intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cơ thân

Chia sẻ: 123968574 123968574 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

284
lượt xem
72
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kể tên theo lớp và chức năng của các cơ nội tại thành ngực Kể tên theo lớp các cơ lưng gáy Mô tả nguyên ủy, hướng đi, bám tận và tác dụng của các cơ thành bụng trước bên Mô tả và vẽ sơ đồ bao cơ thẳng bụng Kề tên và chức năng các cơ thành bụng sau Mô tả hình thể, nguyên ủy, bám tận và các cấu trúc của cơ hoành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ thân

 1. Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ Tr Khoa Y Bộ môn Giải phẫu CƠ THÂN ThS.BS. VÕ HUỲNH TRANG ThS.BS. VÕ HUỲNH TRANG
 2. Kể tên theo lớp và chức năng của các cơ nội tại thành ngực Kể tên theo lớp các cơ lưng gáy Mô tả nguyên ủy, hướng đi, bám tận và tác dụng của các cơ thành bụng trước bên Mô tả và vẽ sơ đồ bao cơ thẳng bụng Kề tên và chức năng các cơ thành bụng sau Mô tả hình thể, nguyên ủy, bám tận và các cấu trúc của cơ hoành
 3. THAØNH PHAÀN CÔ THAÂN THAØNH PHAÀN CÔ THAÂN NH CÔ THAÂN CÔ THAÂN Cô ngoaïii lai Cô ngoaï lai Cô thaønh Cô Cô löng ngöïc gaùy Cô noäii taïii Cô noä taï Cô hoaønh Cô hoaønh Cô thaønh Cô TB tröôùc Cô TB tröôùc buïng beân beân Cô TB sau Cô TB sau Cô ñaùy chaäu Cô ñaùy chaäu
 4. CÔ THAØNH NGÖÏC NH 3 lớp: - Ngoài: cơ gian sườn ngoài - Giữa: cơ gian sườn trong - Trong: cơ gian sườn trong cùng, cơ dưới sườn cơ ngang sườn cơ nâng sườn
 5. CƠ GIAN SƯỜN NGOÀI - Ng.ủy: Bờ dưới 11 xg sườn trên, các sợi chạy dọc xuống dưới ra trước. - Bám tận: Bờ trên các xg sườn ngay dưới - TK: TK gian sườn tương ứng - Động tác: nâng các xg sườn hít vào
 6. CƠ GIAN SƯỜN TRONG - Ng.ủy: Bờ dưới các xg sườn, sụn sườn chạy dọc xuống dưới ra sau. - Bám tận: Bờ trên các xg sườn ngay dưới - TK gian sườn tương ứng - Động tác: + 4-5 gian sườn trên nâng sườn hít vào + Các gian sườn dưới hạ sườn thở ra
 7. CƠ GIAN SƯỜN TRONG CÙNG - Ng.ủy: Rãnh sườn các xg sườn trên - Bám tận: Bờ trên xg sườn dưới - TK: TK gian sườn tương ứng
 8. CƠ DƯỚI SƯỜN - Ng.ủy: Từ bờ dưới các xg sườn - Bám tận: Bờ trên xg sườn thứ 2 hoặc 3 phía dưới - TK: TK gian sườn - Động tác: nâng sườn trợ giúp hít vào
 9. CƠ NGANG NGỰC - Ng.ủy: 1/2 dưới mặt sau xg ức & mỏm mũi kiếm - Bám tận: mặt sau các sụn sườn từ thứ 2, hoặc 3 đến thứ 6 - TK: TK gian sườn
 10. CƠ NÂNG SƯỜN - Ng.ủy: mỏm ngang các đs N7 – N11 - Bám tận: mặt ngoài các xg sườn kế cận, giữa củ & góc sườn - TK: nhánh sau gai sống từ C8 – N11 - Động tác: nâng sườn hít vào
 11. CÔ ÔÛ LÖNG 2 lớp: - Nông: xếp 3 lớp từ nông đến sâu: + Cơ thang, cơ lưng rộng + Cơ nâng vai, cơ trám + Cơ răng sau trên và dưới - Sâu: các cơ cạnh sống từ xg chẩm đến xg cùng, xếp 3 lớp từ nông đến sâu: + Cơ dựng sống + Cơ ngang gai + Cơ gian gai, cơ gian ngang
 12. LỚP NÔNG Cơ thang - Ng. ủy: đường gáy trên, ụ chẩm ngoài, mỏm gai C1 – N12 - Bám tận: 1/3 ngoài bờ sau xg đòn, trong trên mỏm cùng vai, mép trên bờ sau gai vai. - TK: dây phụ, đám rối C3 - Động tác: xoay xg vai vào gần cs, nâng & khép xg vai.
 13. LỚP NÔNG Cơ lưng rộng - Ng. ủy: Mỏm gai N6 – xg cùng, 1/3 sau mào chậu, 4 xg sườn cuối - Bám tận: rãnh gian củ xg cánh tay - TK: ngực lưng Є đám rối cánh tay - Động tác: duỗi, khép, xoay trong xg cánh tay.
 14. LỚP NÔNG Cơ nâng vai - Ng. ủy: Mỏm ngang C1-C6 - Bám tận: bờ trong xg vai - TK: lưng vai - ĐT: nâng xoay xg vai, nghiêng cổ. Cơ trám: trám bé & trám lớn - Ng. ủy: Mỏm gai C7-N5 - Bám tận: bờ trong xg vai - TK: lưng vai - ĐT: nâng, kéo xg vai vào trong.
 15. LỚP NÔNG Cơ răng sau trên - Ng.ủy: Mỏm gai C6-N2 - Bám tận: mặt ngoài 4 xg sườn trên - TK: 4 TK gian sườn trên - ĐT: nâng sườn lúc hít vào Cơ răng sau dưới - Ng.ủy: Mỏm gai N11-L3 - Bám tận: mặt ngoài 4 xg sườn cuối - TK: 4 TK gian sườn cuối - ĐT: hạ sườn.
 16. LỚP SÂU Cơ dựng sống - Cơ chậu sườn: + Chậu sườn TL + Chậu sườn ngực + Chậu sườn cổ - Cơ dài & cơ gai: + Dài ngực & gai ngực + Dài cổ & gai cổ + Dài đầu & gai đầu - Động tác: duỗi & nghiêng cs.
 17. LỚP SÂU Cơ ngang gai: bám từ mỏm ngang sang mỏm gai đs - Cơ nhiều chân: - Cơ xoay: xoay ngực, xoay cổ. - Cơ bán gai: bán gai ngực, bán gai đầu - Động tác: xoay cs.
 18. LỚP SÂU Cơ gian gai: bám giữa các mỏm gai Cơ gian ngang bám giữa các mỏm ngang - Động tác: gian gai duỗi cột sống Cơ gian ngang : duỗi và ngiêng cs ● TK cho cơ cạnh sống: TK gai sống
 19. CÔ HOAØNH NH Cô hoaønh C A B
 20. CÔ HOAØNH NH TT. Gaân Dc. Cung giöõa Dc. Cung trong D/ch Cung ngoaøi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2