intTypePromotion=1

Những điều cần lưu ý khi trích khấu hao TSCĐ

Chia sẻ: Hanh My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
124
lượt xem
33
download

Những điều cần lưu ý khi trích khấu hao TSCĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ Phương pháp 1: Phương pháp khấu hao theo đường thẳng Khái niệm: Là phương pháp khấu hao mà tỉ lệ khấu hao và số khấu hao hàng năm không thay đổi theo suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Công thức: Mức khấu hao năm của TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ/ Số năm sử dụng Mức khấu hao tháng = Mức khấu hao năm/ 12 tháng Có thể xác định mức khấu hao năm của TSCĐ theo công thức: Mức khấu hao năm TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ x...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những điều cần lưu ý khi trích khấu hao TSCĐ

  1. Những điều cần lưu ý khi trích khấu hao TSCĐ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ Phương pháp 1: Phương pháp khấu hao theo đường thẳng Khái niệm: Là phương pháp khấu hao mà tỉ lệ khấu hao và số khấu hao hàng năm không thay đổi theo suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Công thức: Mức khấu hao năm của TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ/ Số năm sử dụng Mức khấu hao tháng = Mức khấu hao năm/ 12 tháng Có thể xác định mức khấu hao năm của TSCĐ theo công thức: Mức khấu hao năm TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao năm Trong đó Tỉ lệ khấu hao năm = 1/ Số năm sử dụng Phương pháp 2: Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh Khái niệm: Là phương pháp khấu hao mà mức khấu hao hàng năm giảm dần theo thứ tự những năm sử dụng. Công thức:
  2. Mức khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại của TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao nhanh Trong đó : Tỉ lệ khấu hao nhanh = ( 1/ Số năm sử dụng ) x Hệ số điều chỉnh Phương pháp 3 : phương pháp khấu hao theo lượng sản phẩm, dịch vụ. Khái niệm: Là phương pháp khấu hao mà mức khấu hao hàng tháng , hàng năm thay đổi phụ thuộc vào lượng sản phẩm, dịch vụ thực tế mà TSCĐ đã tạo ra. Công thức : Mức khấu hao hàng tháng = Lượng sản phẩm được tao ra trong tháng x mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm, dịch vụ Trong đó : Mức trích khấu hao bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm, dịch vụ = Nguyên giá TSCĐ/ Sản lượng theo công suất thiết kế. Mức khấu hao hàng năm = Tổng mức trích khấu hao của 12 tháng Hoặc : Mức khấu hao hàng năm = Lương sản phẩm, dịch vụ thực tế tạo ra trong năm x Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm , dịch vụ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2