Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
127
lượt xem
4
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể - kết hợp, thực thể, thuộc tính, mối kết hợp, lược đồ thực thể - kết hợp, thực thể yếu, thiết kế cơ sở dữ liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

CHƢƠNG II:<br /> <br /> MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT<br /> ER – Entity Relationship Model<br /> <br /> 24/09/2012<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung chi tiết<br /> trình thiết kế CSDL<br /> Mô hình thực thể - kết hợp<br />  Thực thể<br />  Thuộc tính<br />  Mối kết hợp<br />  Lƣợc đồ thực thể - kết hợp<br />  Thực thể yếu<br /> Thiết kế CSDL<br /> Ví dụ<br /> Quá<br /> <br /> 24/09/2012<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. Quá trình thiết kế CSDL<br /> Thế giới<br /> thực<br /> Tập hợp và Phân tích yêu cầu<br /> Các yêu cầu về dữ liệu<br /> <br /> Các yêu cầu về chức năng<br /> <br /> Phân tích chức năng<br /> <br /> Thiết kế quan niệm<br /> Các đặc tả chức năng<br /> Lược đồ quan niệm<br /> <br /> Độc lập HQT<br /> <br /> Thiết kế mức logic<br /> Lược đồ logic<br /> <br /> Thiết kế<br /> chương trình ứng dụng<br /> <br /> Phụ thuộc<br /> HQT cụ thể<br /> <br /> Thiết kế mức vật lý<br /> Lược đồ trong<br /> <br /> Chương trình ứng<br /> dụng<br /> 24/09/2012<br /> <br /> 3<br /> <br /> Quá<br /> <br /> trình làm việc có một CSDL<br /> <br /> Ý tưởng<br /> <br /> Thiết kế E/R<br /> <br /> Lược đồ<br /> quan hệ<br /> <br /> HQT CSDL<br /> quan hệ<br /> <br /> CSDL<br /> <br /> 24/09/2012<br /> <br /> 4<br /> <br /> II. Mô hình thực thể - liên kết<br /> Đƣợc<br /> <br /> dùng để thiết kế CSDL ở mức quan niệm<br /> Là một mô hình mô tả súc tích về các yêu cầu dữ liệu<br /> của ngƣời dùng.<br /> Bao gồm các mô tả chi tiết của:<br /> Tập thực thể (Entity Sets)<br /> Thuộc tính (Attributes)<br /> Mối quan hệ (Relationship) và các ràng buộc<br /> Lƣợc đồ dùng để đảm bảo tất cả các đòi hỏi của<br /> ngƣời sử dụng đều thỏa mãn  thiết kế cơ sở dữ<br /> liệu quan niệm tốt sẽ thuận lợi cho công việc tiếp<br /> sau<br /> 24/09/2012<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản