intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế vi mô 1: Chương II - GV. Ngô Thị Thủy

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:74

0
501
lượt xem
20
download

Bài giảng Kinh tế vi mô 1: Chương II - GV. Ngô Thị Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế vi mô 1: Chương II (cung - cầu) trình bày các khái niệm, lý thuyết về cung cung cầu, các yếu tố ảnh hưởng đến cung - cầu, độ co giãn của cung - cầu và một số nội dung liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô 1: Chương II - GV. Ngô Thị Thủy

 1. CHƯƠNG II CUNG - CẦU
 2. I. Cầu (Demand) 1 Các khái niệm cơ bản a. Cầu Cầu là lượng hàng hoá dịch vụ mà người mua có khả năng và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định (với điều kiện các yếu tố khác không đổi) - Yếu tố 1: ý muốn sẵn sàng mua. - Yếu tố 2: khả năng mua - Các yếu tố khác không đổi
 3. I. Cầu 1 Các khái niệm cơ bản b. Lượng cầu Lượng cầu là lượng hàng hoá, dịch vụ mà người mua sẵn sàng và có khả năng mua ở mỗi mức giá nhất định trong một thời gian xác định (với điều các yếu tố khác không đổi) Ví dụ: P = 10.000 đ/kg Q= 1tấn P = 15.000đ/kg Q = 0,9 tấn
 4. Giá Lượng cầu (chiếc) (n. đ) A B C D 10 1 4 0 0 9 2 6 0 0 8 3 8 0 0 7 4 11 0 1 6 5 14 1 5 5 6 18 3 6
 5. I. Cầu 1 Các khái niệm cơ bản c. Cầu cá nhân và cầu thị trường * Cầu cá nhân Cầu cá nhân là số lượng hàng hóa, dịch vụ mà một người có khả năng và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong thời gian nhất định- với các yếu tố khác không đổi.
 6. I. Cầu 1 Các khái niệm cơ bản * Cầu thị trường Cầu thị trường là tổng khối lượng hàng hoá và dịch vụ mà mọi người sẵn sàng và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định - với các yếu tố khác không đổi. Công thức: n Q TT = ∑ q iD D i =1 Trong đó: D : Q TT Cầu thị trường, q iD : C ầu cá nhân
 7. Giá Lượng cầu (chiếc) Tổng (n. đ) A B C D cầu (chiếc) 10 1 4 0 0 5 9 2 6 0 0 8 8 3 8 0 0 11 7 4 11 0 1 16 6 5 14 1 5 25 5 6 18 3 6 33
 8. I. Cầu 1 Các khái niệm cơ bản Cách biểu diễn cầu:  Biểu cầu VD: Giá Lượng cầu (nghìn đồng) (tấn) 10 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 Q = -P +11
 9. I. Cầu 1 Các khái niệm cơ bản Cách biểu diễn cầu:  Đường cầu: Đường cầu dốc xuống cho biết Giá (P) người tiêu dùng sẵn lòng mua nhiều hơn với mức giá thấp hơn P1 P2 0 Lượng cầu (Q) Q1 Q2
 10. I. Cầu 1 Các khái niệm cơ bản  Hàm số cầu QD = f (X) với X là các nhân tố ảnh hưởng đến cầu Nếu chỉ xét mối quan hệ giữa giá cả và lượng cầu, các yếu tố khác không đổi, hàm cầu có thể viết: QD = f(P) Hàm cầu tuyến tính có dạng: QD = aP + b (a < 0) Hoặc hàm cầu ngược: P = cQD + d (với c
 11. I. Cầu 1 Các khái niệm cơ bản * Luật cầu - Nội dung luật cầu “Khối lượng hàng hoá - dịch vụ được cầu trong khoảng thời gian đã cho tăng lên khi giá cả của hàng hoá hoặc dịch vụ đó giảm xuống và ngược lại (trong điều kiện các yếu tố khác không đổi)”
 12. I. Cầu 1 Các khái niệm cơ bản Ví dụ: Ta có cầu của cá nhân về hàng hoá X được ước lượng bởi phương trình sau: P = 100 – 0,4Q, thị trường có 50 người mua và có đường cầu giống hệt nhau. Hỏi cầu thị trường là bao nhiêu? Giải: Cầu thị trường bằng tổng cầu cá nhân. Do đó chúng ta sẽ xác định cầu của các cá nhân theo Q: Từ P = 100 – 0,4Q ta có Q = 250 – 2,5P Vậy: QTT = 50(250 – 2,5P) = 12500 – 12,5P
 13. I. Cầu 1 Các khái niệm cơ bản VD2: Giả sử thị trường có 3 cá nhân khác nhau có phương trình đường cầu như sau: P1 = 100 – Q1; P2 = 80 – 0,5Q2 và P3 = 60 – 0,4Q3. Hãy xác định phương trình cầu của thị trường? Giải: Ta xác định cầu của các cá nhân theo Q: Q1 = 100 – P1; Q2 = 160 – 2P2 và Q3 = 150 – 2,5P3 Vì Q = Q1 + Q2 + Q3 và P = P1 = P2 = P3 nên ta có Q = 410 – 5,5P
 14. 2.Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu * Giá cả của hàng hoá (P) * Thu nhập của người tiêu dùng (I: Income) + Hàng hoá thông thường (normal goods) I tăng => QD tăng Và ngược lại + Hàng hoá thứ cấp (inferior goods) I tăng => QD giảm Và ngược lại
 15. 2.Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu * Giá cả của hàng hoá có liên quan: Px,y + Hàng hóa thay thế (Substitute goods) PX QY + Hàng hoá bổ sung (Complement goods) PX QY * Số lượng người tiêu dùng (Number of population) * Thị hiếu của người tiêu dùng (Taste) * Kỳ vọng của người tiêu dùng (Expectation)
 16. 3. Sự di chuyển và dịch chuyển của đường cầu c. Các yếu tố làm di chuyển và dịch chuyển đường cầu: - Giá cả - Các yếu tố khác
 17. VD: Khi thu nhập tăng * Với hàng hóa thông thường I tăng sẽ làm đường cầu dịch chuyển sang phải
 18. VD: Khi thu nhập tăng * Với hàng hóa thứ cấp I tăng sẽ làm đường cầu dịch chuyển sang trái
 19. II. Cung (Surply) 1. Các khái niệm cơ bản a. Cung Cung là số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà người bán có khả bán và sẵn sàng bán ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định - với điều kiện các yếu tố khác không đổi. - Yếu tố 1: khả năng cung - Yếu tố 2: ý muốn sẵn sàng bán
 20. 1. Các khái niệm cơ bản b. Lượng cung Lượng cung là số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà người bán có khả năng bán và sẵn sàng bán ở mỗi mức giá đã cho trong một thời gian nhất định - với các yếu tố khác không đổi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản