intTypePromotion=1

Bài giảng Khung kế hoạch giáo dục môn Hóa học lớp 10

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:18

0
28
lượt xem
3
download

Bài giảng Khung kế hoạch giáo dục môn Hóa học lớp 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Khung kế hoạch giáo dục môn Hóa học lớp 10" hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT. Theo đó, nhiều nội dung học sẽ được tinh giản, khuyến khích học sinh tự học, tự làm, hoặc tích hợp thành một bài; hoặc chỉ chú trọng dạy một nội dung nào đó…Việc điều chỉnh nội dung dạy học này nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Khung kế hoạch giáo dục môn Hóa học lớp 10

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HÓA HỌC BAN CƠ BẢN  (Theo Công văn số 3280/BGDĐT­GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ)
 2. NĂM HỌC 2020­2021 ­  Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020 – 2021 của Bộ  GD­ ĐT, của Sở GD­ĐT tỉnh Khánh Hòa. ­  Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020­2021 của Trường THPT Phạm Văn Đồng. ­  Tổ Hoá Sinh KTN xây dựng khung kế hoạch giáo dục bộ môn Hóa học theo chương trình sách giáo   khoa cơ bản năm học  2020­2021 như sau: MÔN HÓA HỌC – LỚP 10 I. Mục tiêu ­Theo tinh thần công văn số  3280/BGDĐT­GDTrH về  việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp   THCS, THPT. Theo đó, nhiều nội dung học sẽ được tinh giản, khuyến khích học sinh tự  học, tự  làm, hoặc tích hợp thành một   bài; hoặc chỉ  chú trọng dạy một nội dung nào đó…Việc điều chỉnh nội dung dạy học này nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả  Chương trình giáo dục phổ  thông (CTGDPT) hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và bảo đảm   thực hiện chương trình trong điều kiện dịch Covid­19 vẫn diễn biến phức tạp. ­“Không kiểm tra, đánh giá  đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy; đọc thêm; không làm; không thực   hiện; không yêu cầu; khuyến khích học sinh tự học; khuyến khích học sinh tự đọc; khuyến khích học sinh tự làm; khuyến khích   học sinh tự thực hiện”,  II. Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục môn học Cả năm: 35 tuần (70 tiết) Học kì I:  18 tuần (36 tiết) Học kì II: 17 tuần (34 tiết)
 3. CHỦ ĐỀ/ BÀI MẠCH NỘI DUNG  YÊU CẦU CẦN  HƯỚNG DẪN  GHI CHÚ KIẾN THỨC Đ ẠT THỰC HIỆN STT (Thời lượng;  hình thức tổ chức) Ôn tập đầu năm 1. Kiến thức cần  ­   Ôn   lại   các   kiến  Thời lượng: 2 tiết. năm thức   về   nguyên   tử,  Hình thức tổ chức:  2. Bài tập nguyên   tố   hóa   học,  ­ Câu hỏi vấn đáp,  hóa trị, định luật bảo  hoạt động nhóm toàn khối lượng, mol,  1 tỉ   khối   hơi,   dung  dịch,   phân   loại   hợp  chất   vô   cơ,   bảng  tuần hoàn các nguyên  tố hóa học. 1,2.  Chủ   đề   1:  1. Thành phân cấu  ­ Kí hiệu, khối lượng  Thời lượng: 2 tiết. * Khuyến khích  Thành   phần   nguyên  tạo của nguyên tử và   điện   tích   của  Hình thức tổ chức:  học sinh tự đọc: tử. 2. Kích thước, khối  electron,   proton   và  ­ Dạy học tại lớp.  ­Mục I.1.a. Sơ đồ  Hạt nhân ngtử  ­ ngtố  lượng của nguyên  nơtron. Tích hợp bài 1 và bài  thí nghiệm phát  hóa học tử ­   Sự   liên   quan   giữa  2 thành 1 chủ đề. hiện ra tia âm cực.  Đồng vị ­ Nguyên Tử  3. Hạt nhân nguyên  số điện tích hạt nhân,  ­Mục I.2. Mô hình thí  Khối tử số  p và số  e, giữa số  nghiệm khám phá ra  4. Nguyên tố hóa  khối, số  đơn vị  điện  hạt nhân nguyên tử học tích   hạt   nhân   và  ­ II. Kích thước và  2 5. Đồng vị nơtron. khối lượng của  6. Nguyên tử khối  ­   Khái   niệm   nguyên  nguyên tử: Tự học có  và nguyên tử khối  tố   hoá   học,   số   hiệu  hướng dẫn trung bình nguyên   tử   (Z)   ,   kí  * Không yêu cầu học   hiệu nguyên tử      sinh làm: Bài tập 5. ­ Khái niệm đồng vị,  nguyên tử  khối trung  bình của một nguyên  tố. 
 4. 3. Luyện tập 1.   Củng   cố   kiến  ­ Củng cố kiến thức  Thời lượng: 1 tiết. thức ­ Rèn kĩ năng: Hình thức tổ chức:  2. Bài tập +  Xác   định   được   số  ­   Tổ chức dạy học  electron,   số   proton,  trên lớp số  nơtron khi biết kí  ­   Hoạt động nhóm,  hiệu nguyên tử  và số  cá nhân. khối   của   nguyên   tử  và ngược lại.  3 + Tính được nguyên  tử khối trung bình   của nguyên tố có  nhiều đồng vị, tính tỉ  lệ % khối lưọng của  mỗi đồng vị, một số  bài tập khác có liên  quan. 4.   Cấu   tạo   vỏ  1. Sự chuyển động  ­ Mô hình nguyên tử  Thời lượng: 2 tiết. nguyên tử của các electron  của Bo, Rơ ­ zơ ­pho  Hình thức tổ chức:  trong nguyên tử   ­   Mô   hình   hiện   đại  ­   Tổ chức dạy học  2. Lớp electron và  về   sự   chuyển   động  trên lớp phân lớp electron  của   electron   trong  ­   Hoạt động nhóm,  4 3. Số electron tối đa  nguyên tử. cá nhân. trong phân lớp/ lớp ­ Khái niệm lớp, phân  lớp   electron   và   số  electron   tối   đa   trong  mỗi lớp và mỗi phân  lớp. 5 5. Cấu hình electron  1.   Thứ   tự   các   mức  ­ Thứ tự các mức  Thời lượng: 1 tiết. nguyên tử năng   lượng   trong  năng lượng của các  Hình thức tổ chức:  nguyên tử electron trong nguyên  ­   Tổ chức dạy học  2. Cấu hinh electron  tử. trên lớp. nguyên tử ­ Sự phân bố electron  trên các phân lớp, lớp  và cấu hình electron 
 5. nguyên tử của 20  nguyên tố đầu tiên. ­   Đặc   điểm   của   lớp  electron ngoài cùng 6. Luyện tập 1.   Củng   cố   kiến  ­ Củng cố kiến thức  Thời lượng: 1 tiết. thức chương Hình thức tổ chức:  2. Bài tập  ­ Rèn kĩ năng: ­   Tổ chức dạy học  +   Viết   cấu   hình  trên lớp. electron. ­   Sử dụng bài tập,  +  Dựa   vào   cấu   hình  phiếu học tập. 6 electron   lớp   ngoài  ­  Tổ chức hoạt  cùng   của   nguyên   tử  động nhóm. suy   ra   tính   chất   hoá  học   cơ   bản   (là   kim  loại, phi kim hay khí  hiếm) của nguyên tố  tương ứng. 7.   Bảng   tuần   hoàn  1.   Nguyên   tắc   sắp  ­ Nguyên tắc sắp  Thời lượng: 2 tiết.  Tự học có hướng  các   nguyên   tố   hóa  xếp   các   nguyên   tố  xếp   các   nguyên   tố  Hình thức tổ chức:  dẫn: học trong   bảng   tuần  trong   bảng   tuần  ­  Tổ chức dạy học  Mục II. 1. Ô nguyên  hoàn. hoàn. trên lớp. tố 7 2. Cấu tạo của bảng  ­   Cấu   tạo   của  ­     Tổ   chức   hoạt  Mục II. 2. Chu kì tuần   hoàn   các  bảng   tuần   hoàn:   ô,  động nhóm. nguyên tố hóa học. chu  kì, nhóm nguyên  tố (nhóm A, nhóm B). 8 8,9.  Chủ   đề   2:   Sự  1. Sự biến đổi tuần  ­ Đặc điểm cấu hình  Thời lượng: 3 tiết. Có thể dạy học theo  biến   đổi   tuần   hoàn  hoàn cấu hình electron electron   lớp   ngoài  Hình thức tổ chức: dự án. cấu   hình   electron  2. Câu hình electron  cùng   của   nguyên   tử  ­ Tổ chức dạy học  nguyên   tử   và   tính  nguyên tử các nguyên  các   nguyên   tố   nhóm  trên lớp. chất của các nguyên  tố nhóm A. A. ­ Tổ chức hoạt động  tố   hóa   học.   Định  3. Tính kim loại, phi  ­   Sự   biến   đổi   tuần  nhóm. luật tuần hoàn.  kim. hoàn     cấu   hình  ­ Tích hợp thành chủ  4. Hóa trị của các  electron   lớp   ngoài  đề: Sự biến đổi tuần 
 6. nguyên tố cùng   của   nguyên   tử  hoàn cấu hình  5. Oxit và hidroxit của  các  electron nguyên tử và  các nguyên tố nhóm A  nguyên   tố   trong   chu  tính chất của các  thuộc cùng chu kì. kì. nguyên tố hóa học.  6. Định luật tuần  ­   Sự   biến   đổi   tuần  Định luật tuần hoàn.  hoàn. hoàn   cấu   hình  Ý nghĩa của bảng  electron   nguyên   tử  tuần hoàn các nguyên  các   nguyên   tố   chính  tố hóa học.  là   nguyên   nhân   của  sự   biến   đổi   tuần  hoàn về  tính chất các  nguyên   tố,   oxit   và  hidroxit tương ứng ­   Biết   khái   niệm   và  quy   luật   biến   đổi  tuần   hoàn   của   bán  kính   nguyên   tử,   độ  âm   điện   trong   một  chu kì, trong nhóm A. 9 LUYỆN TẬP/ ÔN TẬP GIỮA KÌ I Nội dung kiến thức từ tuần 1 đến  Thời  Dự kiến tuần 8 tuần 7 lượn g: 2  tiết Hình  thức  tổ  chức : ­ Tổ  chức  dạy  học  trên 
 7. lớp. KIỂM TRA GIỮA KÌ I  Kiểm tra tập trung; Thời gian 45  Thời  Theo lịch của BGH­  phút;  lượn Dự kiến tuần 9 SỬA BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I  Hình thức: Tự luận và Trắc  g: 2  nghiệm: 50/50. tiết Nội dung kiến thức từ tuần 1 đến  Hình  tuần 7 thức  tổ  chức 10 :  Kiể m tra  tập  trung  Sữa  bài  trên  lớp 11 10.   Ý   nghĩa   của  1.   Quan   hệ   giữa   vị  ­   Mối   quan   hệ   giữa  Thời lượng: 1 tiết. ­ Tự học có hướng  bảng   tuần   hoàn  các  trí của nguyên tố  và  vị   trí   các   nguyên   tố  Hình thức tổ chức: dẫn. nguyên tố hóa học cấu tạo nguyên tử. trong bảng tuần hoàn  ­ Tự học có hướng  2.   Quan   hệ   giữa   vị  với   cấu   tạo   nguyên  dẫn. trí   và   tính   chất   của  tử     giữa   vị   trí   với  ­ Kết hợp luyện tập nguyên tố. tính chất cơ  bản của  3. So sánh tính chất  nguyên  tố, với thành  hóa học  phần và tính chất của  4. Bài tập luyện tập. đơn   chất   và   hợp  chất. ­   Rèn   luyện   kĩ   năng  giải bài tập liên quan
 8. 11.   Luyện   tập  1.   Củng   cố   kiến  ­ Củng cố kiến thức  Thời lượng: 1 tiết. chương 2 thức. chương 2. Hình thức tổ chức:  2. Bài tập ­ Rèn luyện kĩ năng  ­   Tổ chức dạy học  giải các bài tập liên  trên lớp. 12 quan. ­   Sử dụng bài tập,  phiếu học tập. ­     Tổ   chức   hoạt  động nhóm. 12.   Liên   kết   ion   –  1. Sự hình thành ion. ­   Sự   tạo   thành   ion  Thời lượng: 1 tiết. Mục III. Tinh thể  tinh thể ion 2. Sự  tạo thành liên  âm   (anion),   ion  Hình thức tổ chức:  ion: Khuyến khích  kết ion. dương   (cation),   ion  ­ Tổ chức dạy học  HS tự đọc đơn   nguyên   tử,   ion  trên lớp. 13 đa nguyên tử, sự  tạo  thành liên kết ion. ­ Định nghĩa liên kết  ion. 14 13.   Liên   kết   cộng  1. Sự hình thành liên  ­ Định nghĩa liên kết  Thời lượng: 2 tiết. hóa trị kết cộng hóa trị. cộng hoá trị, liên kết  Hình thức tổ chức:  2.   Độ   âm   điện   và  cộng   hoá   trị   không  ­ Tổ chức dạy học  liên kết hóa học. cực,   liên   kết   cộng  trên lớp. hoá   trị   có   cực   hay  ­ Tổ chức hoạt động  phân cực. nhóm ­   Mối   liên   hệ   giữa  hiệu độ  âm điện của  2   nguyên   tố   và   bản  chất liên kết hoá học  giữa 2 nguyên tố  đó  trong hợp chất. ­   Tính   chất   chung  của các chất có liên 
 9. kết cộng hoá trị. ­   Quan   hệ   giữa   các  loại liên kết . 14. Tinh thể  nguyên  ­ Không dạy   Không dạy 15 tử   và   tinh   thể   phân  tử 15. Hóa trị  và số  oxi  1. Hóa trị ­ Xác định được điện  Thời lượng: 1 tiết. hóa 2. Số oxi hóa hoá  trị,  cộng  hóa  trị,  Hình thức tổ chức:  số   oxi   hoá   của  ­ Tổ chức dạy học  16 nguyên   tố   trong   một  trên lớp. số  phân tử  đơn chất  ­ Tổ chức hoạt động  và hợp chất cụ thể. nhóm 16. Luyện tập: Liên  1.   Củng   cố   kiến  ­   Rèn   luyện  kĩ   năng  Thời lượng: 1 tiết. ­ Bảng 10. So sánh  kết hóa học thức. xác   định   số   oxi   hoá  Hình thức tổ chức:  tinh thể ion, tinh thể   2. Bài tập của   nguyên   tố   trong  ­ Tổ chức dạy học  nguyên tử, tinh thể  17 một   số   phân   tử   đơn  trên lớp. phân tử: không dạy. chất và hợp chất . ­ Tổ chức hoạt động  ­ Bài 6: không làm. nhóm ­ Phiếu học tập 17.   Phản   ứng   oxi  1. Định nghĩa ­   Định   nghĩa   phản  Thời lượng: 2 tiết. hóa – khử 2. Lập phương trình  ứng   oxi   hoá   ­   khử   ,  Hình thức tổ chức:  hóa   học   của   phản  chất oxi hoá, chất, sự  ­ Tổ chức dạy học  ứng oxi – hóa khử oxi hoá, sự khử. trên lớp. ­   Các   bước   lập  ­ Tổ chức hoạt động  18 phương   trình   phản  nhóm ứng oxi hoá ­ khử,  ­ Phiếu học tập  ­   Y   nghĩa   của   phản  ứng   oxi   hoá   ­   khử  trong thực tiễn.
