intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Báo cáo tài chính - Chương 6 Đánh giá khái quát tình hình tài chính

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:4

234
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng trình bày: đánh giá qui mô tài sản, đánh giá cơ cấu tài sản & nguồn vốn cơ bản, hệ số nợ và hệ số đầu tư tài sản cố định. Các bạn tham khảo nhiều kiến thức qua bài giảng này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Báo cáo tài chính - Chương 6 Đánh giá khái quát tình hình tài chính

  1. CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
  2. Mục đích  Đánh giá sơ bộ về tình hình tài chính trên mọi mặt 2
  3. Nội dung  Đánh giá qui mô tài sản  Đánh giá cơ cấu tài sản & nguồn vốn cơ bản  Hệ số nợ (Hệ số tài trợ)  Hệ số đầu tư TSCĐ  Đánh giá khả năng thanh toán  Hệ số khả năng thanh toán tổng quát  Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn  Hệ số khả năng thanh toán nhanh  Đánh giá hiệu quả kinh doanh  Tỷ suất lợi nhuận thuần  ROE, ROA, ROI 3
  4. Kết thúc chương 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2