Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
121
lượt xem
3
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 trình bày về "Đại số quan hệ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các phép toán cập nhật: thêm, sửa, xóa, các phép toán đại số trên tập hợp, các phép toán đại số trên quan hệ, các phép toán quan hệ bổ sung,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

CHƯƠNG 4<br /> ĐẠI SỐ QUAN HỆ<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> 10/10/2012<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung chi tiết<br /> phép toán cập nhật: thêm, sửa, xóa<br /> Các phép toán đại số trên tập hợp<br /> Phép hợp<br /> Phép giao<br /> Phép trừ<br /> Tích đe cac<br /> Các phép toán đại số trên quan hệ<br /> Phép chiếu<br /> Phép chọn<br /> Phép chia<br /> Phép kết, phép kết tự nhiên<br /> Các sở dữ liệu toán quan hệ bổ sung<br /> Cơ phép<br /> Các<br /> <br /> 10/10/2012<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. Các phép toán trong mô hình quan hệ<br /> một số xử lý trên quan hệ NHÂN VIÊN<br /> Thêm mới một nhân viên<br /> Chuyển nhân viên tên Tùng sang phòng số 1<br /> Cho biết Họ tên, ngày sinh của các nhân viên có<br /> lương thấp hơn 30000.<br /> <br /> Xét<br /> <br /> TENNV<br /> <br /> HONV<br /> <br /> NS<br /> <br /> DIACHI<br /> <br /> GT<br /> <br /> LUONG<br /> <br /> PHG<br /> <br /> Tung<br /> <br /> Nguyen<br /> <br /> 12/08/1955<br /> <br /> 638 NVC Q5<br /> <br /> Nam<br /> <br /> 40000<br /> <br /> 5<br /> <br /> Hang<br /> <br /> Bui<br /> <br /> 07/19/1968<br /> <br /> 332 NTH Q1<br /> <br /> Nu<br /> <br /> 25000<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nhu<br /> <br /> Le<br /> <br /> 06/20/1951<br /> <br /> 291 HVH QPN<br /> <br /> Nu<br /> <br /> 43000<br /> <br /> 4<br /> <br /> Hung<br /> <br /> Nguyen<br /> <br /> 09/15/1962<br /> <br /> Ba Ria VT<br /> <br /> Nam<br /> <br /> 38000<br /> <br /> 5<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> 10/10/2012<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2 loại xử lý:<br /> Làm thay đổi cơ sở dữ liệu (cập nhật)<br /> Thêm, sửa, xóa<br /> Không làm thay đổi cơ sở dữ liệu (rút trích)<br /> <br /> Có<br /> <br /> Thực<br /> <br /> hiện các xử lý<br /> Đại số quan hệ: biểu diễn câu truy vấn dưới dạng<br /> biểu thức<br /> SQL (Structured Query Language)<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> 10/10/2012<br /> <br /> 4<br /> <br /> I. Các phép toán cập nhật<br /> (Insert): cho phép thêm một bộ vào quan hệ.<br /> Phép thêm có thể vi phạm ràng buộc dữ liệu => dữ<br /> liệu sẽ không được thêm vào.<br /> Xóa: (Delete): cho phép xóa một hay nhiều bộ giá trị<br /> của quan hệ. Phép xóa cũng có thể vi phạm ràng buộc<br /> Sửa (Update): cho phép thay đổi giá trị của một hay<br /> nhiều thuộc tính trong một bộ của quan hệ<br /> Sửa thuộc tính khóa chính, khóa ngoại<br /> Sửa thuộc tính thông thường: kiểu dữ liệu, miền giá<br /> trị,..<br /> Thêm<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> 10/10/2012<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản