intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế vi mô

Xem 1-20 trên 2825 kết quả Bài giảng Kinh tế vi mô
 • Bài giảng Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh - Chương 2: Sự bền vững và mối quan hệ với môi trường, xã hội và kinh tế được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn thảo luận về khái niệm bền vững và tính cấp thiết của nó; thảo luận về 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc; bền vững và môi trường tự nhiên; bền vững và xã hội; bền vững và kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt23p nguyetminh0110 24-04-2024 0 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 2 tháng 9 (số 248) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Chống gian lận thuế nhập khẩu - Những vấn đề lý thuyết; Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố Hải Phòng; Chính sách làm mượt cổ tức: Bằng chứng thực nghiệm từ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt ...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Tài chính công Chương 3 Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và ổn định kinh tế vĩ mô, gồm các nội dung chính sau: chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội; chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p boghoado023 27-03-2024 5 3   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vi mô: Chương 1 - Dẫn nhập kinh tế học" trình bày các nội dung chính sau đây: Khái niệm kinh tế học; Mục đích nghiên cứu của kinh tế học; Nguyên tắc cơ bản của kinh tế học; Hệ thống tổ chức kinh tế; Nhược điểm của nền kinh tế thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p gaupanda020 21-03-2024 5 3   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vi mô: Chương 3 - Lý thuyết hành vi người tiêu dùng" trình bày các nội dung chính sau đây: Phân tích hành vi người tiêu dùng; Sự hình thành đường cầu thị trường; Mục đích của người tiêu dùng; Thuyết hữu dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p gaupanda020 21-03-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vi mô: Chương 4 - Lý thuyết sản xuất và chi phí" trình bày các nội dung chính sau đây: Lý thuyết sản xuất, hàm sản xuất, năng suất trung bình, năng suất biên, quy luật MP giảm dần, lý thuyết chi phí,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p gaupanda020 21-03-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vi mô: Chương 5 - Thị trường cạnh tranh hoàn toàn (hoàn hảo)" trình bày các nội dung chính sau đây: Đặc điểm của thị trường thị trường cạnh tranh hoàn toàn; Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn; Tối đa hóa lợi nhuận; Tối thiểu hóa lỗ; Thặng dư sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p gaupanda020 21-03-2024 5 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vi mô: Chương 6 - Thị trường độc quyền hoàn toàn (hoàn hảo)" trình bày các nội dung chính sau đây: Đặc điểm của thị trường thị trường ñộc quyền (bán) hoàn toàn; Đặc điểm hãng độc quyền; Độc quyền nhiều cơ sở; Chiến lược phân biệt giá;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p gaupanda020 21-03-2024 5 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vi mô: Chương 1 - Tổng quan về kinh tế học vi mô" trình bày các nội dung chính sau đây: Khái niệm kinh tế học; 10 nguyên lý của kinh tế học; Kinh tế vĩ mô; Ba vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt28p gaupanda020 21-03-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vi mô: Chương 1 - Cung cầu hàng hóa và giá thị trường" trình bày các nội dung chính sau đây: Thi trường & cạnh tranh; Những yếu tố ảnh hưởng đến cầu hàng hóa của người mua; Những yếu tố ảnh hưởng đến cung hàng hóa của người bán; Cung và cầu xác định giá cả và sản lượng của hàng hóa; Thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt51p gaupanda020 21-03-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vi mô: Chương 3 - Độ co giãn của cung và cầu" trình bày các nội dung chính sau đây: Độ co giãn; Độ co giãn của cầu theo giá; Mối liên hệ giữa độ co giãn của cầu theo giá với đường cầu; Độ co giãn của cung theo giá;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt30p gaupanda020 21-03-2024 9 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vi mô: Chương 4 - Cung cầu và chính sách của chính phủ" trình bày các nội dung chính sau đây: Giá trần và giá sàn; Giá trần và giá sàn tác động đến thị trường đầu ra; Sự tác động của thuế đến thị trường đầu ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt14p gaupanda020 21-03-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vi mô: Chương 5 - Lý thuyết hành vi người tiêu dùng" trình bày các nội dung chính sau đây: Thuyết hữu dụng; Mối quan hệ giữa MU và TU; Thuyết đẳng ích; Tính chất của đường bàng quang; Mối quan hệ giữa MU với MRS;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt42p gaupanda020 21-03-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vi mô: Chương 7 - Thị trường cạnh tranh hoàn hảo" trình bày các nội dung chính sau đây: Đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo; Tổng doanh thu; Lợi nhuận của doanh nghiệp; Tối đa hóa lợi nhuận;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt29p gaupanda020 21-03-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vi mô: Chương 8 - Thị trường độc quyền hoàn toàn" trình bày các nội dung chính sau đây: Đặc điểm của thị trường độc quyền hoàn toàn; Nguyên nhân chính của độc quyền; Độc quyền tự nhiên; Doanh thu của doanh nghiệp độc quyền; Quyết định sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt23p gaupanda020 21-03-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vi mô: Chương 9 - Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn" trình bày các nội dung chính sau đây: Thị trường cạnh tranh độc quyền; Thị trường độc quyền nhóm; Hai doanh nghiệp hợp tác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt17p gaupanda020 21-03-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vi mô: Chương 6 - Lý thuyết về sản xuất và chi phí" trình bày các nội dung chính sau đây: Lý thuyết sản xuất; Chi phí sản xuất trong ngắn hạn; Chi phí sản xuất trong dài hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt58p gaupanda020 21-03-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô gồm các nội dung chính như sau: Khái quát về kinh tế vĩ mô; Đo lường các chỉ tiêu kinh tế quốc gia; mô hình tổng cung – tổng cầu; Tổng cầu và chính sách tài khóa; Tiền tệ và chính sách tiền tệ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt117p hoaianh2935 10-03-2024 8 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô I (Micro-economics I) - Chương 2: Cầu, cung và giá cả thị trường. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: cầu thị trường; cung thị trường; trạng thái cân bằng của thị trường; sự thay đổi trạng thái cân bằng thị trường; độ co giãn của cầu và cung; sự can thiệp của chính phủ trên thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt75p nguyetthuongvophong1010 04-03-2024 5 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô I (Micro-economics I) - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: khái quát về kinh tế học; kinh tế vi mô giải thích; các đại lượng đo lường của kinh tế học vĩ mô; mối quan hệ giữa kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô; kinh tế học thực chứng; kinh tế học chuẩn tắc; những vấn đề về tổ chức kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt27p nguyetthuongvophong1010 04-03-2024 6 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2