intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính (2011) - Chương 7: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
7
download

Bài giảng Kế toán tài chính (2011) - Chương 7: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nội dung được trình bày trong chương 7 gồm có: Những vấn đề chung, kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán chênh lệch đánh giá tài sản, kế toán lợi nhuận chưa phân phối, kế toán các loại quỹ, trình bày trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính (2011) - Chương 7: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

  1. 10/14/2010 CHƢƠNG 7 KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Mục tiêu LOGO 1 Nhận biết khoản thuộc nguồn vốn chủ sở hữu-Nguồn gốc và mục đích sử dụng 2 Nắm vững nguyên tắc phân phối lợi nhuận 3 Kế toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến sự biến động của nguồn vốn CSH 4 Trình bày thông tin về nguồn vốn chủ sở hữu trên BCTC Nội dung LOGO Những vấn đề chung Kế toán nguồn vốn kinh doanh Kế toán chênh lệch đánh giá tài sản Kế toán lợi nhuận chưa phân phối Kế toán các loại quỹ Trình bày trên báo cáo tài chính 1
  2. 10/14/2010 Những vấn đề chung LOGO Định nghĩa:  Vốn chủ sở hữu: là giá trị vốn của DN VCSH = Tài sản - Nợ phải trả  Bao gồm: • Vốn góp ban đầu của chủ sở hữu • Vốn bổ sung từ lợi nhuận trong quá trình KD • Chênh lệch đánh giá lại TS, chênh lệch tỉ giá hối đoái chưa xử lý • Các loại quỹ • Thặng dư vốn cổ phần • Giá trị cổ phiếu quỹ Kiểm soát nội bộ LOGO Các biện pháp kiểm soát  Kiểm tra việc thực hiện quy trình thủ tục tăng vốn đúng với quy định của DN  Xây dựng và thực hiện quy chế quản lý và sử dụng đối với từng loại quỹ-chú ý quan tâm đến hình thức sở hữu vốn để xây dựng quy chế  Tổ chức xây dựng công tác ghi chép ban đầu, quy trình luân chuyển, ghi chép chi tiết và tổng hợp cho các nghiệp vụ phát sinh Kế toán nguồn vốn kinh doanh LOGO Nguồn vốn kinh doanh là số vốn ban đầu do các chủ sở hữu đóng góp và được bổ sung trong quá trình kinh doanh dưới nhiều hình thức khác nhau (như trích từ lợi nhuận, các khoản được biếu tặng, viện trợ không hoàn lại, xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản hoặc được bổ sung từ các quỹ,…) 2
  3. 10/14/2010 Kế toán nguồn vốn kinh doanh LOGO Tài khoản sử dụng: 411-Nguồn vốn kinh doanh SDĐK:XXX Hoàn trả vốn chủ Nhận vốn chủ sở sở hữu hữu SDCK:XXX Chứng từ sử dụng:  Biên bản bàn giao  Biên bản góp vốn  Phiếu thu… Kế toán nguồn vốn kinh doanh LOGO Trả vốn cho chủ sở hữu 411 111,112,211,… 421 Nhân vốn kinh doanh 421 Xử lý lỗ giảm Bổ sung nguồn vốn KD nguồn vốn KD từ lợi nhuận sau thuế 414,415,441 Bổ sung NVKD từ 412 các quỹ, nguồn khác Xử lý CL đánh giá 412 lại TS ghi giảm Xử lý CL đánh giá lại NVKD TS ghi tăng NVKD Kế toán cổ phiếu và phiếu quỹ LOGO Cổ phiếu quỹ  là cổ phiếu đã phát hành và được chính tổ chức phát hành mua lại 419-Cổ phiếu quỹ SDĐK:XXX Trị giá cổ phiếu Trị giá thực tế cổ phiếu quỹ quỹ khi mua vào đƣợc tái phát hành/ chia cổ tức/hủy bỏ SDCK:XXX 3
  4. 10/14/2010 Kế toán cổ phiếu và cổ phiếu quỹ LOGO 111,112 419 421 4111 Trả cổ tức bằng MG Phát hành CP Giá thực tế CP quỹ MG Giá mua lại CP 4112 thực quỹ 111,112 tế 4112 CL giá phát Tái phát hành Chênh hành > MG CP quỹ lệch 411 Hoàn vốn/hủy CP Hủy bỏ CP quỹ ngay tại ngày mua Kế toán lợi nhuận chƣa phân phối LOGO Lợi nhuận kế toán:  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh • LN từ HĐ sản xuất kinh doanh • LN từ HĐ tài chính  Lợi nhuận từ hoạt động khác: • Thanh lý TS • Thu hồi nợ đã xóa sổ… Kế toán lợi nhuận chƣa phân phối LOGO Tài khoản sử dụng 421-Lợi nhuận chƣa phân phối - Số lỗ về hoạt động -Số lãi về hoạt động kinh kinh doanh của DN doanh - Phân phối lãi -Xử lý số lỗ SDCK: Số lỗ hoạt động SDCK: Lợi nhuận còn lại kinh doanh chƣa xử lý chƣa phân phối/chƣa sử cuối kì dụng 4
  5. 10/14/2010 Sơ đồ kế toán LOGO Tạm phân phối lợi nhuận của năm nay 421(2) 111,112,338… 911 (2a)Tạm chia lãi (1)Kết chuyển lãi cho nhà đầu tƣ trong kì 414,415,418,431 (2b)Tạm trích lập quỹ Sơ đồ kế toán LOGO Khi báo cáo quyết toán năm trước được duyệt 421(1) 111,112,338… Chia thêm lãi cho các nhà đầu tƣ 414,415,418,431 Trích lập thêm quỹ doanh nghiệp 411 Bổ sung nguồn vốn kinh doanh Kế toán các loại quỹ LOGO Quỹ đầu tư phát triển: Mục đích:  Đầu tư mở rộng và phát triển kinh doanh  Đổi mới máy móc thiết bị, nghiên cứu tiến bộ KT  Đổi mới trang thiết bị và điều kiện làm việc  Nghiên cứu khoa học, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên…  Đầu tư phát triển một doanh nghiệp NN khác 5
  6. 10/14/2010 Kế toán các loại quỹ LOGO Quỹ đầu tƣ phát triển 414 411 421 Bổ sung nguồn Trích lập quỹ từ vốn kinh doanh lợi nhuận 111,112 Nộp lên cấp trên theo quy định Kế toán các loại quỹ LOGO Quỹ dự phòng tài chính Mục đích:  Bù đắp tổn thất thiệt hại trong quá trình KD  Bù đắp khoản lỗ của cty theo quyết định của hội đồng quản trị… 415 111,112,411 421 Sử dụng quỹ dự Trích lập quỹ từ phòng tài chính lợi nhuận LOGO Trình bày trên báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán  Nguồn vốn  Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 4111  Thặng dư vốn cổ phần: 4112 dư Nợ ghi âm () , dư Có ghi dương  Vốn khác của chủ sở hữu: 4118  Cổ phiếu quỹ:ghi số âm () Thuyết minh báo cáo tài chính 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2