intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 6 Phát triển hệ thống thông tin kế toán

Chia sẻ: Đinh Miên | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:29

0
217
lượt xem
18
download

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 6 Phát triển hệ thống thông tin kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để có thể hiểu hệ thống thông tin kế toán là gì, bạn cần phải hiểu các khái niệm như: thế nào là hệ thống, thế nào là hệ thống thông tin và thế nào là hệ thống thông tin quản lý. Cùng tham khảo Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 6 Phát triển hệ thống thông tin kế toán để nắm bắt sự phát triển hệ thống thông tin kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 6 Phát triển hệ thống thông tin kế toán

 1. Chương 6 Phát triển HTTTKT 1
 2. Mục tiêu • Tổng quan về quá trình phát triển AIS • Các vấn đề liên quan đến các giai đoạn phát triển của AIS • Mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả của giai đoạn khảo sát sơ bộ, phân tích chi tiết AIS • Các giải pháp phát triển AIS • Vấn đề con người trong quá trình phát triển AIS • Mục tiêu, trình tự các công việc thực hiện trong giai đoạn thiết kế AIS
 3. AIS luôn thay đổi!! Nhu cầu thông tin Yêu cầu về lợi thế cạnh tranh Sự phát triển CNTT AIS Sự phát triển DN Thay đổi quá trình Yêu cầu luật pháp SXKD Giải quyết các vấn đề tồn tại của hệ Lý do • thống hiện hành (sai sót, nhiều rủi ro, phát triển ko hiệu quả…) Đáp ứng yêu cầu thông tin mới AIS • • Sự thay đổi của công nghệ
 4. Chu kì phát triển của AIS Nhu cầu thay đổi AIS Vận hành hệ thống Phân tích hệ Thực hiện hệ thống thống Thiết kế hệ thống
 5. Tiếp cận chu kì phát triển AIS • Chia nhỏ quá trình phát triển thành nhiều giai đoạn • Xác định mục tiêu mỗi giai đoạn • Xác định các công việc cụ thể và công cụ thực hiện của mỗi giai đoạn • Kết quả của mỗi giai đoạn • Thông tin phản hồi
 6. Các vấn đề liên quan đến phát triển AIS • Chiến lược phát triển của DN • Đặc điểm của quá trình sản xuất KD • Hệ thống xử lý kế toán • Môi trường CNTT trong doanh nghiệp
 7. Nhân sự tham gia phát triển hệ thống • Lãnh đạo DN: – Có thể đứng đầu nhóm phát triển để thuận lợi cho các hoạt động liên quan đến phát triển hệ thống • Người sử dụng hệ thống: – Các kế toán viên, người sử dụng AIS • Chuyên gia phân tích, tư vấn hệ thống: – Kiểm toán viên nội bộ, độc lập, chuyên gia phát triển hệ thống
 8. Phân tích hệ thống • Xem xét, đánh giá hệ thống hiện hành và đưa ra các giải pháp phát triển Phân tích hệ thống Phân tích chi Khảo sát sơ bộ tiết
 9. Khảo sát sơ bộ hệ thống Các công việc liên Các công việc liên quan đến chiến lược quan đến quá trình Mục tiêu: phát triển của DN SXKD của DN + Tìm hiểu hệ thống hiện hành + Khả năng hoàn thiện hệ thống + Các giải pháp hoàn thiện Các công việc liên Các công việc liên + Đánh giá tính khả thi quan đến hệ thống quan đến môi của giải pháp đề ra kế toán hiện hành trường CNTT của DN
 10. Các công việc của khảo sát sơ bộ • Liên quan đến chiến lược của DN – Tìm hiểu chiến lược phát triển của DN – Đánh giá sự phù hợp của hệ thống hiện hành với chiến lược phát triển của doanh nghiệp • Liên quan đến quá trình kinh doanh – Tìm hiểu quá trình kinh doanh hiện hành và những thay đổi cần thiết – Tác động của hệ thống mới đối với quá trình SXKD
 11. Các công việc của khảo sát sơ bộ • Liên quan đến hệ thống kế toán – Tìm hiểu hệ thống kế toán hiện hành – Những hạn chế của hệ thống hiện hành – Đề xuất thay đổi hoặc ứng dụng hệ thống mới – Đánh giá lợi ích và chi phí của giải pháp • Liên quan đến môi trường CNTT – Đánh giá tính khả thi của các giải pháp đề ra với môi trường CNTT hiện hành của DN  Thực chất của quá trình Khảo sát sơ bộ là thu thập thông tin về hệ thống
 12. Các công cụ khảo sát sơ bộ • Các kỹ thuật thu thập thông tin Công  Ưu điểm Nhược điểm cụ Phỏng  Làm rõ nhiều thông tin (why) Tốn nhiều thời gian vấn Xây dựng mối quan hệ tốt với  Ảnh hưởng của ý kiến cá nhân  người sử dụng hệ thống chủ quan Bảng  Tiết kiệm thời gian, chi phí Thông tin thu thập ít, không sâu câu hỏi Người trả lời có thời gian suy nghĩ Ko tạo sự quan tâm của người  phỏng vấn Quan  Làm sáng tỏ câu hỏi “How” Tốn nhiều thời gian sát Hiểu rõ sâu về hệ thống Tra cứu  Mô tả khái quát quá trình làm  Tốn nhiều thời gian tài liệu việc của hệ thống  Không sẵn có hoặc không dễ 
 13. Phân tích chi tiết • Mục tiêu: Xác định các yêu cầu đối với hệ thống Công việc Chiến lược của Hệ thống kế Quá trình kinh Công nghệ DN toán doanh thông tin Xác định các Xác định các Xác định các Xác định các yêu cầu yêu cầu về yêu cầu của yêu cầu về thông tin, yêu báo cáo, dữ quá trình kinh công nghệ cầu hệ thống liệu, chứng doanh khi (phần cứng, (HT) cho từ, sổ sách, thực hiện HT phương tiện chiến lược thủ tục kiểm truyền dẫn…) của DN soát HT
 14. Các yêu cầu của hệ thống • Thông tin – Xác định các thông tin hệ thống cần cung cấp • Kết xuất, báo cáo – Xác định nội dung, thời gian của các báo cáo cần thiết • Dữ liệu – Xác định nội dung dữ liệu cần thu thập, lưu trữ – Xác định các chứng từ cần có để thu thập các dữ liệu
 15. Các yêu cầu của hệ thống • Quá trình xử lý – Mô tả quá trình xử lý nghiệp vụ và xử lý dữ liệu dự kiến (làm cái gì, ai thự hiện, phương thức xử lý) • Kiểm soát – Các yêu cầu kiểm soát cần thiết của hệ thống • Các yếu tố giới hạn – Xác định các yếu tố giới hạn của hệ thống đưa ra • Cơ cấu tổ chức – Các yêu cầu thay đổi về cơ cấu tổ chức của DN
 16. Xác định ĐÚNG yêu cầu thật sự cho hệ thống là 1 vấn đề không đơn giản Yêu cầu được nhận dạng từ nhóm phân tích Yêu cầu của nhà quản lý Yêu cầu từ người sử Hệ thống được dụng thiết kế
 17. Kết quả của phân tích hệ thống • Không thay đổi – Do những vấn đề hiện tại không quan trọng • Cải tiến để hoàn thiện – Thay đổi dựa trên nền của hệ thống hiện hành • Thiết kế hệ thống mới – Phát triển một hệ thống mới
 18. Các chiến lược để phát triển AIS Chiến lược Click icon to add table Ưu điểm Nhược điểm Mua phần  Thời gian nhanh, chi  Khó đáp ứng hoàn  mềm kế toán phí thấp toàn yêu cầu của DN Tự thiết kế 1  Đáp ứng tối đa được  Mất nhiều thời gian, chi  hệ thống  yêu cầu AIS của DN phí, rủi ro cao Thuê ngoài  Đáp ứng được yêu cầu  Thời gian phát triển  thiết kế HT AIS của DN  lâu, chi phí cao Có chuyên gia giỏi Thuê ngoài  Tập trung cho hoạt  Mất kiểm soát thông  vận hành AIS động quan trọng khác tin Tiết kiệm thời gian, chi  Mất lợi thế cạnh tranh 
 19. Thiết kế AIS • Mục tiêu – Phác thảo bằng hình vẽ, mô hình các thành ph ần của AIS theo các yêu cầu của giai đoạn phân tích • Nội dung – Thiết kế báo cáo – Thiết kế dữ liệu cần thu thập – Thiết kế chứng từ và quá trình luân chuyển – Thiết kế tiêu chuẩn và lựa chọn các phần mềm xử lý – Thiết kế các thủ tục kiểm soát – Tổ chức nhân lực
 20. Thiết kế báo cáo Các chu trình Báo cáo theo các hoạt Báo cáo theo các đối động tượng/nguồn lực Bảng kê các hoạt động/sự Danh sách các đối kiện trong kỳ tượng/nguồn lực sử dụng Phân tích hoạt động theo đối Báo cáo tình trạng các đối tượng/nguồn lực liên quan tượng/nguồn lực • Nội dung: Thông tin báo cáo cung cấp • Thời gian: Mức độ kết xuất (hàng năm, quý, tháng, tuần…) • Mô tả hình vẽ • Hình thức (in ra hay không?) • Đối tượng sử dụng báo cáo
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2