intTypePromotion=3

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Chia sẻ: Dien_vi08 Dien_vi08 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
9
lượt xem
1
download

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hoàng Phi Nam

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM KHOA  KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Giới thiệu môn học: Hệ thống thông tin kế toán 2 GV: Nguyễn Hoàng Phi Nam Bộ môn Hệ Thống Thông Tin Kế Toán
 2. Vị trí của bộ môn trong chương trình Chuyên  ngành Ngành Cơ sở  ngành 2
 3. Kế toán tài chính Kế toán tài chính 1 Kế toán tài chính 2 Kế toán tài chính 3 Qui trình kế toán: Thủ công 3
 4. Ứng dụng CNTT trong công tác kế  toán Microsoft Excel Hệ thống thông  tin kế toán 1 4
 5. Ưu điểm của kế toán excel so  với kế toán thủ công? Tiết kiệm thời gian Chính xác Có thể sửa, xóa dễ dàng ...... 5
 6. Hạn chế của việc sử dụng Excel trong kế toán? Nhiều kế toán viên? Phân quyền? Báo cáo quản trị? ...... 6
 7. Phần mềm kế toán 7
 8. CSDL Kế  Toán Hệ quản trị  CSDL 8 8
 9. Mục tiêu môn học Kiến thức Kỹ năng Thái độ Giới thiệu tổng quan  Khởi  tạo  hệ  thống  Khả năng làm việc  về  hệ  thống  thông  tin  và  thiết  lập  cơ  sở  dữ  nhóm  kế toán liệu kế toán  Tính kỷ luật Trình  bày  quy  trình  Ứng  dụng  phần  Tính chuyên nghiệp kế toán trên  ứng dụng  mềm kế toán để xử lý  Tính chính xác  phần mềm kế toán  quy  trình  thương  mại  Giải  thích  các  khái  cơ bản niệm cơ sở dữ liệu kế  Thao  tác  các  bút  toán toán  cuối  kì  và  kết  Tự  tìm  hiểu  một  số  xuất  báo  cáo  trên  chủ  đề  liên  quan  đến  phần mềm phần mềm kế toán 9 9
 10. Nội dung môn học Chuyên đề 01 Tổng quan về Hệ thống thông tin kế toán Chuyên đề 02 Ứng dụng thực hành kế toán trên phần mềm Chuyên đề 03 Cấu trúc cơ sở dữ liệu Chuyên đề 04 Một số chủ đề liên quan đến phần mềm kế toán 10
 11. Phương pháp giảng dạy Diễn giải Thảo luận Làm mẫu 11
 12. Tài liệu https://sites.google.com/site/htttkt2tv Tài liệu tham khảo: Trần Thị Song Minh, Giáo trình kế toán máy, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, 2012 (Bản  In,  thư  viện  ĐH  Mở  TP.  HCM) Giáo trình Kế toán máy - kế toán doanh nghiệp, Cty cổ phần Misa Tài liệu Tổng quan về kế toán máy Thông tư 103/2005/BTC - tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán Marshall B. Romney & Paul J. Steinbart, Accounting Information Systems 12e edition, Pearson publisher (http://wps.prenhall.com/bp_romney_ais_12/182/46645/11941371.cw/index.html) 12
 13. 13
 14. Hệ thống thông tin kế toán 2 Số tín chỉ: 3 (45 tiết) Số buổi học: 10 buổi Số tiết mỗi buổi học: 4,5 tiết 14
 15. Phương pháp học TỰ  Kỹ năng  Kỹ năng TỰ  ĐỌC THỰC HÀNH 15
 16. 16
 17. Đánh giá Điểm quá trình (50%) Kiểm tra giữa kỳ trên máy (cá nhân) Bài tập mô phỏng / tìm hiểu PMKT (nhóm) Điểm (+/-) Kiểm tra kết thúc học phần (50%) Trắc nghiệm Câu hỏi ngắn Điểm số BT mô phỏng / tìm hiểu PMKT của từng SV chỉ được tính khi SV có tham gia kiểm tra giữa kỳ tại phòng máy. 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản