intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:87

0
94
lượt xem
14
download

Bài giảng Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

 1. HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM PHÂN VIỆN MIỀN NAM KHOA LL & KHCS ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Môn học: Những nguyên lý cơ bản  của Chủ nghĩa Mác – Lênin Ths. Bùi Văn Tuyển SĐT: 0976.226.944 Email: buituyencn27@gmail.com
 2. KẾT CẤU BÀI GIẢNG I. Sứ mệnh lịch sử của GCCN 2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 3. Hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa
 3. “Các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của nền đại công nghiệp, còn giai cấp vô sản lại là sản phẩm của nền đại công nghiệp” (Mác và Ăngghen: toàn tập,Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995,t.2, tr.56) Giai cấp công nhân hiện đại – con đẻ của nền sản xuất đại công nghiệp, đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất hiện đại.
 4. GCCN là tập đoàn xã hội ổn định hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, của LLSX ngày càng xã hội hoá cao; là đại biểu cho LLSX và PTSX tiên tiến trong thời đại ngày nay; là lực lượng lao động sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội và cải tạo quan hệ xã hội.
 5.       Giai  c Êp   c «ng   nh©n  c ã  2  thué c   tÝnh  c ¬ b ¶n:   ­  VÒ  ph­ư¬ng   thø c   lao   ®é ng ,  ph­ư¬ng   thø c   s ¶n  xuÊt:  GCCN  lµ  nh ững   ng ­ê i  lao   ®é ng   trùc   tiÕp   hay   g i¸n  tiÕp   v Ën  hµnh  c ¸c   c «ng   c ô   s ¶n  xuÊt  c ã  tÝnh  c «ng   ng hiÖp   ng µy   c µng   hiÖn  ®¹i  v µ  x∙  hé i  ho ¸  c ao .   ­  VÒ  vÞ  trÝ  tro ng   quan  hÖ  s ¶n  xuÊt  t­  b¶n  c hñ  ng hÜa:  g iai  c Êp   c «ng   nh©n  kh«ng   c ã  t­  liÖu  s ¶n  xuÊt,  p h¶i  b ¸n  s ø c   lao   ®é ng   c ho   c ¸c   nhµ  t­  b ¶n  v µ  b Þ  nhµ  t­  b ¶n b ãc  lé t v Ò g i¸ trÞ thÆng  d ­.
 6.  GCCN ở các nước TBCN hiện nay:  Mang bản chất và những đặc điểm GCCN truyền thống  Biểu hiện mới: Được trí tuệ hóa, gắn với cách mạng khoa học kỹ thuật; được trung lưu hóa  Địa vị và đặc điểm không thay đổi                   
 7. Đặc điểm của GCCN > 1 tỷ >800 tr Vừa là sản phẩm căn bản 615 tr nhất, vừa là chủ thể trực tiếp nhất CN 290 tr của nền SX hiện đại với những quy trình công nghệ mang tính công 1950 1970 1998 2010 nghiệp có trình độ ngày càng cao Tổng CN thế giới
 8. Là GC LĐ SX vật chất là chủ yếu trong nền SX công nghiệp ngày càng hiện đại, XHH, QTH ngày càng cao, quyết định nhất đối với sự tồn tại và phát triển XH 92% CN 91% CN Tổng LLLĐ ở Mỹ Tổng LLLĐ ở Pháp 92,6% CN 76% CN Tổng LLLĐ ở Anh Tổng LLLĐ ở Nhật
 9. Có lợi ích cơ bản đối lập trực tiếp với lợi ích cơ bản của GCTS; thống nhất về cơ bản và lâu dài với lợi ích của nhân dân lao động và các dân tộc CĐ tư hữu, áp bức, trì bóc lột (m) Lợi ích duy  xo Lợi ích á cơ bản cơ bản của g h của iữ gi à n GCTS Chính quyền và GCCN lãnh đạo xã hội
 10. GCCN trong  CNTB ngày nay  làm việc với  những công nghệ 
 11. GCCN trong chế độ xã hội chủ nghĩa GCCN trong chế độ xã hội chủ nghĩa có những điểm tương đồng với giai cấp công nhân thế giới
 12. Những nét khác biệt cơ bản Chính  trị: Nắm   Kinh tế:Làm  quyền  chủ các  lãnh đạo  TLSX chủ  dt thông  yếu của xã  Hệ tư qua ĐCS,  hội. tưởng: Là hạt của GCCN tạo dựng   Phương thức  chiếm vai nhân chính  phân phối  trò chủ đạo của khối quyền vì  chủ yếu  liên minh. nhân dân theo lao  động
 13. + Đặc điểm sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân. • Thực hiện cách mạng của quần chúng nhân dân và mang lại lợi ích cho đa số; • Xóa bỏ triệt để tư hữu về tư liệu sản xuất, thiết lập công hữu về TLSX; • Giành lấy quyền lực thống trị xã hội cải tạo xh cũ, xd xã hội mới,
 14. Nội dung sứ mệnh lịch sử  của GCCN Kinhtế: Chính trị: Tạo tiền đề CNXH chỉ có VH –TT: vật chất kỹ thể ra đời Cải  tạo  xã  hội  thông qua cũ,  xây  dựng  xã  thuật cho thắng lợi của hội mới trong sự  sự ra đời kế  thừa  những  xã hội mới cuộc cách mạng chính tinh hóa của thời  đại  và  truyền  trị của thống dân tộc GCCN
 15. Thắng lợi của cm T.Mười Nga - 1917 là minh chứng cho tính đúng đắn khách quan của SMLS của GCCN
 16. a. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp - Địa vị KT-XH khách quan của GCCN - Mâu thuẫn cơ bản về phương thức sản xuất, tất yếu dẫn đến cách mạng XHCN - Mâu thuẫn cơ bản đối lập về lợi ích giữa GCCN và GCTS Hàng người  đứng chờ xin  việc ở  California. 
 17. b. Đặc điểm chính trị xã hội của GCCN - Có bản chất quốc tế và bản sắc dân tộc - Có hệ tư tưởng là chủ nghĩa Mác- Lênin, phản ánh SMLS của GCCN, đồng thời dẫn dắt quá trình thực hiện SMLS đó; - Có Đảng tiên phong là ĐCS
 18. • + Là lực lượng sản xuất hàng đầu, giai cấp tiên tiến nhất, năng suất lao động cao, đóng góp phần quan trọng nhất cho tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước. • + Là giai cấp đại biểu cho các dân tộc đang phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2