intTypePromotion=3

Bài giảng Giới thiệu về đồ án môn học Nhập môn cơ sở dữ liệu - Vũ Tuyết Trinh

Chia sẻ: Sinh Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
56
lượt xem
4
download

Bài giảng Giới thiệu về đồ án môn học Nhập môn cơ sở dữ liệu - Vũ Tuyết Trinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Giới thiệu về đồ án môn học Nhập môn cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về yêu cầu của đề án môn học Nhập môn cơ sở dữ liệu đối với sinh viên, các chủ đề để làm đồ án,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các môn học Cơ sở dữ liệu dùng làm tài liệu tham khảo và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giới thiệu về đồ án môn học Nhập môn cơ sở dữ liệu - Vũ Tuyết Trinh

  1. Giới thiệu về đồ án môn học « Nhập môn cơ sở dữ liệu » Vũ Tuyết Trinh trinhvt@it-hut.edu.vn Bộ môn Các hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ thông tin Đại học Bách Khoa Hà Nội Mục đích { Củng cố kiến thức học ở trên lớp ¾ Liên quan đến một vài kiến thức của môn học này ¾ Lập trình { Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm ¾ Tổ chức nhóm ¾ Phân công công việc ¾ Họp nhóm và báo cáo định kỳ { Làm quen với cách viết báo cáo và trình bày ¾ Nộp báo cáo viết ¾ Trình bày kết quả trước lớp 1
  2. Các hướng lựa chọn { Phát triển ứng dụng (UD) z Thiết kế và cài đặt một hệ CSDL z Thực hiện theo nhóm từ 2-4 sinh viên { Tìm hiểu nguyên lý (NL) z Phân tích và cài đặt thử nghiệm thuật toán liên quan đến một vấn đề trong công nghệ CSDL z Thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm 2-3 sinh viên (UD1-2) Quản lý đào tạo { Quản lý thông tin đào tạo (~3 sv) z Lớp học, hệ đào tạo, chương trình đào tạo, môn học z Cập nhật thông tin về lớp, về hệ đào tạo, về chương trình đào tạo, tìm kiếm thông tin, thực hiện các thống kê, ... { Quản lý sinh viên (~3sv) z Sinh viên, lớp học, môn học, điểm thi, khen thưởng, kỷ luật z Cập nhật, tìm kiếm, thống kê 2
  3. (UD3) Quản lý phòng { Quản lý các thông tin về sử dụng phòng (~ 3 sv) z Phòng học, điều kiện phòng, cán bộ quản lý phòng, sử dụng phòng, ... z Cập nhật thông tin, đặt phòng, sửa đổi, ... (UD4) Quản lý thiết bị { Quản lý các thông tin về sử dụng thiết bị của đơn vị (~3 sv) z Các thiết bị, sử dụng, ... z Cập nhật, đặt sử dụng, ... 3
  4. (UD5) Quản lý lịch làm việc { Quản lý thông tin về các cuộc họp, hẹn, làm việc (~3 sv) z Thông tin các cuộc hẹn: nội dung, đối tượng, thời gian, địa điểm z Cập nhật, tìm kiếm, thống kê (UD6) Quản lý dự án { Quản lý các thông tin về hoạt động dự án (~3 sv) z dự án, đối tác, vật tư/thiết bị, ... z Cập nhật, theo dõi hoạt động, tìm kiếm, thống kê 4
  5. (UD7-8) Quản lý thư viện { Quản lý thông tin về sách, tài liệu, ... (~3 sv) z Sách, tạp chí, xuất/nhập sách, ... z Cập nhật, tìm kiếm, thống kê, ... { Quản lý các thông tin về bạn đọc... (~3sv) z Bạn đọc, đăng ký, mượn sách, ... z (UD9+) Quản lý * 5
  6. (NL1) Chuẩn hoá các quan hệ { từ tập các quan hệ biến đổi để sinh ra tập các quan hệ chuẩn hoá (~3sv) (NL2) Biến đổi sơ đồ thực thể - liên kết sang sơ đồ quan hệ { Từ sơ đồ thực thể liên kết của một ứng dụng, sinh ra sơ đồ quan hệ (~3sv) 6
  7. (NL2-3) Một số thuật toán kết nối { Nested loop joins z Tuple-based nested-loop join z Block-based nested-loop join z Ripple join { Hash joins z Classical hash join z Simple hash join z Hybrid hash join z Grace hash join (NL4-5) Các thuật toán aggregation { Các hàm: sum, max/min, count, average { Algorithms based on nested-loops (2sv) { Algorithms based on sorting (2sv) { Algorithms based on hashing (2sv) 7
  8. (NL6-7-8) Một số thuật toán tối ưu { Dynamic programming algorithm (2sv) { Simulated Annealing (2sv) { Two-phase optimization algorithm (2sv) { Genetic algorithm (2sv) { Rule-based optimization algorithm (3sv) (NL11-12-13) Tổ chức tệp { Cấu trúc B-Trees (2sv) { Tệp băm (hashed files) (2sv) { Tệp có chỉ số(2sv) 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản