intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell - Nguyễn Công Phương

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

89
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Luật Faraday, dòng điện dịch, các phương trình Maxwell dạng vi phân, các phương trình Maxwell dạng tích phân, thế chậm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell - Nguyễn Công Phương

Nguyễn Công Phương<br /> <br /> Lý thuyết trường điện từ<br /> Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell<br /> <br /> Nội dung<br /> I.<br /> Giới thiệu<br /> II. Giải tích véctơ<br /> III. Luật Coulomb & cường độ điện trường<br /> IV. Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive<br /> V. Năng lượng & điện thế<br /> VI. Dòng điện & vật dẫn<br /> VII. Điện môi & điện dung<br /> VIII. Các phương trình Poisson & Laplace<br /> IX. Từ trường dừng<br /> X. Lực từ & điện cảm<br /> XI. Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell<br /> XII. Sóng phẳng<br /> XIII. Phản xạ & tán xạ sóng phẳng<br /> XIV.Dẫn sóng & bức xạ<br /> Trường biến thiên & hệ p/trình Maxwell - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 2<br /> <br /> Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> <br /> Luật Faraday<br /> Dòng điện dịch<br /> Các phương trình Maxwell dạng vi phân<br /> Các phương trình Maxwell dạng tích phân<br /> Thế chậm<br /> <br /> Trường biến thiên & hệ p/trình Maxwell - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 3<br /> <br /> Luật Faraday (1)<br /> dΦ<br /> sđđ = −<br /> V<br /> dt<br /> sđđ khác zero nếu có 1 trong 3:<br /> • Từ thông biến thiên theo thời gian<br /> • Chuyển động tương đối giữa từ<br /> thông tĩnh & mạch điện<br /> • Kết hợp cả hai điều trên<br /> <br /> Dấu –<br /> <br /> ?<br /> <br /> Luật Lenz<br /> Trường biến thiên & hệ p/trình Maxwell - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 4<br /> <br /> dΦ<br /> sđđ = −<br /> dt<br /> <br /> Luật Faraday (2)<br /> <br /> d<br /> sđđ =  E.dL → sđđ =  E.dL = − dt S B.dS<br /> B = B (t )<br /> Φ =  B.d S<br /> S<br /> ∂B<br /> → s đđ =  E.d L = − <br /> . dS<br /> S ∂t<br /> §Þnh lý Stokes:  E.dL =  (∇ × E).dS<br /> S<br /> <br /> ∂B<br /> ∂B<br /> . dS<br /> →  (∇ × E).dS = −<br /> .dS → (∇ × E).dS = −<br /> S<br /> S ∂t<br /> ∂t<br /> ∂B<br /> →∇×E = −<br /> ∂t<br /> Trường biến thiên & hệ p/trình Maxwell - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2