intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tâm lý học quản lý: Những vấn đề chung của tâm lý học quản lý - PGS.TS. Ngô Minh Tuấn

Chia sẻ: Khetien Khetien | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:34

250
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tâm lý học quản lý giới thiệu về Những vấn đề chung của tâm lý học quản lý do PGS.TS. Ngô Minh Tuấn biên soạn có nội dung trình bày: một số vấn đề chung về tâm lý học quản lý, nhiệm vụ của tâm lý học quản lý, vai trò của tâm lý học quản lý và phương pháp nghiên cứu tâm lý học quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tâm lý học quản lý: Những vấn đề chung của tâm lý học quản lý - PGS.TS. Ngô Minh Tuấn

 1. Những vấn đề chung của tâm lý học quản lý • PGS.TS. Ngô Minh Tuấn
 2. Nội dung
 3. Tài liệu tham khảo 1. Tâm lý học Quản lý, Lê Thị Hoa (Chủ biên), Nxb ĐHQG, TP HCM 2012 2. Tâm lý học Quản lý dành cho người lãnh đạo, Nxb CTQG, H.2002 3. Tâm lý học Lãnh đạo, Quản lý, Nxb LLCT, H. 2004 4. Tâm lý học Quản lý, Vũ Dũng, Nxb ĐHSP, H.2006
 4. i. một số vấn đề chung
 5. Một số vấn đề chung
 6. 1. Vấn đề con người trong QLXH • Con người luôn là đối tượng trung tâm của QL • Năm 1911, F. Taylor đưa ra Những Nguyên lý QLKH, mở ra kỉ nguyên vàng trong QL • H. Fayol, người đầu tiên phân biệt HĐQL thành các chức năng cơ bản:
 7. 1. Vấn đề con người trong QLXH • Năm 1924, E. Mayo đề ra thuyết “Các quan hệ người” • TLHQL ra đời với tư cách là một chuyên ngành của TLH vào những năm 20 của Thế kỉ XX • Quá trình xây dựng CNXH ở nước Nga Xô Viết, TLHQL cùng với các KHXH&NV được quan tâm, phát triển mạnh mẽ • Ở nước ta, TLHQL được đưa vào giảng dạy từ những năm 1980 tại trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc
 8. 2. Khái niệm lãnh đạo, quản lý Là sự tác động có M của người (tập thể) LĐQL với con người và tập thể nhằm làm cho hệ thống LĐQL hoạt động bình thường, có hiệu lực giải quyết các nhiệm vụ đề ra
 9. Sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý
 10. Khái niệm lãnh đạo § Là đề ra chủ trương, đường lối, đồng thời động viên, tổ chức thực hiện § Là sự ảnh hưởng của người lãnh đạo đến những người dưới quyền § Bản chất: là ảnh hưởng và tác động có mục đích để đạt được những mục tiêu chung và mong muốn của những người dưới quyền
 11. Các cấp độ của sự lãnh đạo § LĐ ép buộc: Người thừa hành không thực hiện tốt nhiệm vụ sẽ bị nhắc nhở, đe dọa, trừng phạt; người hoàn thành tốt sẽ được ban thưởng (giảm tính tích cực) § LĐ dựa trên sự phân công: Phân công công việc rõ ràng cho các thành viên (không tác động tiêu cực nhưng cũng không thúc đẩy mạnh HĐ) § LĐ dựa trên sự hướng dẫn, giải thích: Phụ thuộc vào sự kính trọng của các cấp đối với LĐ, tạo sự trung thành, gắn bó, tích cực
 12. Khái niệm quản lý o Là lập kế hoạch và xác định các biện pháp thực hiện (Đạt đến mục tiêu của tổ chức bằng cách vận dụng các chức năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra) o Được tiến hành trong một nhóm người, tập thể (chỉ cần thiết và tồn tại với một nhóm người) o Gồm công việc chỉ huy và tạo điều kiện cho những người khác thực hiện công việc o Có 2 bộ phận cấu thành: Chủ thể QL và Khách thể QL o Nói đến QL chủ yếu là nói đến QL con người (Nắm giữ và điều
 13. Nhiệm vụ của người quản lý (Theo P.F. Drucker) o Xác định mục tiêu, quyết định những việc cần làm, truyền đạt đến các thành viên o Tiến hành công tác tổ chức o Khích lệ nhân viên, liên kết công việc, liên kết mọi người o Phân tích kết quả theo mục tiêu đặt ra o Làm cho các thành viên đều trưởng thành
 14. Phân loại người quản lý v Theo cấp quản lý • Người QL cấp thấp: Chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả HĐ do những thành viên mà người đó phụ trách thực hiện • Người QL cấp trung: Tiếp thu những chủ trương, chiến lược, chính sách có tầm rộng lớn và toàn diện từ người QL cấp cao chuyển thành mục tiêu, kế hoạch chuyên biệt hơn, riêng lẻ hơn, cụ thể hơn cho người quản lý cấp thấp thực hiện • Người QL cấp cao: Chịu trách nhiệm định hướng, chỉ
 15. Phân loại người quản lý v Theo phạm vi quản lý • Người QL chức năng: Chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi, đôn đốc HĐ của những người dưới quyền theo một chuyên môn, một phạm vi hẹp • Người QL tổng hợp: Chịu trách nhiệm về toàn bộ tổ chức hay nhiều bộ phận quan trọng của tổ chức • Người QL dự án: Chịu trách nhiệm điều phối những nỗ lực khi lôi cuốn các cá nhân khác nhau trong một tổ chức cùng thực hiện một dự án đặc biệt nào đó
 16. Quan hệ giữa lãnh đạo và quản lý ü LĐ và QL có mối quan hệ khăng khít ü Ở tầng QL vĩ mô, trung mô QL trong phạm vi tương đối lớn và lớn (tỉnh, bộ, ngành, quốc gia) có thể coi là LĐ. QL cấp cơ sở (vi mô) không phải là LĐ ü LĐ có thể gọi là một loại QL có tính chiến lược. LĐ là QL “chỉ đường”, “dẫn đường” ü Phạm vi nghiên cứu của chúng ta LĐ và QL được sử dụng đồng thời
 17. Khái niệm tổ chức Là nhóm xã hội có cấu trúc nhất định, hoạt động với cùng mục đích chung nào đó v Tiêu chí phân biệt tổ chức: - Mục đích của tổ chức - Quy mô của tổ chức - Cơ cấu của tổ chức - Những điều kiện tồn tại, phát triển của tổ chức v Vấn đề cơ bản để phát triển tổ chức: - Làm rõ sứ mệnh đặc thù của tổ chức trong XH - Tạo sức hấp dẫn cho công việc
 18. Cấu trúc tâm lý của hoạt động quản lý Phía chủ Phía khách thể thể MẶT Hoạt động Động cơ MẶT KĨ TÂM THUẬ Hành động Mục đích LÝ T CỦA CỦA HĐ HĐ Thao tác ĐK, PT SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG
 19. 3. đối tượng của TLHQL Nghiên cứu các vấn đề có tính quy luật tâm lý của hoạt động QL § Hoạt động của người LĐ, QL thực hiện các chức năng cơ bản của QL § Đặc điểm tâm lý của người LĐ, bị LĐ và các tổ chức xã hội § Các quan hệ giữa người LĐ và bị LĐ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2