Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Chia sẻ: Nguyễn Quốc đạt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
19
lượt xem
3
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ do TS. Nguyễn Quốc Tuấn biên soạn với các nội dung chính như: Các khái niệm cơ bản, các ràng buộc của mô hình quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Mô hình CSDL quan hệ<br /> Ths.Nguyễn Quốc Tuấn<br /> Bm. Mạng & HTTT<br /> <br /> 19/02/08<br /> <br /> Mô hình quan hệ<br /> <br /> 1<br /> <br /> Mô hình quan hệ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mô hình CSDL quan hệ (Relational Model)<br /> gọi tắt Mô hình quan hệ do E.F Codd (IBM)<br /> đưa ra năm 1970<br /> Đây là mô hình CSDL được sử dụng rất rộng<br /> rãi trong các HQTCSDL.<br /> <br /> 19/02/08<br /> <br /> Mô hình quan hệ<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> <br /> <br /> Các khái niệm cơ bản<br /> Các ràng buộc của mô hình quan hệ<br /> <br /> 19/02/08<br /> <br /> Mô hình quan hệ<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Quan hệ (Relation)<br /> Thuộc tính (Attribute)<br /> Miền giá trị (Domain)<br /> Bộ dữ liệu (Tuples)<br /> Lược đồ quan hệ (Relation Schema)<br /> Định nghĩa hình thức<br /> Các đặc trưng của quan hệ<br /> Một số ký hiệu<br /> <br /> 19/02/08<br /> <br /> Mô hình quan hệ<br /> <br /> 4<br /> <br /> Quan hệ (Relation)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Dữ liệu trong CSDL được tổ chức thành các<br /> bảng 2 chiều<br /> Mỗi bảng được gọi là một quan hệ<br /> <br /> 19/02/08<br /> <br /> Mô hình quan hệ<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản