intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý – Chi tiết máy: Chương 3 - TS. Nguyễn Minh Kỳ

Chia sẻ: Lý Mân Hạo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

8
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 - Hệ bánh răng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hệ bánh răng, phân loại bánh răng, hệ bánh răng thường, hệ bánh răng ngoại luân. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý – Chi tiết máy: Chương 3 - TS. Nguyễn Minh Kỳ

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM (HCMUTE )- Mechanical Engineering Faculty TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNICAL AND EDUCATION KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY om Bộ môn: Thiết kế máy .c ng Bài giảng Phần II co (Lưu hành nội bộ) an th Chương 3 HỆ BÁNH RĂNG o ng du u cu Biên soạn: TS. Nguyễn Minh Kỳ Bộ môn: Thiết kế máy TS. Nguyễn Minh Kỳ CuuDuongThanCong.com Bài giảng: Nguyên lý – Chi tiết máy https://fb.com/tailieudientucntt 1
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM (HCMUTE )- Mechanical Engineering Faculty HỆ BÁNH RĂNG Ta không chỉ sử dụng một cặp bánh răng mà sử dụng nhiều cặp bánh om răng nối với nhau, tạo thành một hệ thống và được gọi là hệ thống bánh .c răng hay hệ bánh răng. ng co an th o ng du u cu Bộ môn: Thiết kế máy TS. Nguyễn Minh Kỳ CuuDuongThanCong.com Bài giảng: Nguyên lý – Chi tiết máy https://fb.com/tailieudientucntt 2
  3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM (HCMUTE )- Mechanical Engineering Faculty I. Phân loại 1. Hệ bánh răng thường: Hệ bánh răng thường là hệ bánh răng trong đó tất cả các trục đều có đường tâm om trục không thây đổi. 2. Hệ bánh răng ngoại luân: Là HBR có ít nhất một .c BR có đường tâm thây đổi và chia làm 3 loại. ng a. Hệ bánh răng hành tinh co 2&2’: Bánh răng vệ tinh (hệ hành tinh) an 1&3: Các bánh răng trung tâm th c: cần HBR ăn khớp ngoài Ăn khớp trong ng Là một dạng của HBR ngoại luân, có 1 bánh trung tâm cố định. o du u cu Bộ môn: Thiết kế máy TS. Nguyễn Minh Kỳ CuuDuongThanCong.com Bài giảng: Nguyên lý – Chi tiết máy https://fb.com/tailieudientucntt 3
  4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM (HCMUTE )- Mechanical Engineering Faculty b. HBR vi sai: Là một dạng của HBR ngoại luân, không có bánh răng cố định. c. HBR vi sai kín: Là hệ vi sai trong đó các bánh răng trung tâm đều om không cố định, nhưng hai bánh răng trung tâm hoặc một bánh răng .c trung tâm và cần nối với nhau bằng hệ thường. ng Hệ thường khác hệ ngoại luân => Cần c co Bậc tự do của 4 hệ trên: an 𝑾 = 𝟑𝒏 − 𝟐𝒑𝟓 + 𝒑𝟒 − 𝒔 + 𝒓 th r=0; s=0 o ng H-1 H-2 H-3 H-4 du n=4 n=3 n=4 n=5 u cu 𝑝5 = 4 𝑝5 = 3 𝑝5 = 4 𝑝5 = 5 𝑝4 = 3 𝑝4 = 2 𝑝4 = 2 𝑝4 = 4 W=1 W=1 W=2?? W=1 Bộ môn: Thiết kế máy TS. Nguyễn Minh Kỳ CuuDuongThanCong.com Bài giảng: Nguyên lý – Chi tiết máy https://fb.com/tailieudientucntt 4
  5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM (HCMUTE )- Mechanical Engineering Faculty 2. Tỷ số truyền 1 𝑛1 𝑧2 a. Một cặp bánh răng 𝑢12 = = =± 2 𝑛2 𝑧1 (+) quay cùng chiều => ʘ om (-) quay ngược chiều => Ȯ .c b. HBR thường Cho HBR thường như hình vẽ 1; với 𝑧1 , 𝑧2 , 𝑧2′ , 𝑧3 , 𝑧3′ , 𝑧4 ng  co Hãy thành lập công thức 𝑢14 = 1 =? 4 Giải: an Hình 1: lắp nối tiếp => “tích” th 𝑧 𝑧 𝑧 𝑧 𝑧 𝑧 𝑢14 = 𝑢12 . 𝑢2′3 . 𝑢3′4 = (− 2 )(+ 3 )(− 4 )= −1 2 2 3 4 Công thức tổng quát: 𝑧1 o 𝑧2′ ng𝑧3′ 𝑧1 𝑧2′ 𝑧3′ du 𝑘 𝑇í𝑐ℎ 𝑠ố 𝑐á𝑐 𝑠ố 𝑟ă𝑛𝑔 𝑏ị 𝑏á𝑛ℎ 𝑑ẫ𝑛 𝑢1𝑛 = −1 ( ) u 𝑇í𝑐ℎ 𝑠ố 𝑐á𝑐 𝑠ố 𝑟ă𝑛𝑔 𝑏á𝑛ℎ 𝑑ẫ𝑛 cu k: là số cặp BR ăn khớp ngoài của hệ • Đối với hệ BR không gian (BR côn, TV-BV), ta vẫn dùng công thức trên, tuy nhiên (-1)k không có nghĩa. Khi cần xác định chiều quay của các bánh răng ta xác định trực tiếp trên hình. Bộ môn: Thiết kế máy TS. Nguyễn Minh Kỳ CuuDuongThanCong.com Bài giảng: Nguyên lý – Chi tiết máy https://fb.com/tailieudientucntt 5
  6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM (HCMUTE )- Mechanical Engineering Faculty From above, we see that the train value is the reciprocal of speed ratio. External mesh om .c Speed ratio: ng 1 𝑢= co 2 an 𝑛1 = th 𝑛2 𝑍2 ng =− o du 𝑍1 u cu 1 Center distance 𝑎w = 𝑟1 + 𝑟2 = 𝑚(𝑍1 + 𝑍2 2 Bộ môn: Thiết kế máy TS. Nguyễn Minh Kỳ CuuDuongThanCong.com Bài giảng: Nguyên lý – Chi tiết máy https://fb.com/tailieudientucntt 6
  7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM (HCMUTE )- Mechanical Engineering Faculty Internal mesh Speed ratio om 1 .c 𝑢= 2 ng 𝑛1 co = 𝑛2 an 𝑍2 th =+ 𝑍1 o ng du u cu 1 Center distance: 𝑎𝑤 = 𝑟2 − 𝑟1 = 2 𝑚(𝑍2 − 𝑍1 Bộ môn: Thiết kế máy TS. Nguyễn Minh Kỳ CuuDuongThanCong.com Bài giảng: Nguyên lý – Chi tiết máy https://fb.com/tailieudientucntt 7
  8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM (HCMUTE )- Mechanical Engineering Faculty c. HBR ngoại luân Cho hệ BR như hình-2. 𝑧1 = 20 , 𝑧2 = 60, 𝑧2′ = 25, 𝑧3 = 105  Tính: 𝑢1𝑐 = 1 =? om 𝑐 Áp dụng phương pháp chuyển động tương đối, ta có: .c Nghĩa là: xem như cần c đứng yên. Khi đó mỗi khâu trên hệ sẽ có ng thêm chuyển động 𝑐 (−𝑐 ). co Khâu 1 (𝑧1 ) = 1 − 𝑐 an Khâu 2 (𝑧2 ) = 2 − 𝑐 th Khâu 3 (𝑧3 ) = 3 − 𝑐 o ng Cần c = 𝑐 − 𝑐 du  63   1 − 1 = − 5 ⇒ 𝑢1𝑐 = 1 = 13.6 𝟏 − 𝒄 1 − 𝑐 1 𝑐 𝑐 u cu 𝒖𝟏𝟑/𝒄 = = =1− 𝟑 − 𝒄 −𝑐 𝑐 1 𝑧2 𝑧3 1 60.105 63 = −1 = −1 =− 𝑧1 𝑧2′ 20.25 5 Bộ môn: Thiết kế máy TS. Nguyễn Minh Kỳ CuuDuongThanCong.com Bài giảng: Nguyên lý – Chi tiết máy https://fb.com/tailieudientucntt 8
  9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM (HCMUTE )- Mechanical Engineering Faculty Ví dụ 2: Cho HBR như hình vẽ 3 𝑧1 = 20 , 𝑧2 = 60, 𝑧2′ = 25, 𝑧3 = 105 63 𝑟𝑎𝑑 𝑟𝑎𝑑 𝑢13/𝑐 = − 1 = 13.6 ( ), 𝑐 = −1 ( ) 5 𝑠 𝑠 Tính 3 =? 1 − 𝑐 63 om =− 3 − 𝑐 5 Hệ bánh răng vi sai: 1 + 1 .c 63 =− Tương tự ví dụ trên, ta có: 3 + 1 5 ng => 3 = co Mở rộng: Giả thiết rằng chưa cho z2, an + Hãy trình bày cách tính z2, biết có cùng modul (m). th + Tính bậc tự do o ng Giải: du BTD: Ta có khoảng cách trục bằng nhau. n=4 u cu 𝑎𝑤12 = 𝑎𝑤2′3 𝑝5 = 4 𝑝4 = 2 𝑎𝑤12 = 0.5𝑚 𝑧1 + 𝑧2 = 0.5𝑚 𝑧3 − 𝑧2′ 𝑊 = 3𝑛 − 2𝑝5 + 𝑝4 = 2  𝑧2 = 𝑧3 − 𝑧2′ − 𝑧1 = 60 Bộ môn: Thiết kế máy TS. Nguyễn Minh Kỳ CuuDuongThanCong.com Bài giảng: Nguyên lý – Chi tiết máy https://fb.com/tailieudientucntt 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2