 10. 18.   Phân   loại   phản  1.   Phản   ứng   có   sự  ­   Nhận   biết   được  Thời lượng: 1 tiết. ­  Tự   học   có   hướng   ứng   trong   hóa   học  thay   đổi   số   oxh   và  một phản  ứng thuộc  Hình thức tổ chức:  dẫn: cả bài 18. vô cơ. phản   ứng   không   có loại   phản   ứng   oxi  ­ Luyện tập, hoặc  sự thay đổi số oxh. hoá ­ khử  dựa vào sự  động nhóm, phiếu  19 2.   Bài   tập   về   phản  thay   đổi   số   oxi   hoá  học tập ứng oxi hóa khử của các nguyên tố. ­ Cân bằng  phương  trình   phản   ứng   oxi  hóa – khử. 19. Luyện tâp: Phản  1.   Củng   cố   kiến  ­ Rèn luyện kĩ năng  Thời lượng: 1 tiết. ứng oxi hóa khử thức cân   bằng   phương  Hình thức tổ chức:  2. Bài tập trình   phản   ứng   oxi  ­ Tổ chức hoạt động  20 hóa   –   khử   bằng  nhóm phương   pháp   thăng  ­ Phiếu học tập bằng electron 20. Bài thực hành số  1.   Tìm   hiểu   nội  Biết   được   mục  Thời lượng: 1 tiết. ­ Nếu không có  1 dung thí nghiệm. đích,   các   bước   tiến  Hình thức tổ chức:  phòng thí nghiệm thì   2.   Tiến   hành  hành,   kĩ   thuật   thực   ­ Sử   dụng dụng cụ  sử dụng bài tập  nghiệm. hiện   của   các   thí  và   hoá   chất   để   tiến  thay thế. 3. Viết tường trình nghiệm: hành   an   toàn,   thành  + Phản  ứng giữa  công   các   thí   nghiệm  21 kim loại và dung dịch  trên. axit, muối.. ­   Quan   sát   hiện  +   Phản   ứng   oxi  tượng,   giải   thích   và  hoá­   khử     trong   môi viết các PTHH. trường axit. ­ Viết tường trình thí  nghiệm. 22 LUYỆN TẬP/ ÔN TẬP CUỐI KÌ I Nội  dung   kiến   thức   từ  tuần   1   Thời  Dự kiến tuần 16 đến tuần 15 lượn g: 2  tiết Hình  thức 
 11. tổ  chức : ­ Tổ  chức  dạy  học  trên  lớp. KIỂM TRA CUỐI KÌ I  Kiểm tra tập trung; Thời gian 45  Thời  Theo lịch của BGH­  phút;  lượn Dự kiến tuần 17 SỬA BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I  Hình thức: Tự luận và Trắc  g: 2  nghiệm: 50/50. tiết Nội  dung   kiến   thức   từ  tuần   1   Hình  đến tuần 15 thức  tổ  chức 23 :  Kiể m tra  tập  trung Sửa  bài  trên  lớp 24 21. Khái quát nhóm  1.Vị trí nhóm  ­   Vị   trí   nhóm  Thời lượng: 1 tiết. halogen Halogen trong BTH halogen   trong   bảng  Hình thức tổ chức:  2.Cấu hình e nguyên  tuần hoàn. ­ Dạy học tại lớp. tử, cấu tạo phân tử ­ Sự biến đổi độ âm  ­ Hoạt động nhóm,  3.Sự biến đổi tính  điện,   bán   kính  cá nhân. chất. nguyên   tử,   năng  lượng  ion   hoá   thứ 
 12. nhất  và một số  tính  chất   vật   lí   của   các  nguyên   tố   trong  nhóm. ­   Cấu   hình   electron  nguyên   tử   và   cấu  tạo   phân   tử   của  những   nguyên   tố  trong nhóm halogen.  Tính   chất   hoá   học  cơ   bản   của   các  nguyên tố halogen là  tính oxi hoá mạnh .­   Sự   biến   đổi   tính  chất oxi hoá của các  đơn chất trong nhóm  halogen. 25 22, 25, 26, 27, 28. 1.  Tính chất vật lý ­   Tính   chất   vật   lí,  Thời lượng: 4 tiết. ­    Phần   ứng   dụng,    Chủ đề 3: Tính  2.   Trạng   thái   tự  của Flo, Clo, Brom,  Lý thuyết + thực  sản xuất trong công   chất các đơn chất  nhiên  Iot. hành: 3 tiết. nghiệp của các đơn   halogen 3.     Tính   chất   hóa  ­ Phương pháp điều  Luyện tập 1: tiết chất   không   dạy   học chế   Clo,   Brom,   Iot  Hình thức tổ chức:  (khuyến   khích   học   4.   Điều   chế   trong  trong   phòng   thí  ­  Tổ chức dạy học  sinh tự học). phòng thí nghiệm nghiệm. trên lớp ­ Lồng thí nghiệm 1   5.  Luyện tập ­ Tính chất hoá học  ­   Hoạt động nhóm,  bài   27;   Thí   nghiệm   cơ bản của Flo, Clo,   cá nhân. 1,   2,3   bài   28   vào   Brom, Iot là tính oxi  ­   Sử   dụng   một   số  phần   dạy   tính   chất   hoá, trong đó flo chỉ  thí   nghiệm   minh  hóa   học   của   các   có   tính   oxi   hoá  họa. đơn chất halogen. mạnh,   Clo,   Brom,  ­ Sử dụng clip TN1  Iot   vừa   có   tính   oxi  (Bài 27): Điều chế  hóa   mạnh   vừa   có  khí Cl2 hay tiến hành  tính khử. thí nghiệm trực quan. ­   Nguyên nhân tính  ­ Sử dụng phiếu học 
 13. oxi hoá giảm dần từ  tập,   bài   tập   đề  flo đến iot. cương. ­   Tính   khối   lượng  Nội   dung   HS  brom, iot và một số  chuẩn   bị   trước   ở  hợp   chất   tham   gia  nhà.   hoặc tạo thành trong  +  Tìm hiểu về: tính  phản ứng. chất vật lý, hóa học,  ứng dụng, điều chế  của   đơn   chất  halogen   theo   hướng  dẫn của GV. + Chuẩn bị nội dung  thuyết trình. 26 23, 24, 26, 27.  Chủ  1.  Hiđroclorua ­   Cấu tạo phân tử,  Thời lượng: 5 tiết. Có thể dạy học theo  đề 4: Tính chất các  2.  Axit clohiđric tính   chất   của   hiđro  Lý thuyết + thực  dự án. hợp   chất   của  3.   Muối   clorua   và  halogenua. hành: 4 tiết. ­ Tự học có hướng  halogen,   đặc   biệt  nhận biết ion clorua ­   Tính   chất   vật   lí,  Luyện tập 1: tiết dẫn bài hợp chất có   là hợp chất của clo 4.   Hợp   chất   có   oxi  điều   chế   axit  Hình thức tổ chức:  oxi của clo. của clo halogenhiđric   trong  ­  Tổ chức dạy học  ­ Lồng thí nghiệm 2,   5. Luyện tập phòng thí nghiệm và  trên lớp. 3   bài   27   vào   phần   trong công nghiệp. ­  Sử dụng thí  dạy   tính   chất   hóa   ­   Dung   dịch   HX   là  nghiệm minh họa,  học   của   các   hợp   dung dịch axit mạnh,  thí nghiệm trực  chất halogen. có tính khử (trừ HF). quan, kiểm chứng. Muối   halogenua,  ­ Sử dụng clip TN2  Không yêu cầu viết  phản  ứng đặc trưng  (Bài 27): Điều chế  các PTHH: NaClO  của ion X­. axit clohidric hay  ­   Thành   phần   hóa  tiến hành thí nghiệm  + CO + H O;  2  học,   ứng   dụng,  trực quan. 2 nguyên tắc sản xuất  CaOCl + CO +  ­  Sử dụng bài tập,  2  2  (nước   Gia­ven,  phiếu học tập. HO clorua vôi). ­     Tổ   chức   hoạt  2 ­   Rèn   kĩ   năng   viết  động   nhóm.  Nội 
 14. phương   trình,   kỹ  dung   HS   chuẩn   bị  năng làm các bài tập  trước ở nhà.  về axit HCl và muối  +  Tìm hiểu về: tính  clorua. chất vật lý, hóa học,  ứng dụng, điều chế  của   hiđro halogenua  theo hướng dẫn của  GV. Bài Thực hành số  2,  ­   Đã lồng ghép vào  Không thực hiện ở  ­  Đã lồng ghép vào   số 3 các chủ đề 3, 4. PTN các chủ đề 3, 4 27 29. Oxi­Ozon 1. Vị trí, cấu tạo oxi ­   Tính   chất   vật   lí,  ­ Thời lượng: 2 tiết  Phần   Oxi:   Tự   học   (tích hợp với 1 phần  2.  Tính chất vật lý phương   pháp   điều  ­   Hình   thức   tổ  có hướng dẫn bài 31 và 34) 3.  Tính chất hóa học chế,   Tính   chất   hoá  chức:  Hoạt   động  ­ Thí nghiệm 1 (Bài  4.  Điều chế học của oxi. trên lớp. 31) Tích hợp khi dạy  5. Ozon ­   Ozon là dạng thù  ­     Sử   dụng   video,  bài 29: Oxi – Ozon. hình   của   oxi,   điều  mô phong … ̉ ­ Các nội dung luyện   28 kiện tạo thành ozon. ­ Thuyêt trinh  ́ ̀ vai trò  tập phần oxi (Bài 34) ­   Tính   chất   vật   lí,  ̉ cua oxi va tâng ozon ̀ ̀   ứng dụng của ozon. đôi v́ ơi s ́ ự  sông trên ́   ­   Cấu   tạo   phân   tử,  traí   đât, ́   nguyên   tăć   tính chất oxi hoá rất  điêu chê oxi. ̀ ́ mạnh của ozon. 29 30,   31,   32,   33,   34,  1. Lưu huỳnh ­Vị   trí,   cấu   hình  ­ Thời lượng: 8 tiết  Có thể dạy học theo  35. +Vị   trí,   cấu   hình   e  electron   lớp   ngoài  Lý thuyết + thực  dự án.   Chủ   đề   5:   Lưu  nguyên tử cùng  của  nguyên tử  hành: 6 tiết. ­ Thí nghiệm 2 (Bài   huỳnh và hợp chất  +Tính   chất   vật   lý,  lưu huỳnh. Luyện tập: 2 tiết 31); Thí nghiệm 1, 3   của lưu huỳnh hóa  học,   ứng  dụng,  ­ Tính chất vật lí:  ­   Hoạt   động   trên  (bài 35): không làm. sản xuất. hai   dạng   thù   hình  lớp. 2. Hiđrosunfua phổ   biến   (tà  ̉ ̣ + Thao luân nhom vá ̀  +Tính   chất   vật   lý,  phương, đơn tà) của  ̉ lam bai vao ban điên ̀ ̀ ̀ ̀  ­ Lồng ghép làm Thí  hóa  học,  Trạng thái  lưu   huỳnh,   trạng  khuyêt: ́   HS   nghiên  nghiệm 3, 4 (bài 31) tự nhiên và điều chế thái   tự   nhiên,   ứng  Thí nghiệm 2, 4 (bài 
 15. 3.   Lưu   huỳnh  dụng. cứu   SGK   và  điên ̀  35) trong bài giảng   đioxit ­Tính   chất   vật   lí,  vao ́   về  vị  ̀   chỗ  trông lý thuyết +Tính   chất   vật   lý,  trạng   thái   tự   nhiên,  tri, câu hinh e cua S; ́ ́ ̀ ̉   hóa  học,  Trạng thái  tính   axit   yếu,   tính  ́   chât́   vâṭ   lý  và  tinh tự nhiên và điều chế khử mạnh của H2S trang̣   thaí   tự   nhiên  4.Lưu   huỳnh    ­Tính chất vật lí,  cuả   S,   H2S,   SO2,  trioxit trạng   thái   tự   nhiên,  SO3. +Tính   chất   vật   lý,  tính   oxit   axit,   ứng  +   Thực   hanh ̀   thí  hóa  học,  Trạng thái  dụng,   phương   trình  nghiêm ̣   kiêm̉   chưnǵ   ­ Mục điều chế SO 2  tự nhiên và điều chế điều   chế   của   SO2,  ́ ́ ̣ tinh chât hoa hoc cua ́ ̉   và SO (bài 32) Tích   5. Axit sunfuric  SO3 S,  3  Bài   30   Mục   II.2.   hợp   vào   mục   sản   +Tính   chất   vật   lý,  Ảnh   hưởng   của   hóa học,  Ứng dụng,  xuất H SO ­   Tính   chất   của  nhiệt   độ   đến   tính   2 4 Sản xuất H2SO4  là   một   axit  chất   vật   lí:   không   6.  Muối   sunfat   và  mạnh. dạy. nhận   biết   ion  ­   H2SO4  đặc   nóng  Bài 30: Mục II.1.  sunfat có tính oxi hóa mạnh  Hai dạng thù hình  7. Thí nghiệm (oxi hóa hầu hết tất  của lưu huỳnh;  cả   các   kim   loại,  Mục IV. Ứng dụng  nhiều   phi   kim   và  của lưu huỳnh;  hợp   chất,   tính   háo  Mục   V.   Trạng   thái   nước.  tự nhiên và sản xuất   ­   Tính   chất   của  lưu   huỳnh:   này   tự   muối   sunfat,   nhận  học có hướng dẫn. biết ion sunfat 30 LUYỆN TẬP/ ÔN TẬP GIỮA KÌ  Nội dung kiến thức từ tuần 19 đến  Thời  Dự kiến tuần 25 II tuần 24 lượn g: 2  tiết Hình  thức  tổ 
 16. chức : ­ Tổ  chức  dạy  học  trên  lớp. KIỂM TRA GIỮA KÌ II  Kiểm tra tập trung; Thời gian 45  Thời  Theo lịch của BGH­  phút; lượn Dự kiến tuần 26 SỬA BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II  Hình th ứ c: T ự  lu ận và Tr ắ c  g: 2  nghiệm: 50/50. tiết Nội dung kiến thức từ tuần 19 đến  Hình  tuần 24 thức  tổ  chức 31 :    Kiể m tra  tập  trung  Sửa  bài  trên  lớp 32 36, 37.  1.Khái   niệm   về   tốc  ­Các   yếu   tố   ảnh  Thời lượng: 3 tiết. Chủ  đề  6: Tốc độ  độ phản ứng hưởng   đến   tốc   độ  Hình thức tổ chức:  phản ứng  2.   Các   y ế u   t ố   ả nh   phản  ứng: nồng độ,  ­   Tổ chức dạy học  hưởng   đến   tốc   độ  áp   suất,   nhiệt   độ,  trên lớp. phản ứng diện   tích   bề   mặt  ­     Tổ   chức   hoạt  3. Ý nghĩa thực tiễn  chất rắn và chất xúc  động nhóm, cá nhân. tác. ­   Làm   thí   nghiệm 
 17. ­ Liên hệ thực tế minh họa. 38.   Cân   bằng   hóa  1.  Khái niệm ­ Khái niệm Thời lượng: 2 tiết. học 2.   Sự   chuyển   dịch  ­   Sự   chuyển   dịch  Hình thức tổ chức:  33 cân bằng cân bằng ­   Tổ chức dạy học  trên lớp. 39.   Luyện   tập  1.Củng   cố   kiến  ­   Vận   dụng   được  Thời lượng: 1 tiết. chương 7 thức. các   yếu   tố   ảnh  Hình thức tổ chức:  2.Rèn   kĩ   năng   viết  hưởng   đến   tốc   độ  ­   Tổ chức dạy học  phương   trình,   kỹ  phản   ứng   để   làm  trên lớp. 34 năng làm bài tập. tăng  hoặc  giảm   tốc  ­   Tổ chức hoạt  3.Bài tập áp dụng độ của một số phản  động nhóm, cá nhân ứng   trong   thực   tế  đời   sống,   sản   xuất  theo hướng có lợi. Nội dung kiến thức từ  tuần 19  Thời  Dự kiến tuần 32 đến tuần 31. lượn g: 2  tiết Hình  thức  LUYỆN TẬP/  ÔN TẬP CUỐI KÌ  tổ  35 chức II : ­   Tổ  chức  dạy  học  trên  lớp.
 18. KIỂM TRA CUỐI KÌ II  Kiểm tra tập trung; Thời gian 45  Thời  Theo lịch của BGH­  phút;  lượn Dự kiến tuần 33 SỬA BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II  Hình thức: Tự luận và Trắc  g: 2  nghiệm: 50/50. tiết Nội dung kiến thức từ  tuần 19  Hình  đến tuần 31 thức  tổ  chức 36 :  Kiể m tra  tập  trung Sửa  bài  trên  lớp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2