intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán tài chính

Xem 1-20 trên 2484 kết quả Bài giảng Kế toán tài chính
 • Bài viết này giới thiệu trò chơi mô phỏng Lập kế hoạch tài chính và ứng dụng của trò chơi nay trong giảng dạy các môn học Tài chính, kế toán. Trò chơi mô phỏng tái tạo một môi trường kinh doanh thực tế cho phép người học đảm nhận các vai trò khác nhau khi họ phân tích tình huống và đưa ra quyết định.

  pdf14p vithales 20-04-2022 9 1   Download

 • giới thiệu nội dung về : hệ thống thông tin tiếp thị - bán hàng, hệ thống thông tin quản lý sản xuất, hệ thống thông tin quản lý nhân lực, hệ thống thông tin tài chính – kế toán, hệ thống thông tin quản lý văn phòng. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf28p redrose24 21-04-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chương 3: Kiểm toán chu kỳ mua hàng - thanh toán (TS. Nguyễn Thị Thanh Phương) cung cấp cho học viên những kiến thức về mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu kỳ mua hàng – thanh toán; các thủ tục kiểm soát nội bộ và khảo sát kiểm soát; các thử nghiệm cơ bản; tổng hợp kết quả kiểm toán chu kỳ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt39p flynn_beret 04-04-2022 6 0   Download

 • Các bạn hãy tham khảo và tải về “Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 năm 2020-2021 - Trường THCS Giảng Võ” sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

  pdf1p wanglinkai_2005 30-03-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 Tổng quan về kế toán quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, bản chất của kế toán quản trị; Đối tượng và phương pháp của kế toán quản trị; Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính; Tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

  ppt24p luuthilinhchi 28-03-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Kế toán công: Phần 1 có nội dung trình bày về tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp; kế toán tiền, đầu tư tài chính, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa và tài sản cố định; kế toán các khoản thanh toán; kế toán nguồn kinh phí, nguồn vốn và quỹ cơ quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf158p chenlinong_0310 23-02-2022 9 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kế toán công: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán các khoản thu; kế toán các khoản chi và xác định kết quả; kế toán chi phí quản lý của hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán; nguyên tắc và trách nhiệm về lập, nộp báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf125p chenlinong_0310 23-02-2022 14 3   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về khái niệm và bản chất của kế toán quản trị trong doanh nghiệp; so sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; phân loại chi phí sản xuất kinh doanh; nội dung cơ bản của kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf61p chenlinong_0310 23-02-2022 15 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kế toán máy: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán tài sản cố định; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán mua hàng và công nợ phải trả; kế toán bán hàng và công nợ phải thu; thao tác phần hành kế toán bán hàng và công nợ phải thu trên phần mềm kế toán; kế toán thuế; thao tác phần hành kế toán thuế trên phần mềm kế toán; kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf101p chenlinong_0310 23-02-2022 13 1   Download

 • "Bài giảng Kế toàn tài chính 3: Phần 1" có nội dung trình bày về kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; nhiệm vụ kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán các khoản nợ phải trả; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf125p chenlinong_0310 23-02-2022 6 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Kế toàn tài chính 3: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả trong các doanh nghiệp xây lắp và thương mại; kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh thương mại; báo cáo tài chính doanh nghiệp; một số quy định chung về báo cáo tài chính doanh nghiệp; lập Bảng cân đối kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf133p chenlinong_0310 23-02-2022 10 1   Download

 • Giáo trình Anh văn chuyên ngành Kế toán (English for accounting) gồm 18 bài với thời lượng 60 tiết được sử dụng làm phương tiện giảng dạy cho giáo viên và học tập cho sinh viên. Giáo trình được sắp xếp theo các chủ đề như: kinh tế, tiền tệ, tài chính - ngân hàng, kiểm toán, marketing và kinh doanh quốc tế. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 9 unit. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf35p cucngoainhan6 07-02-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 1: Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động; tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ; phân tích sơ bộ báo cáo tài chính; đánh giá rủi ro và xác lập mức trọng yếu; nội dung, lịch trình và phạm vi thực hiện các thủ tục kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt20p tanmocphong 19-01-2022 32 1   Download

 • Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán chi phí (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về mục đích và chức năng của kế toán chi phí; phân biệt Kế toán chi phí, Kế toán tài chính, và Kế toán quản trị; quá trình vận động của chi phí trong công ty sản xuất; kế toán chi phí trong môi trường cạnh tranh toàn cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf5p tanmocphong 19-01-2022 9 0   Download

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về giai đoạn tiền kế hoạch kiểm toán; giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán; phân bố thời gian quy trình kiểm toán báo cáo tài chính; thiết kế chương trình kiểm toán chi tiết;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt79p tanmocphong 19-01-2022 25 3   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Bài 1: Tổng quan về kế toán là giúp các bạn có thể trình bày được định nghĩa kế toán, bốn nhiệm vụ của kế toán. Giải thích được một số từ ngữ quan trọng: kế toán tài chính, kế toán quản trị; kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết, nghiệp vụ kinh tế, đối tượng kế toán. Nhận thức được tầm quan trọng công tác kế toán đối với sự phát triển kinh tế;...

  pdf33p hoaanhdao709 19-01-2022 18 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng, nhận diện những sai sót, hạn chế tồn tại trong công tác kế toán tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục, như “bài học” cho các hợp tác xã khác trong và ngoài tỉnh. Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để phân tích số liệu từ mẫu khảo sát 58 hợp tác xã trên địa bàn.

  pdf9p vishivnadar 17-01-2022 23 2   Download

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về quản trị doanh nghiệp; quản trị nhân sự, kỹ thuật công nghệ trong doanh nghiệp; quản trị chi phí, kết quả kinh doanh và chính sách tài chính trong doanh nghiệp; công tác kiểm soát trong doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p caphesuadathemtieu 06-01-2022 7 0   Download

 • Bài viết nhằm mục đích xác định những yếu tố tác động đến thái độ học tập của sinh viên khoa Kế Toán - Tài Chính - Ngân Hàng (KT-TC-NH), trường Đại học Công Nghệ TP. HCM (HUTECH). Từ đó, đưa ra những hàm ý quản lý cho Khoa trong việc thúc đẩy thái độ học tập tích cực cho sinh viên, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đại học.

  pdf5p vizhangyiming 22-12-2021 15 0   Download

 • Động lực học tập của sinh viên chịu tác động bởi các nhóm nhân tố thuộc về nhà trường, nhân tố thuộc về gia đình và nhân tố thuộc về đặc tính cá nhân của sinh viên đó. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng (KT-TC-NH), trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

  pdf5p vizhangyiming 22-12-2021 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1285 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Kế toán tài chính
p_strCode=baigiangketoantaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2