giải  quyết. a.  Cú pháp hàm SLN (Straight Line) = SLN(COST,SALVAGE,LIFE)
 4. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ 3.2 Các phương pháp tính khấu hao. 3.2.1 Tính theo phương pháp khấu hao đều (Đường thẳng) Trong đó: ­ Cost:  Nguyên giá của tài sản. ­ Salvage: Giá trị thanh lý của tài sản. ­ Life: Số kì tính khấu hao, thông thường là thời gian  sử dụng của tài sản.
 5. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ 2.2 Các phương pháp tính khấu hao. 2.2.1 Tính theo phương pháp khấu hao đều (Đường thẳng) b.  Sử dụng hàm SLN trong Excel để giải bài toán. Tại cell bất kì của Excel ta nhập công thức: = SLN(260,45,7)=30.71 triệu đồng
 6. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ 2.2 Các phương pháp tính khấu hao. 2.2.1 Tính theo phương pháp khấu hao đều (Đường thẳng) ­ Chúng ta có thể tổ chức trên bảng tính Excel để tính  số  khấu  hao,  lũy  kế  khấu  hao  và  giá  trị  còn  lại  hàng  năm.  ­ Ta thực hiện tạo vùng dữ liệu và vùng tính toán theo  bảng sau:
 7. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ A B C D 1 Vùng dữ liệu 2 Nguyên giá (COST) 260 3 Giá trị thanh lí   45 (Salvage) 4 Thời gian sd (Life) 7 5 6 Vùng tính toán 7 Năm Số KH KH Lũy kế GT còn lai 8 1 =SLN($B$2,$B$3,$ =Số KH 1 =NG­KHLK B$4) 9 2 Sau đó copy đến  =KHLK1 +KH 2 Sau đó copy đến  B14 D14 10 3 Sau đó copy đến  C14 11 4 12 5
 8. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ 3.2 Các phương pháp tính khấu hao. 3.2.1 Tính theo phương pháp khấu hao đều (Đường thẳng) Sau cùng ta được bảng sau:
 9. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ 3.2 Các phương pháp tính khấu hao. 3.2.2   Tính theo phương pháp kết toán giảm nhanh DB (Declining Balance Method) ­  Mức khấu hao của mỗi kì được xác định bằng cách nhân tỷ lệ khấu hao đã định trước Rate với giá trị khấu hao của tài sản. Theo phương pháp này số khấu hao sẽ giảm dần theo các năm, có thể áp dụng cho tài sản có giá trị hao mòn vô hình lớn do đó giá trị sử dụng giảm mạnh theo thời gian.
 10. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ 3.2 Các phương pháp tính khấu hao. 3.2.2   Tính theo phương pháp kết toán giảm nhanh DB (Declining Balance Method) ­ Giá trị khấu hao = (Nguyên Giá – Giá trị Kh luỹ kế)*tỷ lệ KH. Tỷ lệ KH = 1 – ((Salvage/cost)^(1/ Life)) Đối với năm đầu tiên, giá trị khấu hao được tính: Cost*Rate*Month/12 Đối với năm cuối, giá trị khấu hao được tính: ((Nguyên Giá – Giá trị Kh luỹ kế)*tỷ lệ KH*(12-Month)/12.
 11. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ 3.2 Các phương pháp tính khấu hao. 3.2.2   Tính theo phương pháp kết toán giảm nhanh DB (Declining Balance Method) a. Cú pháp hàm DB (Declining Balance Method) = DB(COST,SALVAGE,LIFE,PERIOD,MONTH)
 12. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ 3.2 Các phương pháp tính khấu hao. 3.2.2   Tính theo phương pháp kết toán giảm nhanh DB (Declining Balance Method) Trong đó: - Cost - Salvage - Life - Period: kì đơn vị tính khấu hao, nó phải cùng đơn vị tính với Life. - Month: là số tháng khấu hao của năm đầu tiên, nếu không nhập thông số này Excel sẽ xem thông số này bằng 12 tháng.
 13. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ 3.2 Các phương pháp tính khấu hao. 3.2.2   Tính theo phương pháp kết toán giảm nhanh DB (Declining Balance Method) b. Sử dụng Excel để giải bài toán Tại bất kì địa chỉ ô trên Excel ta lập công thức:         Số KH năm 1 = DB(260,45,7,1)= 57.72         Số KH năm 2 = DB(260,45,7,2)= 44.91         Số KH năm 3 = DB(260,45,7,3)= 34.94         Số KH năm 4 = DB(260,45,7,4)= 27.18         Số KH năm 5 = DB(260,45,7,5)= 21.15         Số KH năm 6 = DB(260,45,7,6)= 16.45         Số KH năm 7 = DB(260,45,7,7)= 12.8
 14. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ 3.2 Các phương pháp tính khấu hao. 3.2.2   Tính theo phương pháp kết toán giảm nhanh DB (Declining Balance Method) ­ Chúng ta có thể tổ chức trên bảng tính Excel để tính số khấu  hao, lũy kế khấu hao và giá trị còn lại hàng năm.  ­  Ta  thực  hiện  tạo  vùng  dữ  liệu  và  vùng  tính  toán  theo  bảng  sau:
 15. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ A B C D 1 Vùng dữ liệu 2 Nguyên giá (COST) 260 3 Giá trị thanh lí   45 (Salvage) 4 Thời gian sd (Life) 7 5 6 Vùng tính toán 7 Năm Số KH KH Lũy kế GT còn lai 8 1 =DB($B$2,$B$3,$ =Số KH 1 =NG­KHLK B$4,A8) 9 2 Sau đó copy đến  =KHLK1 +KH 2 Sau đó copy đến  B14 D14 10 3 Sau đó copy đến  C14 11 4 12 5
 16. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ 3.2 Các phương pháp tính khấu hao. 3.2.2   Tính theo phương pháp kết toán giảm nhanh DB (Declining Balance Method) Cuối cùng ta được bảng biểu như sau:
 17. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ 3.2 Các phương pháp tính khấu hao. 3.2.3      Tính theo phương pháp kết toán giảm nhanh kép DDB (Double Declining Balance Method) - Có những thiết bị mà giá trị sử dụng giảm rất nhanh theo thời gian để số khấu hao hàng năm phù hợp với giá trị tương ứng của thiết bị người ta tăng tỷ lệ khấu hao rate - Việc tính toán khấu hao theo phương pháp kế toán giảm nhanh kép ta dùng hàm DDB trong Excel để giải quyết.
 18. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ 3.2 Các phương pháp tính khấu hao. 3.2.3     Tính theo phương pháp kết toán giảm nhanh kép DDB (Double Declining Balance Method) Ví dụ : Máy ép của công ty DS có nguyên giá là 260 triệu đồng với thời gian khấu hao là 7 năm, giá trị thanh lý ước tính là 45 triệu đồng. Hãy tính số khấu hao, luỹ kế khấu hao, giá trị còn lại qua các năm theo phương pháp khấu hao kết toán giảm nhanh kép với tỷ suất KH 1.5.
 19. BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ 3.2 Các phương pháp tính khấu hao. 3.2.3     Tính theo phương pháp kết toán giảm nhanh kép DDB (Double Declining Balance Method) a. Cú pháp hàm DDB (Double -Declining Balance Method) = DDB(COST,SALVAGE,LIFE,PERIOD,FACTOR)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản