intTypePromotion=3

Bài giảng Thẩm định tín dụng ngân hàng

Chia sẻ: K Loi Ro Ong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:138

0
166
lượt xem
30
download

Bài giảng Thẩm định tín dụng ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày khái quát về tín dụng ngân hàng và thẩm định tín dụng, thẩm định tín dụng ngắn hạn, thẩm định tín dụng trung và dài hạn, thẩm định tài trợ xuất nhập khẩu, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay, phân tích, đánh giá và xử lý rủi ro, thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thẩm định tín dụng ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN<br /> THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG<br /> <br /> GiẢNG VIÊN: TS. Trịnh Thị Thúy Hồng<br /> KHOA TCNH & QTKD<br /> 1<br /> <br /> Mục đích của môn học<br /> <br /> <br /> Hoạt động tín dụng của ngân hàng đem lại thu<br /> nhập chính cho các ngân hàng thương mại hiện<br /> nay ở Việt Nam, tuy nhiên hoạt động này cũng<br /> đem lại nhiều rủi ro và làm mất vốn của ngân<br /> hàng. Vì vậy, trước khi cấp tín dụng cho khách<br /> hàng, ngân hàng phải tiến hành thẩm định tín<br /> dụng. Với vai trò quan trong đó, thẩm định tín<br /> dụng trở thành công việc thường xuyên, không thể<br /> thiếu trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng<br /> thương mại. => Cung cấp phương pháp, kỹ thuật<br /> thẩm định tín dụng nhằm hạn chế rủi ro và đảm<br /> bảo thu hồi vốn vay cho Ngân hàng.<br /> 2<br /> <br /> Sách tham khảo<br /> Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng –<br /> Nguyễn Minh Kiều<br /> 2. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Nguyễn<br /> Minh Kiều<br /> 3. Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn<br /> Quang Thu.<br /> 4. Phân tích báo cáo tài chính – Nguyễn Năng<br /> Phúc.<br /> 5. Quản trị ngân hàng thương mại – Peter Rose<br /> (sách dịch)<br /> 6. 100 bài tập đầu tư<br /> 1.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Luật tham khảo<br /> Cần nghiên cứu các luật:<br /> 1. Luật các tổ chức tín dụng 2010<br /> 2. Luật số 46/2010/QH12 của Quốc hội: Luật<br /> Ngân hàng nhà nƣớc<br /> 3. Luật đất đai Luật này có hiệu lực thi hành<br /> từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.<br /> 4. Luật trƣng mua, trƣng dụng tài sản số<br /> 15/2008/QH12<br /> 5. Luật doanh nghiệp 2014<br /> 6. Luật đầu tƣ 2014<br /> 7….<br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> Nội dung học phần<br /> Chương 1: Khái quát về tín dụng ngân hàng<br /> Chương 2: Khái quát về thẩm định tín dụng<br /> Chương 3: Thẩm định tín dụng ngắn hạn<br /> Chương 4: Thẩm định tín dụng trung và dài hạn<br /> Chương 5: Thẩm định tài trợ xuất nhập khẩu<br /> Chương 6: Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp<br /> Chương 7: Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay<br /> Chương 8: Phân tích, đánh giá và xử lý rủi ro<br /> Chương 9: Thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản