intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống thông tin kế toán 2

Xem 1-20 trên 419 kết quả Hệ thống thông tin kế toán 2
 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 1: Tiếp cận với phần mềm kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hệ thống thông tin kế toán, các cấp độ ứng dụng công nghệ thông tin vào kế toán, khởi tạo cơ sở dữ liệu kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p tieu_vu08 05-05-2018 117 7   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 2: Thiết lập hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo dữ liệu danh mục, ý nghĩa của mã hóa đối tượng danh mục, nhập số dư đầu vào hệ thống, quản lý phát hành hóa đơn từ hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p tieu_vu08 05-05-2018 56 4   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 1: Tiếp cận với phần mềm kế toán cung cấp cho người học các khái niệm, phân tích các thành phần của HTTTKT, tiếp cận phần mềm kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt52p dien_vi08 18-11-2018 41 4   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

  ppt17p dien_vi08 18-11-2018 40 2   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

  ppt10p dien_vi08 18-11-2018 34 0   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 2 Xây dựng các chính sách kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên nắm bắt cách thức và quy trình xây dựng các chính sách kế toán khi ứng dụng phần mềm kế toán, xây dựng nền tảng để chuẩn bị tổ chức bộ máy kế toán, xây dựng căn cứ đánh giá, lựa chọn và tổ chức sử dụng phần mềm kế toán.

  pdf12p wide_12 29-07-2014 332 43   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán P3 - Chương 2: Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm soát HTTTKT cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể hiểu biết khái niệm KSNB, nắm bắt cấu trúc hệ thống KSNB, tìm hiểu các thủ tục kiểm soát hệ thống kế toán trong môi trường xử lý bằng máy. Mời các bạn tham khảo.

  pdf23p thangnamvoiva22 03-10-2016 102 17   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán P3 - Chương 2: Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm soát hệ thống thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan kiểm soát nội bộ, các kiểm soát trong môi trường tin học hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p bautroibinhyen13 10-01-2017 84 8   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán P2 - Chương 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu kế toán trên SQL server 2008" trình bày các thành phần của một CSDL trên SQL Server, xây dựng CSDL kế toán đơn giản trên SQL Server. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p bautroibinhyen13 10-01-2017 55 5   Download

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được kết cấu thành ba chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương 2. Thực trạng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam. Chương 3. Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam.

  pdf285p hanh_tv30 24-04-2019 47 5   Download

 • "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán" trình bày các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán; sơ đồ dòng dữ liệu data Flow diagrams – DFD; lưu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p nguathienthan9 11-12-2020 43 5   Download

 • "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán – Chương 2: Cơ sở dữ liệu" cung cấp những kiến thức về một số khái niệm về cơ sở dữ liệu; mô hình cơ sở dữ liệu; mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc; mô hình cơ sở dữ liệu mạng; các yêu cầu đối với các nhà quản trị cơ sở dữ liệu...

  pdf36p kequaidan7 03-09-2020 27 3   Download

 • "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 2: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán" được biên soạn giúp người học hiểu được ý nghĩa của việc mô tả hệ thống thông tin kế toán bằng các công cụ; kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin kế toán bằng các công cụ sơ đồ dòng dữ liệu và lưu đồ tài liệu, lưu đồ hệ thống để đọc, hiểu và mô tả hệ thống; phân tích ưu nhược điểm của các công cụ mô tả.

  pdf12p kethamoi11 24-03-2021 38 2   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán P3 - Chương 2: Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm soát hệ thống thông tin" trình bày những hiểu biết khái niệm KSNB, nắm bắt cấu trúc hệ thống KSNB, tìm hiểu các thủ tục kiểm soát hệ thống kế toán trong môi trường xử lý bằng máy. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p bautroibinhyen13 10-01-2017 47 1   Download

 • "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán – Chương 2: Các chu trình kế toán" với các nội dung chu trình doanh thu; hệ thống bảng kê báo cáo nghiệp vụ; xử lý nghiệp vụ; chu trình chi phí; chu trình chuyển đổi; hệ thống kế toán chi phí; chu trình tài chính...

  pdf34p kequaidan7 03-09-2020 30 2   Download

 • Bài giảng môn Hệ thống thông tin kế toán 2: Phần 2 có nội dung trình bày về kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán, phát triển hệ thống thông tin kế toán. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 2 của tài liệu.

  pdf23p hoa_lan91 12-06-2014 160 17   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 4 trình bày các quy trình kế toán. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Trình bày các quy trình kế toán cơ bản (Quy trình bán hàng, quy trình mua hàng), đề xuất thủ tục kiểm soát ở các giai đoạn của từng quy trình.

  pdf37p kiepnaybinhyen_03 12-12-2015 75 8   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin hướng tích hợp bao gồm thiết kế và kiểm soát hệ thống kế toán trong môi trường máy, các quy trình kế toán cơ bản cũng như đánh giá kế toán máy qua các phần mềm kế toán. Bài giảng gồm có 6 chương, mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt đầy đủ nội dung của bài giảng.

  pdf10p kiepnaybinhyen_03 12-12-2015 123 7   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 6 trang bị cho người học những hiểu biết về tổ chức hệ thống thông tin kế toán. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Trình bày các công việc phân tích, thiết kế HTTTKT trong điều kiện tin học hóa, giải thích các công việc triển khai và vận hành HTTTKT trong điều kiện tin học hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p kiepnaybinhyen_03 12-12-2015 70 5   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 1 trình bày các kiến thức liên quan đến hệ thống thông tin kế toán hướng tích hợp. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Trình bày các quy trình kinh doanh cơ bản, giải thích sự cần thiết của việc tích hợp hệ thống thông tin, phân cấp mức độ tác động của công nghệ thông tin đến HTTTKT, giải thích vai trò của người kế toán hiện đại.

  pdf49p kiepnaybinhyen_03 12-12-2015 71 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1185 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống thông tin kế toán 2
p_strCode=hethongthongtinketoan2

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2