Bài giảng báo cáo tài chính

Xem 1-20 trên 1285 kết quả Bài giảng báo cáo tài chính
 • Bài giảng "Báo cáo tài chính" do Nguyễn Hoàng Phi Nam biên soạn cung cấp cho người học 2 nội dung chính: Giới thiệu về báo cáo tài chính, những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt87p bautroibinhyen12 07-01-2017 27 8   Download

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong các báo cáo tài chính mà các doanh nghiệp phải lập để cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng. Trước đây báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể được lập hoặc không tùy theo khả năng và điều kiện của doanh nghiệp, nhưng hiện tại.

  ppt19p doilan 26-01-2013 240 92   Download

 • Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược. Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ.

  ppt39p doilan 26-01-2013 123 36   Download

 • Nội dung của báo cáo tài chính & phân tích chỉ số tài chính nhằm trình bày về cơ bản về báo cáo tài chính, nguyên tắc dự phóng báo cáo tài chính. Sử dụng tiền và chứng khoán khả mại làm nút chặn. Sử dụng nợ dài hạn làm nút chặn.

  pdf39p red_12 19-05-2014 107 36   Download

 • Dự báo tài chính là dự báo các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và xác định nhu cầu vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh. Mục đích: Nhìn trước về tương lai của DN, chủ động trong kế hoạch tài chính tìm nguồn huy động vốn, tìm địa chỉ sử dụng vốn.

  ppt44p doilan 26-01-2013 159 34   Download

 • Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp nhằm trình bày về khái niệm báo cáo tài chính, vai trò của báo cáo tài chính, yêu cầu chung với báo cáo tài chính. Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 21 về trình bày báo cáo tài chính.

  pdf7p navy_12 22-05-2014 66 12   Download

 • Trong bài giảng Báo cáo tài chính và dòng tiền này, các bạn sẽ đi vào tìm hiểu kiến thức về các báo cáo tài chính, lợi nhuận kế toán khác dòng tiền, giá trị thị trường gia tăng – MVA và giá trị kinh tế gia tăng EVA.

  pdf13p vcnhutuy 04-04-2014 59 4   Download

 • "Bài giảng Hướng dẫn đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp" dành cho những người mới bắt đầu, bài giảng này sẽ giúp bạn đọc hiểu và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Cùng tham khảo nhé.

  pdf48p hoangdungtqc 13-06-2013 1110 385   Download

 • Sau khi học chương này sinh viên có thể: Có kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính doanh nghiệp: các quy định chung, các chuẩn mực có liên quan , các nguyên tắc và yêu cầu, các yếu tố cơ bản, nội dung,ý nghĩa của báo cáo tài chính... Có kỹ năng và trình bày báo cáo tài chinh1trong các quy định hiện hành. Hiểu được thông tin cơ bản trong báo cáo tài chính và đánh giá doanh nghiệp

  pdf30p namson94 20-07-2012 234 100   Download

 • Đánh giá mức độ rủi ro tín dụng trước khi ra quyết định cho vay. Dự báo triển vọng tài chính của doanh nghiệp. “Rung chuông cảnh báo” đối với các doanh nghiệp có cấu trúc tài chính quá rủi ro, để hạn chế những bất ổn cho nền kinh tế.

  ppt31p doilan 26-01-2013 224 80   Download

 • Bài giảng Giới thiệu các báo cáo tài chính - Chương 2 nhằm giúp bạn nắm bắt những vấn đề chung về BCTC, nội dung, cơ sở, phương pháp lập BCTC, phương pháp kiểm tra BCTC.

  pdf10p gackiem196 27-04-2011 239 78   Download

 • Báo cáo tài chính là các báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

  ppt42p doilan 26-01-2013 137 69   Download

 • Báo cáo kết quả kinh doanh, hay còn gọi là bảng báo cáo lãi lỗ, chỉ ra sự cân bằng giữa thu nhập và chi phí trong từng kỳ kế toán. Bảng báo cáo này phản ánh tổng hợp tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng loại trong một thời kỳ kế toán và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.

  ppt19p doilan 26-01-2013 189 58   Download

 • Tùy theo mỗi nước, có hệ thống báo cáo tài chính riêng, đồng thời các nước hiện nay cố gắng tuân thủ theo Hệ thống tiêu chuẩn tài chính quốc tế chung. Tại Việt Nam, hệ thống báo cáo tài chính bao gồm:

  ppt40p doilan 26-01-2013 93 44   Download

 • Bảng báo cáo này phản ánh tổng hợp tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng loại trong một thời kỳ kế toán và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Báo cáo còn được sử dụng như một bảng hướng dẫn để xem xét doanh nghiệp sẽ hoạt động thế nào trong tương lai.

  ppt34p doilan 26-01-2013 87 22   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày: đánh giá qui mô tài sản, đánh giá cơ cấu tài sản & nguồn vốn cơ bản, hệ số nợ và hệ số đầu tư tài sản cố định. Các bạn tham khảo nhiều kiến thức qua bài giảng này.

  ppt4p doilan 26-01-2013 129 17   Download

 • Kế toán là ngôn ngữ của doanh nghiệp Các công ty được yêu cầu là phải báo các các số liệu tài chính của mình theo các chuẩn mực kế toán Các công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán phải tuân thủ các quy định về báo cáo tài chính của Ủy ban chứng khoán

  pdf14p tab_12 29-07-2013 66 15   Download

 • Chương 3 Báo cáo tài chính trong nghiệp vụ kế toán nhằm trình bày về khái niệm và ý nghĩa của báo cáo tài chính, các yêu cầu và nguyên tắc lập và trình bày hệ thống báo cáo tài chính, hệ thống chuẩn mực tài chính.

  pdf31p top_12 18-04-2014 68 15   Download

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính nhằm trình bày về nghiên cứu hệ thống báo cáo tài chính, phân tích các tỷ suất tài chính. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf0p top_12 18-04-2014 46 12   Download

 • Khái niệm: báo cáo tài chính là báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

  ppt64p page_12 14-08-2013 62 11   Download

Đồng bộ tài khoản