intTypePromotion=1

ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI

Chia sẻ: Tu Khuyen Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
225
lượt xem
51
download

ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'động mạch chi dưới', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI

 1. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI CHI BS. LÊ QUANG TUYỀN BS. L BỘ MÔN GIẢI PHẪU
 2. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1­ MÔ TẢ ĐƯỢC GIỚI HẠN ĐỘNG MẠCH TỪNG VÙNG     CỦA CHI DƯỚI 2­ MÔ TẢ ĐƯỢC ĐƯỜNG ĐI, LIÊN QUAN CỦA ĐỘNG MẠCH     Ở TỪNG VÙNG: ĐÙI, CẲNG CHÂN TRƯỚC, CẲNG CHÂN SAU     VÙNG GAN CHÂN, MU CHÂN 3­ KỂ TÊN VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN CỦA CÁC PHÂN      NHÁNH CỦA CÁC ĐỘNG MẠCH ĐÙI, ĐỘNG MẠCH KHOEO     ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC, ĐỘNG MẠCH CHÀY SAU.
 3. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘ 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG ĐỘNG MẠCH L 4 CHẬU CHUNG ĐỘNG MẠCH CHẬU TRONG ĐỘNG MẠCH CHẬU NGOÀI
 4. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘ DÂY CHẰNG BẸN ĐỘNG MẠCH ĐÙI ĐỈNH TRÁM KHOEO ĐỘNG MẠCH KHOEO CÁCH NẾP KHOEO 3 cm ĐỘNG MẠCH CẲNG CHÂN
 5. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘ ĐỘNG MẠCH  ĐÙI 1­ NHÁNH  2­ NHÁNH  NÔNG SÂU 1­ ĐM ĐÙI 2­ ĐM GỐI  1­ ĐM MŨ 3­ ĐM THUỢNG  SÂU XUỐNG  CHẬU NÔNG  VỊ NÔNG 1­ ĐM MŨ  2­ ĐM MŨ  2­ ĐM THẸN ĐÙI NGOÀI ĐÙI TRONG  NGOÀI 3­ ĐM XUYÊN
 6. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘ 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.1- ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN: TM ĐÙI ĐM ĐÙI TK ĐÙI BẠCH HUYẾT ĐOẠN SAU DÂY ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN CHẰNG BẸN ((N-A-V-L) N-A-V-L)
 7. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘ 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.1- ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN: ĐỘNG MẠCH MŨ CHẬU NÔNG ĐỘNG MẠCH THƯƠNG VỊ NÔNG ĐỘNG MẠCH THẸN NGOÀI
 8. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘ 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.2- ĐOẠN TAM GIÁC ĐÙI: TAM GIÁC ĐÙI TAM GIÁC ĐÙI CẠNH NGOÀI: BỜ TRONG CƠ MAY CẠNH TRONG: BỜ TRONG CƠ KHÉP DÀI ĐÁY: DÂY CHẰNG BẸN ĐỈNH: CƠ MAY BẮT CHÉO CƠ KHÉP DÀI
 9. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘ 2- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 2.3- ĐOẠN TRONG ỐNG CƠ KHÉP: ĐỘNG MẠCH ĐÙI TĨNH MẠCH ĐÙI MẶT SAU: CƠ KHÉP DÀI- KHÉP LỚN THẦN KINH HIỂN MẶT TRƯỚC NGOÀI: CƠ RỘNG TRONG MẶT TRƯỚC TRONG: CƠ MAY ỐNG CƠ KHÉP ỐNG CƠ KHÉP
 10. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘ 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.3- PHÂN NHÁNH: 1­ ĐỘNG MẠCH ĐÙI SÂU 1­ ĐỘNG MẠCH ĐÙI SÂU ĐỘNG MẠCH ĐÙI ĐỘNG MẠCH MŨ ĐÙI NGOÀI ĐỘNG MẠCH XUYÊN ĐỘNG MẠCH MŨ ĐÙI TRONG 2­ ĐỘNG MẠCH 2­ ĐỘNG MẠCH GỐI XUỐNG GỐI XUỐNG
 11. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘ
 12. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘ 2- ĐỘNG KHOEO: 2.1- VỊ TRÍ: TAM GIÁC TRÊN: - CẠNH NGOÀI LÀ CƠ NHỊ ĐẦU - CẠNH TRONG LÀ CƠ BÁN GÂN BÁN MÀNG TAM GIÁC DƯỚI: HAI ĐẦU CƠ BỤNG CHÂN TRÁM KHOEO TRÁM KHOEO TK CHÀY- TM KHOEO- ĐM KHOEO
 13. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘ 2- ĐỘNG KHOEO: 2.1- VỊ TRÍ: THẦN KINH NGỒI THẦN KINH CHÀY THẦN KINH MÁC CHUNG ĐỘNG MẠCH KHOEO TĨNH MẠCH KHOEO VÙNG KHOEO VÙNG KHOEO (N­ V­ A) (N­ V­ A)
 14. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘ 2- ĐỘNG KHOEO: 2.2- PHÂN NHÁNH: ĐỘNG MẠCH GỐI TRÊN ĐỘNG MẠCH CƠ BỤNG CHÂN ĐỘNG MẠCH GỐI DƯỚI
 15. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘ 3- CẲNG CHÂN: 3.1- CẲNG CHÂN SAU: CUNG CƠ DÉP ĐỘNG MẠCH KHOEO ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC ĐỘNG MẠCH CHÀY SAU ĐỘNG MẠCH MÁC CƠ CHÀY SAU CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI
 16. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘ 4- BÀN CHÂN: 4.1- GAN CHÂN ĐOẠN CUNG ĐOẠN CHẾCH ĐỘNG MẠCH  ĐỘNG MẠCH  GAN CHÂN TRONG GAN CHÂN TRONG ĐỘNG MẠCH  ĐỘNG MẠCH  GAN CHÂN NGOÀII GAN CHÂN NGOÀ
 17. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘ 4- BÀN CHÂN: 4.1- GAN CHÂN: ĐỘNG MẠCH GAN ĐỐT BÀN NHÁNH ĐỘNG MẠCH XUYÊN CUNG ĐỘNG MẠCH CUNG ĐỘNG MẠCH
 18. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘ 3- CẲNG CHÂN: 3.2- CẲNG CHÂN TRƯỚC: ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC ĐỘNG MẠCH QUẶT NGƯỢC CHÀY TRƯỚC CƠ CHÀY TRƯỚC CƠ DUỖI CÁC NGÓN CHÂN DÀI ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC
 19. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘ ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC 4- BÀN CHÂN: ĐỘNG MẠCH  4.2- MU CHÂN: CỔ CHÂN TRONG ĐỘNG MẠCH  CỔ CHÂN NGOÀI ĐỘNG MẠCH  GAN CHÂN SÂU ĐỘNG MẠCH  MU ĐỐT BÀN
 20. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 4- BÀN CHÂN: 4.2- MU CHÂN: ÑỘNG MẠCH MU CHAÂN THẦN KINH MAÙC SAÂU
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2