intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích hệ thống môi trường - Bài 6: Phân tích hệ thống quản lý

Chia sẻ: Phạm Hoàng Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
64
lượt xem
10
download

Bài giảng Phân tích hệ thống môi trường - Bài 6: Phân tích hệ thống quản lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích hệ thống môi trường - Bài 6: Phân tích hệ thống quản lý giúp người học nhận thức các lọai hệthống quản lý bằng phân tích hệ thống, ứng dụng phân tích hệ thống môi trường trong các doanh nghiệp: phương pháp xây dựng qui trình quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích hệ thống môi trường - Bài 6: Phân tích hệ thống quản lý

 1. Bài 6 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ Trong chương này bạn sẽ học: 1. Hướng dẫn nhận thức các lọai hệ thống quản lý bằng phân tích hệ thống 2. Ứng dụng phân tích hệ thống môi trường trong các doanh nghiệp: phương pháp xây dựng qui trình quản lý
 2. 1) Sự cần thiết nghiên cứu hệ thống quản lý Trong lĩnh vực môi trường, nguời cán bộ luôn phải làm việc trong các bộ máy tổ chức: các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường như Sở Tài Nguyên Môi trường, Phòng Quản lý đô thị Quận Huyện, các công ty môi trường (nhà nước hoạc tư nhân); các doanh nghiệp , công ty sản xuất, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.. . . + Các Sở Tài Nguyên Môi trường, Phòng Quản lý đô thị Quận Huyện có mục đích quản lý các hệ sinh thái trong phạm vi phụ trách phát triển bền vững. + Các Công ty và doanh nghiệp có mục tiêu phát triển lợi nhuận đồng thời với mục tiêu sản xuất hợp với tiêu chuẩn môi trường (quản lý môi trường trong phạm vi công ty sao cho không tác động đến môi trường của hệ sinh thái. Đáp ứng nhận thức cho cả hai nhóm hệ quản lý, trước tiên nghiên cứu các ứng dụng chung cho các loại hệ quản lý.
 3. 1.1) Phân tích hệ thống ứng dụng trong các hệ thống quản lý 1. Cấu trúc 2. Ranh giới giữa “hệ thống và môi trường” 3. Các tiến trình hệ thống 4. Động thái hệ thống 5. Cơ cấu cấp bậc các tổ chức quản lý 6. Tính trội hay tính tập hưởng
 4. 1.1) Phân tích cấu trúc để cải tiến hệ thống quản lý Ba điểm cần chú ý + Lấy mục tiêu của hệ thống làm chuẩn để đánh giá sự cần thiết của một thành phần trong hệ thống. Thành phần không đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu hệ thống là thành phần thừa, không cần cho hệ thống. + Chú ý 2 mức độ : cá nhân – đơn vị, trong đó lấy chức năng nhiệm vụ làm chuẩn để phân biệt cấu trúc. + Xác định cấu trúc chính thức của hệ thống, và nếu có thể cả cấu trúc không chính thức.
 5. 1.1) Phân tích cấu trúc để cải tiến hệ thống quản lý Một ví dụ có thể cho một sơ đồ tổ chức vẽ ra các quan hệ chính thức cho hệ thống sản xuất sạch.
 6. 1.1) Phân tích cấu trúc để cải tiến hệ thống quản lý Thành phần cấu trúc phổ biến CẤU TRÚC TỔ CHỨC KIỂU PHÂN KHU VỰC Các bộ phận cùng chức năng trong một công ty Công ty mẹ -công ty con
 7. 1.1) Phân tích cấu trúc để cải tiến hệ thống quản lý Thành phần cấu trúc phổ biến CẤU TRÚC TỔ CHỨC KIỂU MA TRẬN
 8. 1.1) Phân tích cấu trúc để cải tiến hệ thống quản lý Thành phần cấu trúc phổ biến CẤU TRÚC TỔ CHỨC KIỂU CHỨC NĂNG
 9. 1.2) Xác định ranh giới giữa “hệ thống và môi trường” giúp tìm nguyên nhân sự cố, vấn đề môi trường trong quản lý môi trường đô thị Quản lý môi trường thường phân cấp theo ranh giới hành chánh. Có phân biệt giữa hệ thống và môi trường mới có thể tìm ra nguyên nhân và giải pháp đúng: nguyên nhân từ bên trong hay bên ngoài Phương pháp: Dùng sơ đồ khối biểu thị các bên có liên quan
 10. 1.3) Xác định ranh giới, phân tích không gian sản xuất - làm việc hay bố trí mặt bằng Bố trí mặt bằng là một trong các biểu hiện của cấu trúc hệ thống ra bên ngoài Cần đánh giá sự phân bố không gian hiện tại và vẻ bề ngoài của con người, thiết bị và luồng công việc. Hình thức của văn phòng có thể có một tác động có ý nghĩa đối với các quan hệ giữa cá nhân. Ví dụ, mặt bằng chật hẹp hay sự sắp xếp không hợp lý mặt bằng sản xuất có thể là nguyên do của vấn đề trong nghiên cứu HT. Phân tích không gian sản xuất, bố trí mặt bằng là một trong các nội dung quan trọng của ứng dụng phân tích hệ thống để bố trí sản xuất hợp lý, tiết kiệm năng lượng, nước. . .
 11. 1.4) Phân tích các tiến trình hệ thống để xây dựng qui trình quản lý Như những loại hệ khác, các tiến trình hệ thống biến đổi các đầu vào (input), qua các tín hiệu trung gian (throughput) thành các đầu ra (output). Nhận biết các tiến trình hệ thống là một nội dung rất quan trọng, lại càng quan trọng hơn khi phân tích các hệ thống quản lý. Các mối liên hệ giữa các thành phần và giữa HT và môi trường hình thành nên một mạng các qui trình liên hệ và tương tác nhau, chúng liên kết nhau để tạo ra sự thống nhất hành động chung nhằm hoàn thành các mục tiêu xác định của HT.
 12. 1.4) Phân tích các tiến trình hệ thống để xây dựng qui trình quản lý qui trình cấp giấy chứng nhận không gây ô nhiễm môi trường ở Sở Tài nguyên môi trường nào đó (ví dụ).
 13. 1.4) Phân tích các tiến trình hệ thống để xây dựng qui trình quản lý Các qui trình thành phần của HT tạo thành một tổng thể. Một qui trình (procedure) là một loạt các chỉ dẫn từng bước chỉ ra: Cái gì sẽ được làm?; Ai sẽ làm nó?; khi nào nó được làm ?; Nó được làm bằng cách nào? (What, Who, When, How). Các qui trình nói lên các cấu phần tích hợp thành tổng thể.
 14. 1.4) Phân tích các tiến trình hệ thống để xây dựng qui trình quản lý Ứng dụng phân tích tiến trình hệ thống để xây dựng qui trình trong quản lý môi trường: 1) Xác định mục tiêu hệ thống quản lý, mục tiêu của qui trình 2) Phân tích cấu trúc thành phần của tổ chức (hệ thống quản lý) 3) Nhận biết ranh giới hệ thống – môi trường 4) Xác định thông tin đầu vào của qui trình
 15. 1.4) Phân tích các tiến trình hệ thống để xây dựng qui trình quản lý 5) Phân tích các bước biến đổi thông tin về mặt luận lý (logic): thông tin đầu vào, thông tin đầu ra , nhiệm vụ biến đổi thông tin của bước. 6) Trong mỗi bước, xác định : việc gì cần làm, ai làm, khi nào làm, làm như thế nào? 7) Bố trí phân công nhiệm vụ cho từng thành phần của tổ chức (phân tích về mặt vật lý) 8) Biên soạn qui trình thành văn bản bao gồm qui trình cho nội bộ hệ thống quản lý và hướng dẫn thông tin đầu vào và quá trình thực hiện qui trình cho bên ngoài.
 16. 1.4) Phân tích các tiến trình hệ thống để xây dựng qui trình quản lý Xác định mục tiêu hệ thống quản lý Cần phân định mục tiêu của hệ thống quản lý là gì, từ đó xác định nhiệm vụ của qui trình quản lý là góp phần vào thực hiện mục tiêu chung của tổ chức quản lý. Vd: Mục tiêu hệ thống là quản lý tài nguyên nước Mục tiêu qui trình là cấp giấy phép khai thác nước ngầm
 17. 1.4) Phân tích các tiến trình hệ thống để xây dựng qui trình quản lý Phân tích cấu trúc thành phần của tổ chức (hệ thống quản lý) Nhận dạng các thành phần của hệ thống để hiểu rõ chức năng của từng bộ phận trong tổ chức quản lý nhằm phục vụ cho phân tích bố trí phân công trong qui trình (phân tích vật lý) Vd: Sở Tài nguyên Môi trường bao gồm các phòng ban nào? Chức năng và nhiêm vụ mỗi phòng ban là gì?
 18. 1.4) Phân tích các tiến trình hệ thống để xây dựng qui trình quản lý 4) Nhận biết ranh giới hệ thống – môi trường Xác định rõ ranh giới hệ thống quản lý để biết nơi đi vào và nơi đi ra khỏi qui trình Vd: Ai là đối tượng “khách hàng” của qui trình?
 19. 1.4) Phân tích các tiến trình hệ thống để xây dựng qui trình quản lý 5) Xác định thông tin đầu vào, đầu ra của qui trình Xác định yêu cầu đầu vào qui trình Xác định sản phẩm đầu ra của qui trình (cần phân tích tất cả các tình huống để đảm bảo các đầu ra của qui trình phù hợp) Vd: Đối với qui trình cấp phép khai thác nước ngầm + Đầu vào cần có giấy tờ gì, nội dung của các giây tờ kê khai, đơn như thế nào? + Đầu ra của quy trình là văn bản gì? Giấy phép hay thông báo?. . ..
 20. Sơ đồ qui trình cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2