intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 3 - TS. Trần Văn Tùng

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
220
lượt xem
81
download

Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 3 - TS. Trần Văn Tùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Kế toán mua bán hàng hoá thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu nghiên cứu chương này gồm các vấn đề sau: quy trình luân chuyển hàng hóa, các phương thức tiêu thụ; vai trò, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán mua bán hàng hóa; phương pháp tính giá hàng hóa, lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tồn kho.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 3 - TS. Trần Văn Tùng

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Năm 2011 TS.Trần Văn Tùng 1
 2. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 3 Mục tiêu nghiên cứu -Quy trình luân -PP tính giá HH. - Vai trò, nhiệm chuyển hàng -Lập ctừ kế toán. vụ, nguyên tắc hóa. -Ghi sổ kế toán. kế toán mua bán - Các phương -Lập báo cáo tồn hàng hóa thức tiêu thụ kho 2
 3. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 2 Nội dung chính Tổng quan Kế toán Mua hàng Kế toán bán hàng 1. Nội dung 2. Ví dụ minh họa 3
 4. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 3.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG TRONG NƯỚC 3.1.1. Khái niệm, nguyên tắc (1) Khái niệm: Hoạt động mua bán hàng trng nước là hoạt động nội thương nhằm thực hiện quá trình luân chuyển hàng hóa từ nơi sx đến nơi tiêu dùng hoặc tiếp tục sx. Đối tượng của hđộng mua bán HH trong nước là các loại hàng hóa. 4
 5. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 3.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG TRONG NƯỚC 3.1.1. Khái niệm, nguyên tắc (1) Khái niệm: Thương nhân tham gia: các cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký hoạt động TM. Các phương thức thực hiện: bán buôn; bán lẻ HH; cung ứng các dịch vụ TM; hđộng xúc tiến thương mại. 5
 6. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 3.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG TRONG NƯỚC 3.1.1. Khái niệm, nguyên tắc (2) Các nguyên tắc: HH mua vào được tính theo giá gốc. Khi giá trị thuần thực hiện < giá gốc phải lập dự phòng giảm giá số HH đó. Đối với HH tồn kho: - HH mua vào phải hạch toán riêng trị giá HH mua và chi phí mua hàng. Cuối kỳ phải phân bổ chi phí mua hàng cho hàng bán ra. 6
 7. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 3.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG TRONG NƯỚC 3.1.1. Khái niệm, nguyên tắc (2) Các nguyên tắc: Đối với HH tồn kho: - HH xuất kho phải tuân thủ nguyên tắc nhất quán. Doanh thu ghi nhận phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp. 7
 8. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 3.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG TRONG NƯỚC 3.1.2. Nhiệm vụ của kế toán (6 nv) Tuân thủ các nguyên tắc kế toán; chấp hành đúng chế độ chứng từ, sổ sách kế toán trong hạch toán mua bán HH. Phản ánh đúng giá vốn HH NKho và HH tiêu thụ, làm cơ sở xđịnh KQKD trong kỳ. Phản ánh tình hình biến động HH cả về mặt hiện vật và giá trị. 8
 9. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 3.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG TRONG NƯỚC 3.1.2. Nhiệm vụ của kế toán (6 nv) Ghi nhận kịp thời dthu phát sinh & các khoản làm giảm Dthu. Theo dõi CP mua hàng phát sinh trong kỳ và phân bổ phù hợp. Thực hiện lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định. 9
 10. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 3.2. KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA 3.2.1. Khái niệm Mua hàng là giai đoạn đầu của quá trình lưu chuyển HH; là khâu kết nối từ SX đến tiêu dùng. Vốn HH là vốn chủ yếu của DNTM, do vậy mua hàng cần: chất lượng, giá mua rẻ, chi phí mua thấp. Các phương thức mua hàng: (2 PT) (1) Mua hàng trực tiếp. (2) Mua hàng theo phương thức chuyển hàng. 10
 11. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 3.2. KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA 3.2.2. Nguyên tắc tính giá Tính giá hàng nhập kho. GIÁ NHẬP = GIÁ MUA - CÁC KHOẢN KHO TRÊN HĐ GIẢM TRỪ -CK TM -Giảm giá HB -Hàn bán trả lại 11
 12. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 3.2. KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA 3.2.2. Nguyên tắc tính giá Chi phí mua hàng gồm: (1) Chi phí vận chuyển. (2) Chi phí bảo quản từ nơi mua về kho. (3) Chi phí thuê kho bãi. (4) Dịch vụ phí và lệ phí. (5) Chi phí cho nhân viên thu mua. (6) Khoản hao hụt tự nhiên trong định mức. 12
 13. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 3.2. KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA 3.2.3. Điều kiện ghi nhận Chỉ ghi nhận vào TK 156 đối với HH có lưu chuyển quan kho. HH nhận giữ hộ ghi vào TK đơn 002 – Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công; hoặc TK 003 – Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược. Không hạch toán vào TK 156 khi mua HH về dùng cho hđộng SXKD. Kế toán HH cần phải theo dõi chi tiết. 13
 14. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 3.2. KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA 3.2.3. Điều kiện ghi nhận Khi hàng về trước nhưng chưa có chứng từ, kế toán phải nhập kho theo giá tạm tính. Khi nhận được chứng từ sẽ điều chỉnh theo giá thực tế. Khi chứng từ mua hàng về trước mà cuối kỳ hàng vẫn chưa về kho hoặc chưa nhập kho thì ghi vào TK hàng mua đang trên đường đi. 14
 15. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 3.2. KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA 3.2.3. Điều kiện ghi nhận Chi phí mua hàng là gì? Cuối tháng phải tiến hành phân bổ CP mua hàng cho số hàng báo ra trong kỳ: CP mua CP mua + CP mua Trị giá (SL) hàng phân hàng tồn đầu kỳ hàng PS trong kỳ bổ cho = X hàng xuất hàng bán + Trị giá (SL) hàng Trị giá (SL) hàng xuất bán thực còn tồn cuối kỳ bán thực tế trong kỳ tế trong kỳ ra 15
 16. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 3.2. KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA 3.2.4. Chứng từ kế toán Hóa đơn hoặc hóa đơn kiêm phiếu xuất kho. Biên bản kiểm nghiệm hàng hóa. Phiếu giao nhận hàng. Phiếu nhập kho hàng hóa. Các chứng từ khác liên quan. 16
 17. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 3.2. KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA 3.2.5. Sổ kế toán Sổ tổng hợp: Sổ Nhật ký; Sổ Cái (tùy theo hình thức kế toán. Các Sổ chi tiết: + Sổ chi tiết vật liệu, SP, hàng hóa. + Thẻ kho. + Thẻ quầy hàng. 17
 18. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 3.2. KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA 3.2.6. Tài khoản sử dụng TK 156 – hàng hóa - Đặc điểm: TK có số dư Bên Nợ. - Quy tắc ghi: Tăng ghi Nợ; Giảm ghi Có. - TK 156 có 3 TK cấp 2: + TK 1561 – Giá mua HH. + TK 1562 – CP mua HH. + TK 1567 – HH BĐS đầu tư. TK 151 – Hàng mua đang đi trên đường. TK 611(2) – Mua hàng (áp dụng cho PP kiểm kê định kỳ). 18
 19. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 3.2. KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA 3.2.7. Phương pháp hạch toán 3.2.7.1.Theo PP kê khai thường xuyên: A.DN áp dụng thuế GTGT theo pp khấu trừ: (1) Mua HH nhập kho. (2) Mua HH chuyển thẳng gửi bán hoặc bán thẳng không qua kho. (3) HH về nhập kho đến cuối tháng chưa có hóa đơn. 19
 20. Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Chương 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC TRONG NƯỚC 3.2. KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA 3.2.7. Phương pháp hạch toán 3.2.7.1.Theo PP kê khai thường xuyên: A.DN áp dụng thuế GTGT theo pp khấu trừ: (4) Khi nhận được chứng từ, hóa đơn (4.1) Giá tạm NK < giá thực tế. (4.2) Giá tạm NK > giá thực tế. (5) Trị giá bao b ì luân chuyển đi kèm tính riêng. 20
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản