intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiên cứu marketing - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
266
lượt xem
19
download

Bài giảng Nghiên cứu marketing - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiên cứu marketing gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Giới thiệu khái quát về nghiên cứu marketing, xác định vấn đề nghiên cứu marketing, thu thập thông tin thứ cấp, phương pháp quan sát và thử nghiệm, phương pháp phỏng vấn, chọn mẫu nghiên cứu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiên cứu marketing - ĐH Thương Mại

D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Nghiên cứu marketing<br /> <br /> M<br /> <br /> Bộ môn: Nguyên lý marketing<br /> Đại học thương mại<br /> <br /> U<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> D<br /> <br /> [1]. TS Trần Xuân Kiệm & Th.S Nguyễn văn Thi (2007);<br /> Nghiên cứu tiếp thị; NXB lao động xã hội.<br /> [2] PGS.TS. Nguyễn Viết Lâm (2004);Giáo trình Nghiên<br /> cứu marketing; NXB Thống kê.<br /> [3] Mark W. Speece, Ph.D. Đoàn Anh Tuấn, MBA. Lục<br /> Thị Thu Hường, MBA(1998). NXB Thống kê<br /> [4] Joseph F.Hair,JR. ; Robert P. Bush; David J. Ortinau;<br /> (2003); Marketing Research- within a changing information<br /> environment; Mc Graw-Hill..<br /> [5] Th.s. Nguyễn Anh Sơn (2010), Giáo trình nguyên cứu<br /> marketing; Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> i dung học phần<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Chương 1. Giới thiệu khái quát về NC MKT<br /> Chương 2:Xác định vấn đề nghiên cứu marketing<br /> Chương 3. Thu thập thông tin thứ cấp<br /> Chương 4: Phương pháp quan sát và thử nghiệm<br /> Chương 5: Phương pháp phỏng vấn<br /> Chương 6. Chọn mẫu nghiên cứu<br /> Chương7. Bảng câu hỏi<br /> Chương 8. Xử lý và diễn giải dữ liệu<br /> Chương 9. Báo cáo kết quả NC<br /> <br /> U<br /> <br /> Chương1. Giới thiệu khái quát về NC MKT<br /> <br /> D<br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 1.1 Bản chất của nghiên cứu MKT<br /> 1.2 Các loại hình marketing<br /> 1.3 Các bước tiến hành NCM<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1 Bản chất của nghiên cứu MKT<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.1. Lịch sử phát triển NCMKT<br /> 1.1.2.Khái niệm và vai trò của NCMKT<br /> <br /> U<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2